Výsledná kalkulace – příklad

download report

Transcript Výsledná kalkulace – příklad

Výukový materiál
zpracovaný v rámci projektu
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0199
Označení: VY_32_INOVACE_UCE_SA_2_11
Sada: 2
Ověření ve výuce: 30. 1. 2013
Třída: 4.B
Datum: 22. 1. 2013
Výsledná kalkulace – příklad
Předmět:
Účetnictví
Tematická oblast: Vnitropodnikové účetnictví
Ročník:
4. ročník
Anotace:
Přímé a režijní náklady, provedené
a odvedené výkony, změna stavu nedokončené
výroby
Jméno autora (vč. titulu): Ing. Hana Samcová
Škola – adresa: OA a VOŠE Tábor, Jiráskova 1615
Skutečné náklady hospodářského střediska Výroba
(konečné zůstatky na účtech)
Položka
Kč
Přímý materiál
40 000,-
Přímé mzdy
30 000,-
Výrobní režie
20 000,-
Na sklad bylo odvedeno 1 000 ks výrobků.
Stav nedokončené výroby
Položka
1. 1.
31. 12.
Přímý materiál
5 000,-
4 000,-
Přímé mzdy
3 000,-
6 000,-
Předběžná kalkulace sledovaného výrobku
Položka
Kč
Přímý materiál
40,-
Přímé mzdy
50,-
Výrobní režie 70 % z přímých mezd
35,-
Přírůstek +
Úbytek Stav nedokončené výroby
Položka
1. 1.
31. 12.
Přímý materiál
5 000,-
4 000,-
Přímé mzdy
3 000,-
6 000,-
Změna
stavu
Stav nedokončené výroby
Položka
1. 1.
31. 12.
Změna
stavu
Přímý materiál
5 000,-
4 000,-
- 1 000,-
Přímé mzdy
3 000,-
6 000,- + 3 000,-
Položka
kalkulačního
vzorce
Skuteční
náklady na
provedené
výkony
Změna stavu
NV
- přírůstek
+ úbytek
Skuteční
náklady na
dokončené
výkony
x
x
Přímý materiál
Přímé mzdy
Výrobní režie
Výsledná
kalkulace
Položka
kalkulačního
vzorce
Skuteční
náklady na
provedené
výkony
Změna stavu
NV
- přírůstek
+ úbytek
Skuteční
náklady na
dokončené
výkony
Přímý materiál
40 000,-
+ 1 000,-
41 000,-
Přímé mzdy
30 000,-
- 3 000,-
27 000,-
Výrobní režie
20 000,-
x
x
Výsledná
kalkulace
Výpočet skutečné režijní přirážky pro výrobní
režii ve sloupci výsledná kalkulace:
𝐬𝐤𝐮𝐭𝐞č𝐧í 𝐧á𝐤𝐥𝐚𝐝𝐲
𝐧𝐚 𝐯ý𝐫𝐨𝐛𝐧í 𝐫𝐞ž𝐢𝐢
𝐳 úč𝐞𝐭𝐧𝐢𝐜𝐭𝐯í
𝐬𝐤𝐮𝐭𝐞č𝐧á
𝐫𝐨𝐳𝐯𝐫𝐡𝐨𝐯á 𝐳á𝐤𝐥𝐚𝐝𝐧𝐚
𝐳 úč𝐞𝐭𝐧𝐢𝐜𝐭𝐯í
Výsledek se uvádí v % (tj. x 100).
Položka
kalkulačního
vzorce
Skuteční
náklady na
provedené
výkony
Změna stavu
NV
- přírůstek
+ úbytek
Skuteční
náklady na
dokončené
výkony
Výsledná
kalkulace
Přímý materiál
40 000,-
+ 1 000,-
41 000,-
41,-
Přímé mzdy
30 000,-
- 3 000,-
27 000,-
27,-
Výrobní režie
20 000,-
x
x
18,-
Položka
kalkulačního
vzorce
Výsledná
kalkulace
Předběžná
kalkulace
Přímý materiál
41,-
40,-
Přímé mzdy
27,-
50,-
Výrobní režie
18,-
35,-
Odchylky
Položka
kalkulačního
vzorce
Výsledná
kalkulace
Předběžná
kalkulace
Odchylky
Přímý materiál
41,-
40,-
+ 1,-
Přímé mzdy
27,-
50,-
- 13,-
Výrobní režie
18,-
35,-
- 17,-
1) Štohl, P. Učebnice účetnictví pro střední školy
a veřejnost. Znojmo : Nakladatelství Štohl Pavel Ing.
– vzdělávací středisko. 2012. ISBN 978-80-87237-47-2
2) http://business.center.cz3) http://portal.justice.cz