CORPORATE ACCESS MEDARBEIDER

Download Report

Transcript CORPORATE ACCESS MEDARBEIDER

Carnegie aS Søker

Grunnet høy aktivitet ønsker Carnegie å styrke Corporate Access er bindeleddet mellom investorer og selskaper og arrangerer lokale og internasjonale selskapsroadshow, investor-turer, seminarer, konferanser og andre events. Corporate Access i Oslo er en del av Carengie’s globale Corporate Access team. Vi samarbeider tett med analytikere, meglere og Investment Banking og vår målsetting er å arrangere de mest produktive møtene for både investorer og selskap hvor logistikk og gjennomførelse løper så smidig som mulig.

Carnegie aS Søker

Corporate aCCeSS medarbeider

Grunnet høy aktivitet ønsker Carnegie å styrke Corporate Access teamet med ytterligere en person.

Corporate Access er bindeleddet mellom investorer og selskaper og arrangerer lokale og internasjonale selskapsroadshow, investor-turer, seminarer, konferanser og andre events. Corporate Access i Oslo er en del av Carengie’s globale Corporate Access team. Vi samarbeider tett med analytikere, meglere og Investment Banking og vår målsetting er å arrangere de mest produktive møtene for både investorer og selskap hvor logistikk og gjennomførelse løper så smidig som mulig.

AnsvArsområder:

• • Planlegging, organisering og gjennomføring av alle events, inkludert management roadshows og 1:1 investormøter, investor trips, seminar og konferanser.

Koordinering, organisering og gjennomføring av selskapenes kvartalspresentasjoner.

• • • Håndtering av all logistikk knyttet til ulike events; analyse og evaluering av events samt feed back til selskapene.

Administrere corporate access databaser ved events og roadshows.

• Koordinering og organisering i forbindelser med IPOer.

Ønskede kvAlifikAsjoner:

• Høyere utdanning på universitets-/høgskole nivå.

• • Erfaring fra planlegging og koordinering av større events er et pluss, men stillingen kan også passe for nyutdannede.

Powerpoint og bruk av CRM systemer.

Erfaring med å bygge gode og langsiktige relasjo ner.

Personlige egenskAPer:

• • Strukturert og effektiv med evne til fokus på de minste detaljer.

Høyt servicenivå, kundefokusert og resultatori entert.

• • • Evne til å jobbe i team og samarbeide med alle involverte avdelinger.

Svært gode kunnskaper i engelsk, muntlig og skriftlig.

Ønske om å arbeide i en dynamisk organisasjon, hvor fleksibel arbeidstid kreves fra tid til annen.

vi tilbyr:

• • Fast ansettelse og lønn etter avtale.

Et inspirerende og utfordrende arbeidsmiljø i nye lokaler på Aker Brygge.

• Varierte arbeidsoppgaver i en spennende bransje.

• Kjennskap innen finans som vil gi uvurderlig er faring og utviklingspotensial.

Søknad med CV sendes innen 15. juni til: Maria Leidefeldt på email: [email protected]

Spørsmål om stillingen kan rettes til Maria på tlf. 22 00 93 53. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

a FinanCiaL bank oF knoWLedge

Carnegie AS er en av Norges og Nordens største investeringsbanker og har ca. 700 ansatte fordelt på syv land. Carnegie er et ledene analysebasert meglerhus med sterk global distribusjonskraft med kontorer i alle nordiske land, London og New York. Carnegie har drevet i Norge siden 1990 og har i dag om lag 70 medarbeidere i Norge.