Juraj Dobrila

download report

Transcript Juraj Dobrila

Juraj Dobrila
o Juraj Dobrila rođen je u Istri u mjestu koje se zove Veli
Ježenj
o Rodio se datuma 16. travnja 1812.
o Umro je 13. siječnja 1882. u Trstu
o Bio je istaknuti biskup, tiskar i dobročinitelj
o Zaredio se 1837. godine, a od 1839. studirao je teologiju u
bečkom Augustineumu
o Diplomirao je 1842., a nakon studija je postao kapelan u Trstu i
ravnatelj djevojačke škole
o Zalagao se za uvođenje slavenskih jezika u škole i u javni život
o Financirao je školovanje djece u hrvatskom dijelu monarhije (u Rijeci
i Kastvu)
o Poticao je hrvatske i slovenske seljake u Istri da čitaju knjige na
materinskom jeziku i štitio ih od Talijana
o Godine 1854. tiskao je molitvenik "Oče, budi volja tvoja" na
hrvatskom
o Podupirao je izdavanje prvih hrvatskih novina u Istri, Naše sloge
1870.
o Za Juraja Dobrilu kažu da je bio nadprosječno inteligentan
o Prvo je pohađao njemačku osnovnu školu u Tinjanu i Pazinu, a zatim
gimnaziju u Goriziji i Karlovcu, gdje je išao i u sjemenište.
o Dobrilin studijski kolega i prijatelj bio je Josip Juraj Strossmayer,
najveći hrvatski biskup i dobročinitelj
o Poslije smrti darovali su cijeli njegov posjed u dobrotvorne svrhe
o Njegova se slika nalazi na novčanici od 10 kuna
o Po njemu se zovu dvije srednje škole, jedna u Pazinu i druga u Puli
o Sveučilište u Puli također nosi njegovo ime
o Juraj dobrila bio je biskup,tiskar i dobročinitelj iz Istre
oRođen je u mjestu Veli Ježenj, 16. travnja 1812.
oČesto je posjećivao Trst, gdje je i umro 13. siječnja 1882.
oTiskao je molitvenik "Oče, budi volja tvoja" na hrvatskom jeziku
oPoznat je po tome što se njegova slika nalazi na novčanici od 10 kuna
o Neke ustanove dobile su ime po njemu, a podignuti su mu i brojni
spomenici
Izradile su:
o Kristina Krnjić 8.c
o Doris Noč 8.c