historie počítačů i.

Download Report

Transcript historie počítačů i.

VY_32_INOVACE_A3-01
HISTORIE POČÍTAČŮ I.
AUTOR: Mgr. Vladimír Bartoš
VYTVOŘENO: SRPEN 2011
STRUČNÁ ANOTACE: VÝKLAD LÁTKY K TÉMATU HISTORIE VZNIKU POČÍTAČŮ
Časová náročnost: 25-30 minut
Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky
v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
• Lidé nejspíše odjakživa používali k počítání své
prsty.
• Brzy vyvinuli různé pomůcky, například zářezy
na holích ( odtud pochází rčení: „Máš u mne
vroubek).
• Spolu s písmem vznikly i různé způsoby
záznamu čísel (například římské číslovky) a
časem i náš způsob zápisu čísel pomocí číslic
desítkové soustavy.
• Nejznámějším a stále používaným
předchůdcem výpočetní techniky je kuličkové
počítadlo.
KLASICKÝM POČÍTACÍM PŘÍSTROJEM, KTERÝ POUŽÍVÁME KROMĚ PRSTŮ
UŽ PO NĚKOLIK TISÍC LET JE SMOZŘEJMĚ POČÍTADLO.
Abakus vznikl přibližně před 5 000 lety asi v Číně.
Používal se i ve starém Řecku a Římě.
Byla to dřevěná, nebo hliněná destička, do nichž se
vkládaly kamínky („calculli“) – odtud název kalkulačka.
„Počítací hodiny“
sestrojil v roce 1623 Wilhelm Schickard.
První mechanický počítací
stroj, byly tzv. počítací
hodiny. Základem bylo
desetizubé kolečko. Na
základě dekadického kolečka
vytvořil profesor počítací
stroj, který uměl provádět
všechny základní
matematické operace.
Profesor Schickard ovšem
nemohl uvést stroj do praxe,
protože v průběhu třicetileté
války zemřel na mor a jeho
pokrokový vynález upadl v
zapomnění.
TAKŽE JEŠTĚ
„VYSVĚTLUJÍCÍ“
NÁKRES
Univerzální genius Blais Pascal vytvořil v roce 1645
mechanickou kalkulačku s názvem Pascaline.
Otec byl výběrčím
daní, aby mu syn
„pomohl“, vymyslel
sčítací stroj.
První úspěšný sériově vyráběný kalkulátor
Vyráběl se od roku 1862, vyrobilo se ho cca 1500 ks.
AUTOREM PŘÍSTROJE
BYL
Charles Xavier
Thomas de Colmar
Arithmometr Thomase de Colara uměl kromě
sčítání a odčítání také násobit a dělit.
V druhé povolině 19. století se Angličan Charles
Babbage (1792–1871) pokusil vytvořit počítací
stroj Analytical Engine, který by byl schopen
provádět jakékoli numerické výpočty podle
zadaného programu.
Charles Babbage – profesor v Cambridge.
První typ – Analytical Engine, druhý typ Difference Machine. Jeho stroj (2. typ) měl
obsahovat ALU (aritmeticko-logickou jednotku),
paměť, řídící jednotku a výstupní zařízení. Řídící
jednotka uměla číst programy vyděrované do
papírových karet. Babbage však narazil na hranici
možností tehdejší techniky a stroj se mu
nepodařilo dokončit. Roku 1871 zemřel a jeho dílo
upadlo na několik desetiletí v zapomnění. Pokud
by se mu podařilo stroj dokončit, dá se
předpokládat, že v současné době bychom byli ve
vývoji počítačů mnohem dále.
1. Vytvořen pomocí železných ozubených kol.
2. Poháněn parním strojem.
3. Ovládal se pomocí děrných štítků.
4. Byl založen na dvojkové soustavě.
5. Obsahoval výpočetní mlýn, paměť, vstupní a
výstupní jednotku.
Děrné štítky se používaly od začátku 19. století jako
nástroj k „programování“ vzorů u tkalcovských stavů.
Děrné štítky se využívaly pro záznam dat dalších 160 let.
Dalším záznamovým
„médiem“ pro počítací
stroje byla
tzv. DĚRNÁ PÁSKA.
Tato však pochází z
hudební skříně –
ORCHESTRIONU.
Spolupracovnice a přítelkyně
Charlese Babage
První „programátorka“
počítačů na světě
Vytvořila první jazyk pro
Analytical Engine, po ní
nazván jeden z
programovacích jazyků –
ADA.
V druhé polovině
19. století končí éra
mechanických počítacích
strojů a přichází éra
elektronických počítačů.











http://en.wikipedia.org/wiki/File:RomanAbacusRecon.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chinese-abacus.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wilhelm_Schickard.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rechenmaschine_wilhelm_schickard.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Blaise_Pascal.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Arts_et_Metiers_Pascaline_dsc03869.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Arithmometre.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Charles_Babbage_1860.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blue-punch-card-back.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Ada_Lovelace.jpg
http://4.bp.blogspot.com/SAmOXOJzv5g/TaCFnS5w2_I/AAAAAAAAACY/dixaBOGFM_w/s1600/Colmar.jpg