Transcript LS 2013

Ústav biochemie, chemie a biofyziky - 2110
•
•
•
•
•
•
MVDr. Jiří Bednář, Ph.D.
prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.
Irena Holubová
MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D.
Doc. MVDr. Ladislav Malota, CSc.
RNDr. Jiří Vítek, CSc.
• Biochemie
KA 1-6 Stanovení kyselosti medu
KA 1-7 Správná laboratorní praxe
KA 1-9 Mikroskopické vyšetření moče
• Veterinární biochemie
KA 1-6 Stanovení kyselosti medu
KA 1-7 Správná laboratorní praxe
KA 1-9 Mikroskopické vyšetření moče
Ústav vegetabilních potravin - 2210
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mgr. Pavel Bartl
Mgr. Petra Čáslavková
Vlasta Dvončová
Ing. Mgr. Martina Eliášová
Ing. Martina Ošťádalová
Mgr. Jana Pokorná
MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.
Mgr. Michaela Talandová
Ing. Alexandra Tauferová
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D
• LS 2012/2013 - Hygiena a technologie potravin vegetabilních produktů - KA 1-5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Základy senzorické analýzy vegetabilních produktů - metody, postupy pro hodnocení. Hodnocení
produktů ekologické a konvenční produkce
Zpracované ovocné a zeleninové výrobky – senzorická a laboratorní analýza
Pochutiny a dehydratované výrobky – senzorická a laboratorní analýza
Čaj a káva – příprava a senzorická analýza
Čaj a káva – laboratorní analýza
Cereálie a mlýnské obilní výrobky – laboratorní analýza
Pekárenské výrobky – senzorická a laboratorní analýza
Kakao, čokoláda a cukrovinky – senzorická analýza
Kakao, čokoláda a cukrovinky – laboratorní analýza
Výroba piva
Jakostní parametry piva – senzorická analýza
Jakostní parametry vína – senzorická a laboratorní analýza
Nealkoholické nápoje – senzorická a laboratorní analýza
Ústav hygieny a technologie mléka - 2340
•
•
•
•
•
•
•
•
•
prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.
RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D.
MVDr. Michaela Králová, Ph.D.
Mgr. Marta Dušková, Ph.D.
doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D.
Alena Krejčiříková
MVDr. Pavlína Navrátilová, Ph.D.
MVDr. Lenka Necidová, Ph.D.
Doc. Ing. Jiří Štencl, DrSc.
• Chemie potravin
KA 1-1 - Stanovení cholesterolu v potravinách metodou HPLC
KA 1-2 - Stanovení mastných kyselin metodou GC
KA 1-3 - Stanovení hydroxymethylfurfuralu v potravinách metou UPLC
• Mikrobiologie potravin
KA 1-4 - Detekce bakterií r. Salmonella a stafylokokových enterotoxinů v
potravinách metodou ELFA s využitím přístroje miniVIDAS®
KA 1-5 - Stanovení počtu vybraných patogenních a indikátorových
mikroorganismů v potravinách pomocí automatizované metody
TEMPO®
KA 1-6 - Využití metody ELISA při detekci Listeria monocytogenes a
stafylokokových enterotoxinů v potravinách
• Hygiena a technologie živočišných produktů
KA 1-7 - Stanovení energetické spotřeby u vakuových baliček při použití
netradičních obalových materiálů
• HCCP
KA 2-1- Případové studie zaměřené na systém kvality a bezpečnosti
potravin dle norem BRC a IFS
Hygiena a technologie masa 2350
•
•
•
•
•
•
•
Ing. Gabriela Bořilová, Ph.D.
doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D.
Ing. Radka Hulánková
Ing. František Ježek, Ph.D.
Ing. Alena Saláková, Ph.D.
MVDr. Irena Svobodová, Ph.D.
Bc. Kamila Zoufalá
• Prohlídka jatečních zvířat
• Hygiena produkce masa
• Hygiena a technologie masa a masných výrobků
KA 1-1 Identifikace a detekce vybraných původců alimentárních
onemocnění
• Hygiena a technologie mrazírenských a rybích výrobků
KA 1-2 Stanovení čisté hmotnosti původního podílu produktu:
zmrazené rybí filety
KA 1-3 Stanovení aditivních zvlhčovacích látek E452 (polyfosfátů)
u produktu: zmrazené rybí filety
• Senzorická analýza potravin
• Hygiena masa a masných výrobků
KA 1-4 Stanovení texturních parametrů masa a
masa a masných výrobků
KA 1-5 Senzorické hodnocení potravin s využitím výpočetní
techniky
KA 1-6 Tepelná úprava vzorků pro senzorickou analýzu
• Hygiena produkce masa
KA 1- 6 Tepelná úprava vzorků pro senzorickou analýzu
• Hygiena a technologie masa a masných výrobků
• Hygiena produkce masa
KA 2-1 Praktická výuka na porážce VFU Brno – porážka jatečných zvířat
Veřejné veterinární lékařství a toxikologie - 2390
•
•
•
•
•
•
Doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.
MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.
Mgr. Petr Maršálek, Ph.D.
Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, Dr.Sc.
MVDr. Marie Ševčíková
Mgr. Zuzana Široká, Ph.D.
Farmakologie v produkci potravin
KA 1-2 Stanovení antikokcidik a dalších léčiv v matricích živočišného původu
Analýza reziduí léčiv v potravinách živočišného původu. Extrakce a
průkaz
reziduí sulfonamidu sulfametoxazolu v biologické matrici pomocí
analytické metody LC/MS
KA 2-3 Pořízení léčivých přípravků do výuky