Kom raskt i gang med SMS-bank For å komme i gang

Download Report

Transcript Kom raskt i gang med SMS-bank For å komme i gang

Kom raskt i gang med SMS-bank
For å komme i gang med SMS-bank og egendefinert oppsett må du først gjennomføre noen
enkle operasjoner. Husk at du må ha SMS-bank/Telefonbank-kode for å sette opp
egendefinert SMS-bank. Bestill kode her.
Registrer din telefon
Registrer din telefon mot kontoen din med følgende
oppsett, sendt til 26100:
REG "kontonummer" "kode"
EKSEMPEL: REG 32011111111 0123
*Du kan kun benytte én (1) telefon mot samme konto.
Når du mottar meldingen "Mobilnummer er registrert" kan du
fortsette med å definere egne SMS-meldinger.
Definer dine egne SMS-meldinger
Det er mulig å definere egne meldinger som sendes
til banken for å gjennomføre enkle faste operasjoner.
Saldoforespørsel:
Send følgende oppsett til 26100:
DEF "egen kode" SALDO "kontonr." "kode" "kode"
EKSEMPEL: DEF S SALDO 32011111111 0123 0123
Ved å legge inn kode to ganger i meldingsdefinisjonen vil man kunne sende "S" til 26100 å få saldo tilbake.
Andre definisjoner
Overføring mellom egne konti - ikke bestemt sum
Definisjon
DEF "eget kodeord" OVERFØR "Fra kontonummer" "til kontonummer" 0 "kode" "kode"
Eksempel
DEF OF OVERFØR 32011111111 32012222222 0 0123 0123
Resultat
Send "OF 200" for å overføre kr. 200 mellom til og fra konti
NB!
I dette oppsettet er summen for overføring definert som 0 (null).
Det betyr at summen for overføring må bestemmes i hver SMS.
Overføring mellom egne konti - BESTEMT SUM
Definisjon
DEF "eget kodeord" OVERFØR "Fra kontonummer" "til kontonummer" 1500 "kode" "kode"
Eksempel
DEF OF OVERFØR 32011111111 32012222222 1500 0123 0123
Resultat
Send "OF" for å overføre kr. 1500 mellom til og fra konti
NB!
I dette oppsettet er summen for overføring definert som 1500.
Det betyr at summen for overføring er bestemt på forhånd.
Vis koder
Definisjon
VISKODER "kode"
Eksempel
VISKODER 0123
Resultat
Du mottar SMS med liste over alle egendefinerte koder
Slett koder
Definisjon
SLETT "egen kode" "kode"
Eksempel
SLETT OF 0123
Resultat
Den egendefinerte koden for overføring mellom konti slettes.
Slett ALLE koder
Definisjon
SLETTALLE "kode"
Eksempel
SLETTALLE 0123
Resultat
Alle egendefinerte koder slettes.