PowerPoint-presentasjon

Download Report

Transcript PowerPoint-presentasjon

Import og distribusjon av varer i
et miljøperspektiv
Hva er våre erfaringer med
sjøtransport og hva skal til for at
sjøtransport blir foretrukket.
John Elter
Logistikksjef Spar Kjøp AS
17 Egeneide butikker
Kirkenes
Trondheim
Førde
Strandgaten
Åsane
Kokstad
Sotra
Sandnes
Bryne
Stavanger
Haugesund
Kristiansand
Arendal
Halden
Mjøndalen
Hønefoss
Kristiansund
Omsetning
750 m.kr butikk
+
100 m.kr netthandel
Etablert 1962 av kjøpmann og grunder Helge Eide Knudsen
Firmaet drives i dag av hans to sønner
¨Alltid lave priser¨
Det startet med å selge garn hjemme i kjelleren.
I dag selger vi nok garn til å rekke 9 ganger rundt jorden
- hvert år -
Etablerte miljøtiltak
Spar Kjøp
plukker 2 mill
ordrelinjer pr år
fra hovedlageret
Spar Kjøp
kildesorterer og
gjennvinner 1
tonn med
kartong hver dag
200.000
postpakker
distribueres med
tog til Oslo
Energi:
Spar Kjøp investerer millionbeløp i energibesparende tiltak:
Varmepumper fra grunnvarme, SD anlegg
energimerking og eneriganalyse av alle bygg
Produksjon:
Håndterminaler erstatter papir i produksjonen
Gjennvinner 91% av avfall, målsetning 95%
Emballasjeoptimering gir mindre transport av luft.
Distribusjon
Alle postpakker østover går med bane
Handelspartnere
Norden
Norge
Sverige
Danmark
Spar Kjøp selger
500.000 par sko
hvert år
400 leverandører
leverer varer til Spar
Kjøp
200 av disse er fra
fjerne østen
Spar Kjøp
Skifter ut 20.000
produkt varianter pr
år
Europa
Italia
Portugal
Belgia
Polen
Tyrkia
Fjerne Østen
Kina
Hong Kong
Bangladesh
India
Pakistan
Korea
Thailand
Vietnam
Sjøtransport – løs last
Spar Kjøp
selger 180.000
ferdigsydde
gardiner årlig
Spar Kjøp sender
ut en postpakke i
snitt hvert 30
sekund
Små volum fra østen må gå som løslast.
All løslast går via Oslo og bil til Bergen
Retningsbalansen for lastebil øst -> vest er
belastet.
Mange tomme lastebiler i retur fra vest til
øst
Løslast er rundt dobbelt så dyrt som FCL pr
m3
Sjøtransport - FCL
Spar Kjøp har 2000
innkjøpsordrer pr år
fra fjerne østen
Spar Kjøp
konsoliderer
kontainere i 16 havner
Spar Kjøp har 150
etablerte avganger pr
år
Spar Kjøp frakter 600
TEU pr år
Ved å konsolidere ordrer fra mange
leverandører i østen kan Spar Kjøp
sende fulle containere direkte til
hovedlageret i Bergen.
Økt fyllingsgrad fra 78% til 91%
1 TEU
=
20 fots container
Kun egne varer
Hva er våre erfaringer med
sjøtransport
Lavere pris
Spar Kjøp
Selger 850.000 leker
hvert år
Spar Kjøp
losser og lagrer en
kartong hvert 20
sekund
Spar Kjøp
losser 360.000
kartonger hvert år
Lang planleggingshorisont for lossing.
Må ikke losses på timen som for lastebil.
Ved knapphet på kapasitet kan varer lagres i
container på bryggen
Punktlighet og nøyaktighet
God planlegging opphever behovet for
rask fremføringstid.
Spar Kjøp starter
planlegging av ny
sesong 12 månder
før salgsstart.
Spar Kjøp
sender ut 4,5
millioner
kataloger pr år
Varene må være tilgjengelig til salgsstart.
Vi må vite hva som kommer når, og i
hvilken container varen er i
Utlevering av prioriterte containere fra
havnen må skje på kort varsel
Hva skal til for at sjøtransport
blir foretrukket
Pris
21.681 liker Spar
Kjøp på
facebook
Nøyaktighet
ETA dato må være nøyaktig minimum 14
dager før ankomst.
Papirløst:
Hentemeldinger må kunne gå
elektronisk mellom kunde –
transportør og havn
Utfordringer til sjøtransport
Fraktraten er for lite forutsigbar
Kapasitet på feedere til Bergen
Informasjon om avvik
Gjennomsnittpris
59 kr
Benytte lastbærerer som kan benyttes til
returfrakt for å unngå å sende tomme
containere i retur
Utfordring til sjøtransportører
Små importører er for små for FCL
Transportører må etablere enkle portaler for registrering av
transportoppdrag fra fjerne østen.
Spar Kjøp selger
3 millioner
garnnøster i året
Transportørene må konsolidere LCL i østen for flere
importører på vestlandet.
LCL må gå til Bergen for distribusjon i spredenett fra Bergen.
Utnytte ledig transportkapasitet fra vest til øst.
Transportørene må gjøre det like enkelt å booke sjøtransport
fra østen som det er å booke en flyreise.
Bergen Havn
Spar Kjøp
losser og lagrer en
kartong hvert 20
sekund
Hurtighet – ledetid fra container er bestilt til
den er utlevert
Spar Kjøp er på
Bergen Havn 700
ganger i året
Trafikale problemer i rushtiden
Spar Kjøp losser en
20 fots container
med 500 kartonger
på 1,5 time
Åpningstidene til havnen
Papirløst system for utlevering av
containere
Distribusjon med sjøtransport
til Spar Kjøp butikker
Kirkenes
Trondheim
Kristiansund
Haugesund
Sandnes
Bryne
Stavanger
Kristiansand
Arendal
Forutsetninger
Pris
Ledetid
Punktlighet
Levering 2 x uke
Dør til dør på faste tider
Plastet eur-paller
Returløsning
Sjøtransport produktet må gjøres lettere
tilgjengelig, og markedsføringen må styrkes
Mindre fokus på tekniske løsninger
Oppsummert
Import:
Få gods til Bergen og utnytt ledig kapasitet mot øst for
gunstige priser
Papirløst og enkelt
Forutsigbare priser og ankomst tider
Distribusjon:
Distribusjon med bil fungerer svært godt.
Vis oss båtens fortreffelighet synligjør gode dør til dør
løsninger