J-Jaderná energie

download report

Transcript J-Jaderná energie

Jaderná energie
Caroline
Fischl-Prosslinerová
Jaderná energie
• je energie, kterou je možno získat z
jaderných reakcí
• označení pro oblast technologie zabývající
se jejím využitím
• v současnosti se průmyslově využívá
štěpné reakce uranu nebo plutonia
• předmětem intenzivního výzkumu je
praktické využití termonukleární syntézy
vodíku na hélium.
Využití:
• Nejvýznamnějším-výroba el.energie,v jaderných
elektrárnách
• Jaderné zdroje mají nyní přibližně 17% podíl na
světové výrobě elektřiny a přibližně 7% podíl na
spotřebě energie celkově.
• Největší podíl Litva(80%), Francie(78%), Belgie
(60%)
• Jaderné reaktory
• Výroba jadernýh zbraní
Historie
• roce 1986 v
Černobylu
• roce 1979 v Three
Mile Islandu v USA
• 2.světová válkavýroba zbraní
• jaderný reaktor
poprvé využit 1951
• První jaderná
elektrárna - v
Sovětském svazu-
Jaderná elektrárna
• tepelná elektrárna- místo parního kotle jaderný reaktor
• Obvykle složena:jaderný reaktor, parní turbíny s el.
generátorem a z dalších pomocných provozů.
• štěpení atomů některých těžkých prvků (uran, plutonium)
za součastného uvolňování množství tepla.
• jednookruhové a dvouokruhové.
• Jednookruhová - pára přivádí přímo do turbíny.
• Dvouokruhová-teplo z reaktoru odvádí do parního
generátoru, kde vzniká pára, která se přivádí k turbíně
pohánějící alternátor.
• První využití jaderné r.- v Národní reaktorové laboratoři v
USA.
• Největší na světě je Fukushima v Japonsku.
Jaderná elektrárna Temelín
• Nachází se v Jihočeském kraji nedaleko města Týn nad
Vltavou u obce Temelín
• Chladicí věže elektrárny tvoří dominantu celého okolí jsou vidět ze vzdálenosti 30 km, pára nad nimi až 70 km.
• Vybaven dvěma tlakovými reaktory,každý o tepelném
výkonu 3000 MW,elektrickém výkonu 1000 MW (watt)
• K reaktoru jsou připojeny čtyři parogenerátory, každý o
výkonu 1470 tun
• Jako palivo slouží oxid uraničitý UO2 s 3,5 %
obohaceného uranu 235
• Voda potřebná k chlazení se odebírá z Vltavské nádrže
Hněvkovice
Jaderná elektrárna Dukovany
• je první provozovanou jadernou elektrárnou v
Česku
• 30 kilometrů jihovýchodně od Třebíče
• V současné době má jaderná elektrárna
Dukovany čtyři bloky, každý o výkonu 440 MW
• Každý rok dodává cca 20% z celkové spotřeby
elektřiny v ČR
• V areálu jaderné elektrárny Dukovany-kromě
čtyř reaktorových bloků - sklad použitého
jaderného paliva,úložiště nízko a středně
radioaktivních odpadů
prameny
• www.ekologie-energie.cz
• www.jaderna-energi.cz
• www.wikipedia.cz