Redoxné reakcie

Download Report

Transcript Redoxné reakcie

Redoxné reakcie
9. ročník
Mgr. Hilda Petríková
Čo sú redoxné reakcie?
Chemické reakcie, pri ktorých sa menia oxidačné
čísla atómov, nazývame redoxné reakcie.
0
I
-I
Zn + 2HCl
II
-I
0
ZnCl2 + H2
Oxidácia: Oxidačné číslo atómov sa zväčšuje
(redukovadlo)
Redukcia: Oxidačné číslo atómov sa zmenšuje
(oxidovadlo)
Riešenie:
0
I
-I
Zn + 2HCl
II
-I
0
ZnCl2 + H2
oxidácia
redukcia
Kedy prebieha reakcia?
Ako riešiť úlohu ďalej?
Becketov rad kovov
(rad reaktivity kovov)
Oxidácia.....redukcia
K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Au
Neušľachtilé kovy
REAGUJÚ
s vodou a
so zriedenou
HCl, H2SO4
NEREAGUJÚ s vodou
REAGUJÚ so
zriedenou HCl, H2SO4
Ušľachtilé kovy
NEREAGUJÚ
s vodou ani
so zriedenou
HCl, H2SO4
Riešime ďalej:
0
I
-I
II
Zn + 2HCl
-I
0
ZnCl2 + H2
Reakcia prebieha,
lebo zinok je pred
vodíkom a má sa
oxidovať.
oxidácia
redukcia
0
Zn -2e
I
H +1e
II
Zn
0
H
0
Zn -2e
I
2H +2e
II
Zn
0
H2
Úloha: Napíšte chemickú reakciu sodíka s
chlórom. Vyznačte oxidáciu a redukciu. Chlór je
oxidovadlo alebo redukovadlo?
Na + Cl2
0
NaCl
0
I
2Na + Cl2
ox
Vyrovnaj!
-I
2 NaCl
Urč ox. čísla!
red
0
Na -1e
0
Cl + 1e
I
Na
-I
Cl
Vyznač ox. red.!
0
2Na -2e
0
Cl2 +2e
I
2Na
-I
2Cl