Finansiell økonomi

Download Report

Transcript Finansiell økonomi

Finansiell Økonomi
2014 - 15
Informasjonsmøte
8. April 2014
Tore Leite
Institutt for Finans
1
Finansiell økonomi
Makroøkonomi
Investorer
Kapitalmarked
‘Sparing’
‘Prising’
Kapitalforvaltning
Foretak
‘Investering’
Corporate Finance
2
MASTERPROFIL I FINANSIELL ØKONOMI
Høst
OBLIGATORISKE KURS
Alle må ta minst 2 av følgende k urs
FIE400 Investments / Finansmarkeder
FIE402 Corporate Finance / Foretakets fin.
FIE403 Konjunkturanalyse
Vår
(No)
(Eng & No)
(Eng & No)
(Eng)
X
Fremtidig obligatorisk kurs: FIE 401 Empirical Finance
 FIE400 & FIE402 bør begge tas i første semester


Til nå liten føring i forhold til de valgfrie kursene
 men flere og flere kurs krever FIE 400 og/eller FIE 402
 f.eks casekurs i Corp Fin (FIE428) krever FIE402 e.l.
3
Hovedprofil i finansiell økonomi
Poengkrav: 75
Kode
Em ne
Sp
Valg
Høst
Vår
FIE400E
Investm ents
7.5
M2
-
-
FIE400N
Finansmarkeder
7.5
M2
-
FIE402E
Corporate Finance
7.5
M2
FIE402N
Foretakets finansiering
7.5
M2
FIE403
Konjunkturanalyse
7.5
M2
FIE401E
Em pirical Finance
7.5
V
FIE420
Pengemarkeder og bankvesen
7.5
V
-
FIE421
Langsiktig makroøkonom isk analyse
7.5
V
-
FIE422
Internasjonale finansmarkeder og
finansiell stabilitet
7.5
V
FIE423
Renteinstrum enter
7.5
V
FIE425
Derivatives and Risk M anagement
7.5
V
FIE426
Kapitalforvaltning
7.5
V
FIE428
Corporate Financial M anagement
7.5
V
FIE431
Krakk og kriser
7.5
V
-
FIE432
Personlig økonom i
7.5
V
-
FIE433
International Finance
7.5
V
-
FIE434
Behavioural Finance and W ealth
Management
7.5
V
FIE435
Applied Finance
7.5
V
FIE436
Venture Capital, Private Equity and
IPO's
7.5
V
FIE437A
Valuation
7.5
V
FIE437B
Valuation
7.5
V
-
FIE438
Applied Portfolio Management
7.5
V
-
FIE439
Em pirical Analyses of Financial and
Commodity M arkets
7.5
V
-
FIE441
Taxes and Business Strategy
7.5
V
-
FIE442
Growth and Architecture of Financial
Systems - exam
7.5
V
-
FIE443
Mergers and Acquisitions
7.5
V
-
ECO403
Tim e Series Analysis and Prediction
7.5
MAX
-
ECO420
Corporate Governance: Eierstyring
og ledelse
7.5
MAX
ECO421
Introductory Asset Pricing
7.5
MAX
ECO422
Advanced Corporate Finance
7.5
MAX
ECO423
Principles of Derivatives Pricing and
Risk M anagement
7.5
MAX
-
ECO425
International M acroeconom ics
7.5
MAX
-
ECO440
Økonom i og usikkerhet: Forsikring
og finans
7.5
MAX
-
-
-
-
-
-
4
Høst
VALGFRIE KURS
FIE420 Pengemarkeder og bankvesen
X
FIE421 Langsiktig makroøkonomisk analyse
X
FIE425 Derivater og risikostyring
X
FIE431 Krakk og kriser
X
FIE432 Personlig økonomi
X
FIE433 International Finance
X
FIE437 M&A and Valuation
X
FIE438 Applied Portfolio Management
X
Empirical Anal. of Financial &
FIE439
Commodity Markets
X
FIE422 Internasjonale finansmarkeder og finansiell stabilitet
FIE423 Renteinstrumenter
FIE426 Kapitalforvaltning
FIE428 Case i Corporate Finance
FIE434 Behavioral Finance & Wealth Management
FIE435 Applied Finance
FIE436 IPOs and Venture Capital
FIE442 Growth & architecture of fin. Systems
FIE427 Finansielle kontrakter
VALGFRIE KURS
Mak s. 2 av følgende k urs
ECO421 Finansieringsteori
ECO422 Advanced Corporate Finance
ECO425 International Macroeconomics
ECO403 Time series analysis and Prediction
ECO423 Risikostyring
Vår
X
Intensivt
Intensivt
Intensivt
Intensivt
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SPESIELT NYTTIG FRA ANDRE OMRÅDER
BUS424 Strategisk regnskapsanalyse
X
BUS425 Bedriftverdsettelse og strategisk regnskapsanalyse
STR404 Strategisk analyse
X
MIE401 Konkurranseanalyse
X
X
X
X
X
Intensivt
Intensivt
MA
MA
CF / KF
MA
KF / CF
CF / KF
CF
KF
ME
MA
KF / CF
KF
CF
KF
ME
CF / KF
MA
CF
KF / CF
CF
MA
ME
CF / KF
MA: Makro
CF: Corporate Finance
KF: Kapitalforvaltning
Investments / Kapitalforvaltning
OBLIGATORISKE KURS
Alle må ta minst 2 av følgende k urs
FIE400 Investments / Finansmarkeder
FIE403 Konjunkturanalyse
Høst
Vår
(No)
(Eng & No)
X
Vår
Høst
VALGFRIE KURS
FIE420 Pengemarkeder og bankvesen
X
FIE421 Langsiktig makroøkonomisk analyse
X
FIE425 Derivater og risikostyring
X
FIE431 Krakk og kriser
X
FIE432 Personlig økonomi
X
FIE438 Applied Portfolio Management
X
Empirical Anal. of Financial &
FIE439
Commodity Markets
X
FIE422 Internasjonale finansmarkeder og finansiell stabilitet
FIE423 Renteinstrumenter
FIE426 Kapitalforvaltning
FIE433 International Finance
FIE434 Behavioral Finance & Wealth Management
FIE435 Applied Finance
FIE436 IPOs and Venture Capital
FIE442 Growth & architecture of fin. Systems
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6
Corporate Finance
Høst
OBLIGATORISKE KURS
Alle må ta minst 2 av følgende k urs
FIE400 Investments / Finansmarkeder
FIE402 Corporate Finance / Foretakets fin.
VALGFRIE KURS
FIE420 Pengemarkeder og bankvesen
FIE425 Derivater og risikostyring
FIE432 Personlig økonomi
FIE437 M&A and Valuation
Empirical Anal. of Financial &
FIE439
Commodity Markets
FIE436 IPOs and Venture Capital
FIE423 Renteinstrumenter
FIE428 Case i Corporate Finance
FIE433 International Finance
FIE435 Applied Finance
(No)
(Eng & No)
(Eng & No)
(Eng)
Høst
Vår
X
X
X
X
X
X
Høst
VALGFRIE KURS
Mak s. 2 av følgende k urs
ECO421 Finansieringsteori
ECO422 Advanced Corporate Finance
ECO423 Risikostyring
Vår
X
X
X
X
X
Vår
X
X
X
7
Makroøkonomi
OBLIGATORISKE KURS
Alle må ta minst 2 av følgende k urs
FIE400 Investments / Finansmarkeder
FIE403 Konjunkturanalyse
Høst
Vår
(No)
(Eng & No)
X
Vår
Høst
VALGFRIE KURS
FIE420 Pengemarkeder og bankvesen
X
FIE421 Langsiktig makroøkonomisk analyse
X
FIE431 Krakk og kriser
X
FIE439 Empirical Anal. of Fin. & Com.
X
FIE422 Internasjonale finansmarkeder og finansiell stabilitet
FIE433 International Finance
FIE442 Growth & architecture of fin. Systems
Høst
VALGFRIE KURS
Mak s. 2 av følgende k urs
ECO425 International Macroeconomics
ECO403 Time series analysis and Prediction
X
X
X
Vår
X
X
8