Vnitropodnikové účetnictví dvouokruhové

download report

Transcript Vnitropodnikové účetnictví dvouokruhové

Výukový materiál
zpracovaný v rámci projektu
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0199
Označení: VY_32_INOVACE_UCE_SA_2_14
Sada: 2
Ověření ve výuce: 12. 2. 2013
Třída: 4.B
Datum: 4. 2. 2013
Vnitropodnikové účetnictví
dvouokruhové
Předmět:
Účetnictví
Tematická oblast: Vnitropodnikové účetnictví
Ročník:
4. ročník
Anotace:
Spojovací účty, účtové třídy 8 a 9, náklady
a výnosy středisek
Jméno autora (vč. titulu): Ing. Hana Samcová
Škola – adresa: OA a VOŠE Tábor, Jiráskova 1615
Vnitropodnikové účetnictví vedené
v samostatném účetním okruhu.
Využití:
velké podniky s velkým počtem středisek
a složitou organizační strukturou.
Finanční
účetnictví
Vnitropodnikové
účetnictví
Centralizovaná
forma
Decentralizovaná
forma
Jedna společná účtárna Každé hospodářské
pro všechna
středisko má vlastní
hospodářská střediska. účtárnu;
pro zúčtování výkonů
mezi středisky
se používá účet
Střediskové převody
(999)
 Spojovací
účet k zásobám
 Spojovací
účet k nákladům
(Převod prvotních nákladů)
 Spojovací
účet k výnosům
(Převod výnosů)
Třída 8
• Náklady HS
Třída 9 • Výnosy HS
Skupina 99 • Spojovací účty
Číslo účtu
Název
801
Spotřeba materiálu ve středisku Výroba
995
Spojovací účet k nákladům
902
Tržby za služby
996
Spojovací účet k výnosům
811
Náklady na opravy Výroba
999
Převody střediskové
911
Výnosy - opravy Údržba
Finanční účetnictví
spotřeba materiálu
501 Spotřeba materiálu
MD
112 Materiál na skladě
D
MD
D
100 000,-
100 000,-
995 Spojovací účet k nákladům
MD
801 Spotřeba materiálu Výroba
D
100 000,-
MD
D
100 000,-
Finanční účetnictví
Tržby za provedené služby – faktura vystavená
311 Odběratelé
MD
602 Tržby za služby
D
MD
60 000,-
60 000,-
996 Spojovací účet k výnosům
MD
902 Tržby za služby Výroba
D
60 000,-
D
MD
D
60 000,-
Finanční účetnictví
Opravy provedené střediskem Údržba pro Výrobu
511 Opravy
622 Aktivace
vnitropodnikových služeb
MD
D
MD
D
18 000,-
18 000,-
999 Převody střediskové
MD
811 Náklady na opravy Výroba
D
18 000,-
MD
D
18 000,-
Finanční účetnictví
Opravy provedené střediskem Údržba pro Výrobu
511 Opravy
MD
622 Aktivace
vnitropodnikových služeb
D
MD
18 000,-
18 000,-
999 Převody střediskové
MD
D
911 Výnosy - opravy Údržba
D
MD
D
Finanční účetnictví
511 Opravy
MD
622 Aktivace
vnitropodnikových služeb
D
MD
18 000,-
18 000,-
999 Převody střediskové
MD
911 Výnosy - opravy Údržba
D
18 000,-
D
MD
D
18 000,-
1) Štohl, P. Učebnice účetnictví pro střední školy
a veřejnost III. díl. Znojmo : Nakladatelství Štohl Pavel Ing.
– vzdělávací středisko. 2012. ISBN 978-80-903915-3-6
2) http://business.center.cz/business/pravo/zakony
3) www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xls/platna_legislativa_ucetni_
standardy_75927.html
4) Účtová osnova, České účetní standardy – postupy účtování pro
podnikatele : ANAG. 2012. ISBN 978-80-7263-729-4