Slide 1 - NetCom

Download Report

Transcript Slide 1 - NetCom

NetCom SMS Bedrift API
Presentasjon av tjenesten
Bruk SMS til å informere kolleger og kunder
• Mange virksomheter benytter i dag
tekstmeldinger (SMS) som en
kommunikasjonskanal til kolleger og kunder
• Med SMS Bedrift API kan man la ITsystemene sende tekstmeldinger direkte til
mobiltelefonen
Tekstmeldingene kan sendes til:
• Ansatte i bedriften
• Kunder
• Forretningsforbindelser
Effektivt og enkelt
Enkelt å sende meldinger til grupper
• Sende en tekstmelding til kolleger med viktig informasjon
• Sende bekreftelse til kurs/møtedeltagere
Hurtig overføring av beskjeder
• Gi informasjon om at varen er levert
• Gi informasjon om support, endringer, feil-alarm
Du når mottaker utenfor kontoret
• Redusere e-mail, sende viktig informasjon som ”drukner” i mailboksen.
• Sende viktig informasjon til folk på farten
Effektivt og enkelt
• Bedriften kan sende ubegrenset antall enkelt
SMS og gruppe SMS
• Trenger ikke et SIM-kort for å sende SMS
• Enklere å integrere i bedriftens datasystem med
Internett grensesnitt
Eksempler på applikasjoner hvor man har
integrert SMS sending
Intranett
Ordresystem
Vaktlister
CRM / Salgsstøttesystem
Faktureringssystem /
Kunderegister
Teknisk informasjon
• Tjenesten er basert på integrasjon mellom bedriftens
applikasjon og NetCom
• Meldingen sendes til NetCom, som sender disse videre til
mottaker
• Bedriftene må forholde seg til NetComs grensesnitt (API)
– API – Application Programming Interface, dvs. hvilket format meldingene
sendes til NetCom på
Applikasjon
NetCom
mobilnettverk
Internett
http
Bedrift
Teknisk informasjon
• Bedriften integrerer SMS-sending i eksisterende
IT-system
• Alternativt kan bedriften utvikle
et nytt system for SMSsending
• Bedriften kan utføre dette
arbeidet selv, eller kontakte sin
IT-leverandør for å få gjort dette
Sikkerhet
• Sikkerheten er bl.a. ivaretatt av SSL mellom bedriften og
NetCom.
– SSL: Secure Socket Layer, krypterer informasjonen mellom bedriften og
NetCom slik flere nettbanker gjør.
• Brukernavn og passord gir bedriften tilgang til å sende SMS via
NetCom.
Web
server
Applikasjon
SSL
sertifikat
Bedrift
Internett
NetCom mobilnettverk
Priser
Etableringsavgift
Månedsavgift
Sende SMS
0,-
399,-
0,59
pr. melding
Prisene er rabatterbare og
inngår i volumrabatten.
Alle priser er eks. mva.
Til alle abonnenter
i Norge