Audit Concepts

Download Report

Transcript Audit Concepts

Εφαρμογή της
Κ.Υ.Α 15523/Φεκ.1187/τ.β./2006
Κυρώσεις σε μη συμμορφούμενες
επιχειρήσεις.
Κατάταξη – Χαρακτηρισμός Τροφίμων με
βάση τα αποτελέσματα του επίσημου
ελέγχου.
Σκοπός – Αναγκαιότητα(1)
Η εναρμόνιση της χώρας με το
αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Νομικό
πλαίσιο.
• Λευκή Βίβλος για την Ασφάλεια των Τροφίμων
(2000).
• Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 «για τον καθορισμό
των γενικών αρχών και απαιτήσεων για τα
τρόφιμα»
Σκοπός – Αναγκαιότητα(2)
Η εναρμόνιση της χώρας με το
αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Νομικό
πλαίσιο.
• Πακέτο Υγιεινής (Hygiene Pack)
 Κανονισμός (ΕΚ) 852/2004 για την υγιεινή των
τροφίμων.
 Κανονισμός (ΕΚ) 882/2004 για τον επίσημο έλεγχο των
τροφίμων.
 Κανονισμός (ΕΚ) 853/2004 για την υγιεινή των
τροφίμων ζωικής προέλευσης.
 Κανονισμός (ΕΚ) 854/2004 για τον επίσημο έλεγχο
τροφίμων ζωικής προέλευσης.
Σκοπός – Αναγκαιότητα(3)
• Η εφαρμογή της Κ.ΥΑ 15523/06 και κατ΄ επέκταση
των κοινοτικών κανονισμών, αποτελεί ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
της χώρας μας έναντι της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
• Η Ελλάδα θα πρέπει να ανταποκριθεί:
 Στην ανάγκη ενοποίησης του Ευρωπαϊκού νομικού
πλαισίου.
 Στην ανάγκη ενοποίησης του τρόπου και των
μεθόδων του επίσημου ελέγχου από τις Αρμόδιες
Αρχές.
 Στην ανάγκη γρήγορης ενσωμάτωσης του
Ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου στην Εθνική
Νομοθεσία.
Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές(1)

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων ( ΕΦΕΤ ).
Κεντρική Αρμόδια Αρχή για την οργάνωση των επίσημων
ελέγχων των τροφίμων στα στάδια μετά την πρώτη μεταποίηση
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
Κεντρική Αρμόδια Αρχή για την οργάνωση των επίσημων
ελέγχων
Ζωοτροφών.
Τροφίμων στις φάσεις της πρωτογενούς παραγωγής και της
πρώτης μεταποίησης.
Κ.Υ.Α 088/2006 «Ορισμός Κ.Α.Α. για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων»
Κ.Υ.Α Β3-32/2003 «Ρύθμιση θεμάτων που αναφέρονται στην έννοια της πρώτης μεταποίησης»
Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές(2)
• Οι Κεντρικές Αρμόδιες αρχές υποχρεούνται:
 Να διασφαλίζουν την ισοδυναμία των συστημάτων επίσημου
ελέγχου.
 Να αποτελούν τα σημεία επαφής και διαλόγου της χώρας με τα
Ευρωπαϊκά όργανα.
 Να μεταβιβάσουν αρμοδιότητες στις Αρμόδιες Αρχές σε
περιφερειακό και νομαρχιακό επίπεδο, για την εφαρμογή των
Κανονισμών και την επίτευξη των στόχων τους.
 Να οργανώνουν και να συντονίζουν και να αξιολογούν τους
επίσημους ελέγχους στους τομείς της ευθύνης τους.
• Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, είναι αυτονόητη η
υποχρέωση των Κεντρικών Αρμοδίων Αρχών και των Αρμοδίων
Αρχών για τακτική και αμοιβαία ενημέρωση και συνεργασία.
Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων
ΕΦΕΤ
Αρμόδιες Αρχές
(Σε περιφερειακό και νομαρχιακό επίπεδο)
Περιφερειακές Δ/νσεις
ΕΦΕΤ
Δ/νσεις Κτηνιατρικής Ν.Α.
Δ/νσεις Υγείας Ν.Α.
Δ/νσεις Αγροτικής
Ανάπτυξης Ν.Α
Δ/νσεις Εμπορίου Ν.Α.
Άλλες Υπηρεσίες & Φορείς
Αρμόδιες Αρχές(1)
 Περιφερειακές Δ/νσεις ΕΦΕΤ.
 Ευθύνη εφαρμογής των Καν.(ΕΚ)178/02, 882/04, 852/04,
853/04, 854/04, σε περιφερειακό επίπεδο.
 Ευθύνη εφαρμογής των επί μέρους προγραμμάτων στα
πλαίσια των ετησίων ή πολυετών σχεδίων ελέγχου.
 Καθοδήγηση, συντονισμό, εποπτεία, αξιολόγηση των
ελέγχων που διενεργούνται από τις συναρμόδιες
υπηρεσίες.
 Δ/νσεις Κτηνιατρικής Ν.Α.
 Ευθύνη εφαρμογής των Καν.(ΕΚ)178/02, 882/04, 852/04,
853/04, 854/04
 Προϊόντα ζωικής προέλευσης και εγκαταστάσεις
παραγωγής, μεταποίησης, διανομής και διάθεσης στο
λιανικό εμπόριο.
Αρμόδιες Αρχές(2)
 Δ/νσεις Υγείας Ν.Α.
 Ευθύνη εφαρμογής των Καν.(ΕΚ)178/02, 882/04, 852/04
 Υγειονομικούς ελέγχους στις επιχειρήσεις της Υ.Δ.
Α1β/8577/83 όπως ισχύει κάθε φορά.
 Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Α.
 Ευθύνη εφαρμογής των Καν.(ΕΚ)178/02, 882/04, 852/04
 Προϊόντα φυτικής προέλευσης και εγκαταστάσεις
παραγωγής, μεταποίησης, διανομής και διάθεσης στο
λιανικό εμπόριο.
 Δ/νσεις Εμπορίου Ν.Α.
 Ευθύνη εφαρμογής των Καν.(ΕΚ)178/02, 882/04
 Έλεγχοι ποιότητας τροφίμων σε όλα τα στάδια.
Άδειες Λειτουργίας(1)
Α. Επιχειρήσεις του πεδίου εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) 852/04
- Λιανικού Εμπορίου
- Παροχής υπηρεσιών
- Παρασκευαστών που πωλούν λιανικώς
- Αποθηκών και αγορών χονδρικής πώλησης
• Αδειοδοτούνται από τους Δήμους (Ν.2307/95, Π.Δ.410/95) μετά
από εισήγηση των Δ/νσεων Υγιεινής των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων.
•
Κατά την αδειοδότηση λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις του
Καν. 852/04 και των άρθρων της Υ.Δ. Α1β/8577/83 που δεν
έρχονται σε αντίθεση με τον κανονισμό, μέχρι την
τροποποίησή της.
Άδειες Λειτουργίας(2)
Β. Επιχειρήσεις του πεδίου εφαρμογής των Καν. 852/04, 853/04,
854/04
- Αφορά εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων ζωικής προέλευσης.
- Αναλυτική αναφορά των εγκαταστάσεων και της διαδικασίας γίνεται
στο Παράρτημα III.
 Αδειοδοτούνται από τις Δ/νσεις Κτηνιατρικής των Ν.Α.


Γ. Επιχειρήσεις παραγωγής του πεδίου εφαρμογής του Καν.852/04
- Βιομηχανίες
- Εργαστήρια τροφίμων
- Αποθήκες.
Αδειοδοτούνται από τις Δ/νσεις Ανάπτυξης των Ν.Α.
Η διαδικασία και οι γνωμοδοτούσες αρχές περιγράφονται από το Ν.
3325/05 & τον 15523/06.
Καταχώρηση εγκαταστάσεων(1)
Στόχος η δημιουργία μητρώου επιχειρήσεων σε βάσεις
δεδομένων που θα τηρούνται ενήμερες και θα είναι προσβάσιμες
από όλες τις συναρμόδιες αρχές.
 Υποχρέωση καταχώρησης έχουν όλες οι εγκαταστάσεις που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) 852/04.
 Ο ΕΦΕΤ προετοιμάζει τη βάση δεδομένων που θα δεχθεί τις
καταχωρήσεις των επιχειρήσεων και των μεταβολών τους.
 Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή
αίτηση καταχώρησης (υπόδειγμα στο Παράρτημα I).
 Οι Αρμόδιες Αρχές θα πρέπει με ηλεκτρονικό τρόπο να
τροφοδοτούν το κεντρικό σύστημα των Κεντρικών Αρμόδιων
Αρχών.
 Μεταβολές της επιχείρησης που αφορούν το υγειονομικό
καθεστώς, απαιτούν νέα καταχώρηση.

Καταχώρηση εγκαταστάσεων(2)
Μεταβολές που δεν επηρεάζουν το υγειονομικό καθεστώς,
θα πρέπει να δηλώνονται στις Αρμόδιες Αρχές εντός 30
ημερών (υπόδειγμα εντύπου στο Παράρτημα IV).
 Οι Αρμόδιες Αρχές θα πρέπει να τροφοδοτούν το
ηλεκτρονικό κεντρικό σύστημα με τα στοιχεία των
μεταβολών.
Εγκρίσεις Εγκαταστάσεων
 Υποχρέωση έγκρισης έχουν οι εγκαταστάσεις που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) 853/04.
 Οι διαδικασίες έγκρισης εγκαταστάσεων αναφέρονται
λεπτομερώς στην Κ.Υ.Α 15523/06 και διεκπεραιώνονται
από τις Δ/νσεις Κτηνιατρικής των Ν.Α. και τις Κ.Α.Α.

Ενοποίηση του επίσημου ελέγχου από
τις Αρμόδιες Αρχές
 Οι
επίσημοι έλεγχοι πρέπει να πραγματοποιούνται με βάση
τεκμηριωμένες διαδικασίες.
 Να εξασφαλίζεται ότι οι επίσημοι έλεγχοι πραγματοποιούνται
ομοιόμορφα και έχουν σταθερή υψηλή ποιότητα.
 Εκπόνηση εγχειριδίων επιθεώρησης από τις Κεντρικές Αρμόδιες
Αρχές.
 Χρήση τους από τους επιθεωρητές όλων των Αρμοδίων
Υπηρεσιών.
 Δια βίου κατάρτιση του προσωπικού που διενεργεί τους ελέγχους.
 Η συχνότητα ελέγχου των επιχειρήσεων θα καθοριστεί με βάση την
κατηγοριοποίησή τους ως προς την επικινδυνότητα.
 Η κατηγοριοποίηση έχει πραγματοποιηθεί με βάση βαθμολογικό
σύστημα αξιολόγησης των κινδύνων.
 Οι επίσημοι έλεγχοι διενεργούνται από τους ελεγκτές όλων των
Αρμοδίων Υπηρεσιών και από τα μικτά κλιμάκια ελέγχου (Ν.
3438/06 άρθρο11).
Εθνικά σχέδια ελέγχων







Οι Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές επεξεργάζονται και καταρτίζουν ετήσια και
πολυετή Εθνικά Σχέδια Ελέγχων.
Τα Ε.Σ.Ε αποτελούν μια προσέγγιση στοχευμένη, σφαιρική και ομοιόμορφη,
όσον αφορά τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων, τόσο σε εθνικό όσο και σε
κοινοτικό επίπεδο (Εθνικοί στρατηγικοί στόχοι - Κοινοτικοί στρατηγικοί στόχοι)
Οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές καθορίζονται σε κοινοτικό επίπεδο και
τίθενται προτεραιότητες.
Οι Αρμόδιες Αρχές συμμετέχουν στην κατάρτιση των σχεδίων με την υποβολή
προτάσεων.
Οι Αρμόδιες Αρχές ανάλογα με τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς
στόχους των Ε.Σ.Ε. θα αναλάβουν ένα μέρος της υλοποίησής τους.
Οι Αρμόδιες Αρχές υποχρεούνται να γνωστοποιούν στις Κεντρικές Αρμόδιες
Αρχές τα αποτελέσματα των ελέγχων σε τακτική μηνιαία και ετήσια βάση.
Η συλλογή, συγκέντρωση και αξιολόγηση των στατιστικών στοιχείων από τις
Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές είναι απαραίτητη για τον προγραμματισμό των
ελέγχων, την επιλογή των διορθωτικών ενεργειών και την ενημέρωση της
κοινότητας.
Διαχείριση Κρίσεων




Κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων έκτακτης ανάγκης
από τις Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές (Καν. 882/06 άρθρο
55).
Έκτακτη ανάγκη: κάθε συμβάν κατά το οποίο
διαπιστώνεται ότι τα τρόφιμα θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο
ανθρώπους ή ζώα είτε άμεσα, είτε μέσω του περιβάλλοντος.
Στα σχέδια εξειδικεύονται: τα λαμβανόμενα μέτρα, οι
εξουσίες, οι δίαυλοι, οι διαδικασίες επικοινωνίας των
πληροφοριών, η επικοινωνία με το κοινό.
Διαχείριση Κρίσεων: άμεση εφαρμογή των σχεδίων
έκτακτης ανάγκης από το ενοποιημένο σύστημα ελέγχου
══> Συνεργασία Αρμοδίων Υπηρεσιών.
Κυρώσεις (1)
 Στο άρθρο 21 της Κ.Υ.Α.15523/06 προβλέπεται η επιβολή ποινικών
και διοικητικών κυρώσεων για όσους παραβαίνουν τις διατάξεις των
Κανονισμών.
 Η διαδικασία επιβολής των προστίμων, όπως αυτή περιγράφεται από
την Κ.Υ.Α 10755/06 εφαρμόζεται μόνο από τις Δ/νσεις του ΕΦΕΤ, με
την συγκεκριμένη οργανωτική δομή.
 Η ενοποίηση του κυρωτικού συστήματος είναι αναγκαία
προκειμένου να εξασφαλιστεί η αντικειμενικότητα και
αποτελεσματικότητά του.
 Για την εφαρμογή αντίστοιχης διαδικασίας επιβολής προστίμων από
τις Δ/νσεις Υγείας των Ν.Α.θα πρέπει να προωθηθεί η έκδοση
σχετικού νομικού πλαισίου, προσαρμοσμένου στην οργανωτική
δομή των νομαρχιακών υπηρεσιών, στο οποίο θα ορίζεται το
εξουσιοδοτημένο όργανο για την επιβολή των προστίμων.
Κυρώσεις (2)
Κατηγοριοποίηση παραβάσεων
Α. Ευρήματα τα οποία δεν επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια
των τροφίμων.
 Μικρές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της νομοθεσίας.
 Ελλιπής τεκμηρίωση διαδικασιών.
 Μη τήρηση των όρων αδειοδότησης (όχι σοβαρές
αποκλίσεις).
 Ελλιπής τεκμηρίωση εκπαίδευσης προσωπικού.
 Ανεπαρκής εφαρμογή των συστημάτων ιχνηλασιμότητας.
1.500 - 10.000 € κατά περίπτωση, εάν οι παραβάσεις διαπιστωθούν στον επανέλεγχο.
Κυρώσεις (3)
Κατηγοριοποίηση παραβάσεων
Β. Παραβάσεις οι οποίες απαιτούν άμεση συμμόρφωση για
την διασφάλιση της Δημ. Υγείας.
Μη
τήρηση των απαιτήσεων του άρθρου 19 του Καν. 178/02
Μη εφαρμογή ή ανεπαρκής εφαρμογή συστημάτων αυτοελέγχου
Έλλειψη βιβλιαρίων Υγείας
Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής χώρων, εξοπλισμού και προσωπικού
Ουσιώδεις αποκλίσεις ως προς τις απαιτήσεις σχετικά με την
υποδομή και τον εξοπλισμό
Παραπλάνηση καταναλωτή
Μη κανονικά – ασφαλή τρόφιμα
Μη κανονικά – μη ασφαλή τρόφιμα (ακατάλληλα ή επιβλαβή)
Ακατάλληλα υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τα
τρόφιμα
2.000 – 20.000 € για κάθε παράβαση.
Κυρώσεις (4)
Κατηγοριοποίηση παραβάσεων
Γ. Παραβάσεις που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη
Δημόσια Υγεία και απαιτούν λήψη άμεσων μέτρων από τις
αρμόδιες αρχές.
 Εκτεταμένη παραπλάνηση του καταναλωτή
 Υποτροπές παραβάσεων της κατηγορίας Β.
Πρόστιμο 20.000 – 1.000.000 € για κάθε παράβαση.
Χαρακτηρισμός των τροφίμων βάσει των
αποτελεσμάτων του επίσημου ελέγχου (1)
1. Ασφαλή τρόφιμα
Έχουν τους ειδικούς για το είδος τους οργανοληπτικούς
χαρακτήρες.
Δεν παρουσιάζουν αλλοιώσεις, αποσύνθεση, βιολογική
μόλυνση, φυσική ή χημική ρύπανση.
Πληρούν όλους τους όρους της Κοινοτικής και Εθνικής
νομοθεσίας.
Χαρακτηρισμός των τροφίμων βάσει των
αποτελεσμάτων του επίσημου ελέγχου (2)
2. Μη ασφαλή τρόφιμα
2.α. Ακατάλληλα για
ανθρώπινη κατανάλωση
2.β. Επιβλαβή για την υγεία
Χαρακτηρισμός των τροφίμων (3)
2.α. Μη ασφαλή τρόφιμα - Ακατάλληλα για ανθρώπινη
κατανάλωση
 Παρουσιάζουν μη κανονικούς οργανοληπτικούς χαρακτήρες
 Έχουν ξένες προσμίξεις που δεν έχουν σχέση με τη φυσική σύσταση ή
τον τρόπο παρασκευής τους
 Έχουν υπέρβαση του χρόνου διατηρησιμότητας
 Υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις για τη χρήση μη ασφαλών α΄ υλών η
πλημμελούς επεξεργασίας κατά την παρασκευή τους
 Η διαχείριση τους έχει γίνει από μη νομίμως λειτουργούσες
επιχειρήσεις και υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ακαταλληλότητας
 Η διαχείριση τους έχει γίνει κάτω από συνθήκες που δεν πληρούν τις
διατάξεις της νομοθεσίας
 Έχουν αποψυχθεί και επανακαταψυχθεί
 Δεν έχουν απόφαση του ΑΧΣ ή άλλου αρμοδίου οργάνου
 Στερούνται υγειονομικών επισημάνσεων ή σήματος καταλληλότητας
 Δεν συνοδεύονται από υγειονομικά πιστοποιητικά καταλληλότητας
 Κατά τις ιστολογικές εξετάσεις διαπιστώνεται η παρουσία
απαγορευμένων ιστών
Χαρακτηρισμός των τροφίμων (4)
2.β. Μη ασφαλή τρόφιμα – Επιβλαβή για την υγεία
 Παρουσιάζουν εκτεταμένη αλλοίωση ή αποσύνθεση που μπορεί να έχει
άμεσες ή έμμεσες βλαπτικές συνέπειες
 Περιέχουν παθογόνους μικροοργανισμούς ή τοξίνες τους ή ιούς ή παράσιτα
καθ΄ υπέρβαση των νομοθετημένων ορίων με πιθανές βλαπτικές επιπτώσεις
 Περιέχουν χημικές τοξικές ουσίες που η παρουσία τους δεν δικαιολογείται
ή η συγκέντρωσή τους υπερβαίνει τα νομοθετημένα όρια
 Παρουσιάζουν κατάλοιπα αντιβιοτικών, φυτοφαρμάκων, βαρέων
μετάλλων, ή ουσιών με ορμονική, θυρεοστατική ή αναβολική δράση, που
είναι απαγορευμένες ή σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα νομοθετημένα όρια
 Έχουν υποβληθεί σε ιοντίζουσες ή υπεριώδεις ακτινοβολίες χωρίς αυτό να
προβλέπεται από τη νομοθεσία
 Διαπιστώθηκε η παρουσία ξένων σωμάτων με άμεσες επιπτώσεις στην
υγεία
 Διαπιστώθηκε η επιμόλυνσή τους με νεκρά ή ζωντανά έντομα ή
απεκκρίματα τους
Χαρακτηρισμός των τροφίμων (5)
3. Κανονικά τρόφιμα
Πληρούν τους όρους της Κοινοτικής και Εθνικής
Νομοθεσίας
4. Μη Κανονικά τρόφιμα
 Δεν πληρούν τους όρους της ισχύουσας Νομοθεσίας ως προς την
επισήμανση, παρουσίαση, και τη διαφήμιση τους
 Δεν πληρούν τους όρους της ισχύουσας Νομοθεσίας ως προς τις
σταθερές ποιότητας (συστατικά και αναλυτικά στοιχεία του
τροφίμου όπως καθορίζονται στον Κ.Τ.Π ή τις αποφάσεις του
Α.Χ.Σ.
 Είναι νοθευμένα
Κατάσχεση μη ασφαλών τροφίμων(1)
Διαδικασίες ενστάσεων
1η επανεξέταση – τριμελούς επιτροπής
 Δικαίωμα: για ποσότητες >25 Κιλών
 Υποβολή ένστασης: έγγραφη υποβολή, εντός 24 ωρών από την
επίδοση της έκθεσης κατάσχεσης, στην υπηρεσία που
διενήργησε την κατάσχεση.
 Συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής από τον προϊστάμενο της
υπηρεσίας, εντός δύο εργάσιμων ημερών (υπόδειγμα Β).
 Την επιτροπή απαρτίζουν: ένας από τους επιθεωρητές που
διενήργησαν την κατάσχεση και δύο ακόμη επιθεωρητές της
υπηρεσίας.
 Η επιτροπή συνέρχεται εντός δύο ημερών και συντάσσει νέα
έκθεση (υπόδειγμα Δ).
Κατάσχεση μη ασφαλών τροφίμων(2)
Διαδικασίες ενστάσεων
2η επανεξέταση – πενταμελούς επιτροπής
Δικαίωμα: για ποσότητες > 500 Κιλών
Υποβολή ένστασης: έγγραφη υποβολή, εντός δύο ημερών από την
επίδοση της έκθεσης επανεξέτασης, της τριμελούς επιτροπής
Συγκρότηση της επιτροπής από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας,
εντός δύο εργάσιμων ημερών (υπόδειγμα Γ).
Την επιτροπή απαρτίζουν: ένας από τους επιθεωρητές που
διενήργησαν την κατάσχεση, τρεις ακόμη επιθεωρητές της
υπηρεσίας και έναν εκπρόσωπο του ενιστάμενου .
Η επιτροπή συνέρχεται εντός τριών ημερών και συντάσσει νέα
έκθεση (υπόδειγμα Ε).
Η απόφαση λαμβάνεται κατά πλειοψηφία και είναι οριστική,
ανέκκλητη και εκτελεστή.
Κατάσχεση μη ασφαλών τροφίμων(3)
Διαχείριση τροφίμων τα οποία είναι κατασχεμένα με
οριστική απόφαση.
 Καταστροφή
 Περαιτέρω αξιοποίηση
 Έγκριση των τροφίμων για σκοπούς άλλους από αυτούς που
προορίζονταν αρχικά.
 Επαναποστολή στο κράτος μέλος προέλευσης
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Την καταστροφή των τροφίμων ζωικής προέλευσης διέπει η ειδική
κτηνιατρική νομοθεσία Καν. 1774/2002/ΕΚ & 197/06. σύμφωνα με
την οποία γίνεται ταξινόμηση των προϊόντων σε τρεις κατηγορίες
ανάλογα με τη φύση και την επικινδυνότητά τους, και υπόκεινται σε
ειδική μεταχείριση και επεξεργασία, σε ειδικές εγκαταστάσεις, οι
οποίες μπορεί να είναι καταστροφή / αποτέφρωση, αδρανοποίηση, ή
εξυγίανση.
Δέσμευση μη ασφαλών τροφίμων
 Δεσμεύονται τα τρόφιμα για τα οποία υπάρχουν βάσιμες
ενδείξεις για την Ακαταλληλότητά τους. Για την οριστική
αξιολόγηση του κινδύνου απαιτείται δειγματοληψία. Η τύχη τους
κρίνεται από τα εργαστηριακά αποτελέσματα.
 Δεσμεύονται τα τρόφιμα που έχουν παραπλανητικές ενδείξεις ή
δεν έχουν ενδείξεις στην Ελληνική γλώσσα.
 Δεσμεύονται τα νοθευμένα τρόφιμα σε όλα τα στάδια της
εμπορίας τους.
 Σε περίπτωση σήματος Alert τα τρόφιμα κατάσχονται, αλλά η
τύχη τους κρίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που
ακολουθούνται για τα δεσμευμένα τρόφιμα.
Ανάκληση / Απόσυρση μη ασφαλών
τροφίμων







ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η επιχείρηση αποσύρει ή ανακαλεί μη ασφαλή τρόφιμα που έχουν ξεφύγει
από τον άμεσο έλεγχό της.
Ενημερώνει και κοινοποιεί άμεσα τις ενέργειές της στην αρμόδια αρχή.
Η επιχείρηση τεκμηριώνει απολύτως με έγγραφα τη διαδικασία
απόσυρσης.
Συγκεντρώνει τα μη ασφαλή τρόφιμα σε κατάλληλο χώρο και τοποθετεί τη
σήμανση «μη ασφαλή».
Αν κριθεί αναγκαίο για τη δημόσια υγεία, η απόσυρση μπορεί να
πραγματοποιηθεί και από τους τελικούς καταναλωτές.
Επιχείρηση η οποία αποσύρει Α΄ ύλη ή συστατικό ως μη ασφαλές, οφείλει
να ενημερώσει τον προμηθευτή της.
Αν τα μη ασφαλή τρόφιμα είναι επιβλαβή για την υγεία, η επιχείρηση πέρα
των ανωτέρω, υποχρεούται ΑΜΕΣΩΣ να ενημερώσει με τεκμηριωμένο
τρόπο την αρμόδια αρχή, για τα μέτρα που έλαβε για την αποτροπή του
κινδύνου.