02_trolej_14Tr

download report

Transcript 02_trolej_14Tr

Trolejbusy: 14Tr
Vznik typu
• Výrobcem Škoda, závod Ostrov nad Ohří
• Výroba v letech 1972 – 2003
• V mnoha ohledech navazuje na úspěšný
typ 9Tr
Petr Sýkora pro X14EPT
Verze 1.0
2
Pohled cestujícího
• Místa celkem: 80 (troje dveře) / 80 (dvoje
dveře)
– k sezení: 24 – 29 / 32 – 41
– ke stání: 56 – 51 / 48 – 39
• Maximální rychlost: 65 km/h
Petr Sýkora pro X14EPT
Verze 1.0
3
Mechanika
• Samonosná skříň konstruovaná speciálně pro trolejbus
• Délka 11,34 m
• Šířka 2,5 m
• Výška 3,41 m
• Hmotnost prázdného vozu 10 t
• Hnaná pouze zadní náprava a to podélně uloženým
trakčním motorem přes diferenciál a redukční
převodovky v kolech
Petr Sýkora pro X14EPT
Verze 1.0
4
Brzdy
• Elektrodynamická odporová brzda závislá
na napětí v troleji
• Bubnová vzduchová brzda
Petr Sýkora pro X14EPT
Verze 1.0
5
Elektrická výzbroj
• Vstupní komponenty: tyčové sběrače, bleskojistka,
hlavní vypínač, odpojovač a vstupní filtr
• Trakční pohon: tyristorový pulzní měnič s obvodem
nucené komutace a stejnosměrný sériový trakční
motor
• Pomocné pohony: pohon kompresoru, pohon
motorgenerátoru zároveň pohánějící čerpadlo oleje
posilovače řízení, další drobné pohony
Petr Sýkora pro X14EPT
Verze 1.0
6
Pomocné obvody
Petr Sýkora pro X14EPT
Verze 1.0
7
Trakční motor
• Stejnosměrný sériový trakční motor s
pomocnými póly
• Jmenovitý výkon 100 – 120 kW
Petr Sýkora pro X14EPT
Verze 1.0
8
Trakční motor
Petr Sýkora pro X14EPT
Verze 1.0
9
Trakční měnič
• Jednokvadrantový stejnosměrný měnič
napětí
– V režimu jízdy je regulovanou veličinou
výstupní napětí
– V režimu brzdy je regulovanou veličinou
výstupní proud
• Měnič tyristorový – s obvodem nucené
komutace
Petr Sýkora pro X14EPT
Verze 1.0
10
Schéma trakčního obvodu
Petr Sýkora pro X14EPT
Verze 1.0
11
Trakční měnič vně vozidla
Petr Sýkora pro X14EPT
Verze 1.0
12
Komponenty výzbroje ve vozidle I
< Filtrační kondenzátory
trakčního měniče
Tyristorový blok
trakčního měniče >
Petr Sýkora pro X14EPT
Verze 1.0
13
Komponenty výzbroje ve vozidle II
Filtrační tlumivky >
< Stykače
Petr Sýkora pro X14EPT
Verze 1.0
14
Režim jízdy proudem
• Trakční měnič sepnut
• Trakční motor buzen
plným polem
Petr Sýkora pro X14EPT
Verze 1.0
15
Režim jízdy proudem
• Trakční měnič vypnut
• Trakční motor buzen
plným polem
Petr Sýkora pro X14EPT
Verze 1.0
16
Režim jízdy proudem
• Trakční měnič sepnut
• Trakční motor buzen
zeslabeným polem
Petr Sýkora pro X14EPT
Verze 1.0
17
Režim elektrodynamické brzdy
• Obvod buzení
trakčního motoru
• Trakční měnič zapnut
Petr Sýkora pro X14EPT
Verze 1.0
18
Režim elektrodynamické brzdy
• Obvod buzení
trakčního motoru
• Trakční měnič vypnut
Petr Sýkora pro X14EPT
Verze 1.0
19
Režim elektrodynamické brzdy
• Obvod kotvy a
brzdového odporníku
Petr Sýkora pro X14EPT
Verze 1.0
20
Použité prameny
• http://www.wikipedie.cz
• Jansa, F: Vozidla elektrické trakce –
elektrická zařízení kolejových hnacích
vozidel; Nakladatelství dopravy a spojů,
Praha, 1987
• http://www.dfenscz.com/view.php?cisloclanku=2009031504
Petr Sýkora pro X14EPT
Verze 1.0
21