DNB Bank ASA kreditt

Download Report

Transcript DNB Bank ASA kreditt

DNB Bank ASA
17.02.13 23:42
RAVEL AAS PETERSHAGEN
HÅKONS GATE 42 A
2317 HAMAR
Faktura per:
Kontonr/eFakturaref:
Periode:
Kredittramme:
Disponibelt:
Nytt skyldig beløp:
Minimum å betale:
Forfallsdato:
11.02.13
8386 65 88646
11.01.13 - 11.02.13
5.000,00
1.650,84
3.349,16
200,00
25.02.13
Kundeservice:
Sperretjeneste:
04800
(+47 915) 04800
Student MasterCard
www.dnb.no
.
Oversikt denne periode, kontonummer 8386 65 88646
Kortholder
RAVEL AAS PETERSHAGEN
Totalt i perioden
Detaljer denne periode
Dato
Tekst
Inngående saldo
14.01.13
Innbetaling
08.02.13
HAMAR HAMAR
11.02.13
Rente
11.02.13
Nytt skyldig beløp:
Rentedato
Varekjøp
0,00
0,00
Kontantuttak
500,00
500,00
Belastet
Omkostninger
44,85
44,85
Godskrevet
Totalt
544,85
544,85
Saldo
3.004,31
200,00
25.02.13
25.02.13
500,00
44,85
3.349,16
.
Valutaregisterloven
I henhold til valutaregisterloven vil alle korttransaksjoner i utlandet, og valutaveksling i Norge som overstiger NOK 5.000,- bli
rapportert til myndighetene.
DNB Bank ASA Foretaksregisteret NO 984 851 006 MVA
https://b2b.edb.com/invoiceview/viewdocument;jsessionid=a454a1c…tUser=null&hashrep=feb50566-1a71-469d-aebb-85362bbe731a-6358-1
Side 1 av 1