Item f NAVIGATION, Flight Planning (Exercise 22)

Download Report

Transcript Item f NAVIGATION, Flight Planning (Exercise 22)

NAVIGATION, Flight Planning
(Exercise 22)
Mål
Flyge planlegging
• Værmelding og faktisk vær rapport
• Valg av kart, forberedelser og bruk
• Rutevalg
• Kalkuleringer
• Bruk av flyge informasjon
• Helikopter dokumentasjon
• Meldinger om flygingen
Planlegging av Flytur
Før man begynner å planlegge en tur så kan det være lurt å
sjekke forhold som vær, vind, notam, åpningstider,
tilgjengelig fuel, om helikopteret er luftdyktig, m.m.
BSL D 3-2 § 16. Operative begrensninger for VFR-flyging
«En VFR-flyging som planlegges utført mer enn 50 NM fra
startplassen, må ikke påbegynnes dersom det ut fra
tilgjengelige meteorologiske opplysninger og
værobservasjoner fremgår at sikten og skydekkehøyden vil
være mindre enn 5 km og 1000 fot.»
Dette kan spare deg for mye arbeid om det viser seg at det
ikke er forhold for å gjennomføre turen
Planlegging av Flytur
Det er viktig at du som fartøysjef setter deg inn i alle lover
og regler som er relevante for den type flyging du skal
utføre.
Før du starter flygingen må du forvisse deg om at du har
gjort deg kjent med alle tilgjengelige meteorologiske og
faktiske opplysninger som er nødvendig for den tenkte
flygingen.
God planlegging setter grunnlaget for en god og
sikker tur
«Skal Bare»
Gjelder ikke i luftfart!
Værmelding og faktisk værrapport
• Metar – Metrological Aerodrome Repport
–
–
–
–
Aktuellt vær på flyplassen når METAR ble utgitt
Utgitt hver, ti på halv og ti på helt time (eks 0820 og 0850)
Noen flyplasser gir kun ut en gang i timen. (Typisk på AFIS)
Vind, sikt, skydekkhøyde, vær, temp/duggpunkt og QNH.
• TAF – Terminal Area Forecast
– Værmelding
– Gyldighet er spesifisert i TAF, (6-24timer)
• IGA prognoser
– Metrologisk værmelding for et avgrenset område,
egnet for GA flyginger under FL100
Metar, TAF, Notam og IGA er hentet fra IPPC.no
Beskrivelser og forklaringer på forkortelser finner du på ippc.no
Værmelding og faktisk værrapport
• Radarbilder
– Animerte radarbilder forteller oss hvordan været beveger
seg, og intensiteten på nedbør.
• Flymeteorologisk institutt (met.no)
– Oppdatert værinfo fra en erfaren meteorolog.
– Kan gi deg et bedre værbilde.
• Significant Weather chart (hasle.com)
– Klikk her for å gå til hasle.com
• Yr, Storm
– Gir en god indikasjon
– Ikke alltid korrekt.
Værmelding og faktisk værrapport
Selv om værforholdene er gode på avgang- og landingsplass, betyr ikke det at det er like
bra underveis, eller at det ikke har endret seg innen du kommer frem.
• Sjekk flere plasser underveis.
– Webcamera
– I fjellområder eller områder med høy elevasjon, kan skyene ligge lavt.
– Kan det være lurt å planleggte alternativ rute med lavere elevasjon.
• Skaper ekstra «workload» og stress i cocpit om du må legge om ruten din underveis.
• For uerfarene piloter kan det skape farlige situasjoner, eller at man flyr seg bort.
Eksempel: Du skal fly fra Skien til Kjevik.
– Kan være lurt å i tillegg til avg/dest plass, undersøke været på:
• Sola, Torp og Gardermoen
• Ruten (Kragerø, Arendal)
– Avhengig av vind rettning og styrke vil kanskje det været som var på
Sola kl: 0700 ha nådd Kjevik Kl:1200
Er vær forholdene gode nok til å reise trygt?
Kartvalg, forberedelser og bruk
• Valg av riktige kart
– 1:250000, 1:500000
• Detaljnivå
• Størrelse
– Bruk helst 1:250000 kart til å tegne inn ruten,
– kart som dekker hele flygeturen, inkludert alternativ plass.
– Ikke naviger etter veikart.
• Bretting av kart.
–
–
–
–
Plass
En hånd tilgjengelig.
Passasjer
Viktig å trene på å snu på kartet slik at du kommer på rett side
til rett tid når du flyr alene.
– Knebrett
Kartvalg, forberedelser og bruk
• Korresponderende kart.
– Riktig rekkefølge.
– Kartene overlapper hverandre.
• Landingskart til gjeldende flyplasser
– Innflygings/landingskart til flyplassene du skal til/fra.
– AIP Norge, Jeppesen VFR Manual
– Radiofeil/lokale prosedyrer på gjeldende flyplass
• Underveiskart
– AIP ENR
• Viser områder, grenser og frekvenser for de forskjellige FIR (Flight
Information Regions)
• Off airport landing?
– Lande utenfor flyplass: Undersøke plassen grundig før du reiser, om
du ikke er kjent med området.
– Googlemaps/satelitt kart, kjentfolk, bilder.
Kartvalg, forberedelser og bruk
Kartet
• Studer kartet og
advarselene/informasjonen
• MEF - Maximum Elevation
Figures
– Høyeste punk innenfor firkant
– Vises i fot.
• Kontur linjer
– 300 fot
• Tegnforklaring på baksiden
• Avstander
• Orientasjon
– Nord/track opp
15 nm
Valg av rute
• Gode refferansepunkt
– kontinuerlig kontroll/oppdatering av posisjon
• kontrollert luftrom, fare- and restriksjons område
– Fly i kontrollsoner
• Radar service, trafikk informasjon,
• Søk og redning.
– Fare områder
• Rakettoppskyting, millitær flyging, fugleområder, nasjonalparker ect.
• Oversikt over Permanente Fareområder  AIP ENR 5
– Sikre områder og høyder
•
•
•
•
Folkenært
Autorotasjons mulighet
1 min flytid = 1 time gange i flatt terreng
høyeste terreng på ruten + min 500 fot
Kalkulering
• Operativ flygeplan (krav over 50 nm)
– «Fartøysjefens dokumenterte plan for sikker utførelse av flygingen basert
på fartøyets ytelser, andre operative begrensninger og forhold som kan
ventes på den ruten som skal følges og på de aktuelle landingsplassene.»
• Magnetisk retning, tider underveis
– Magnetisk kurs, korrigert for vind/var/dev.
– Noter opp tidsbruk pr. legg
• Fuel forbruk
– Helikopterets fuel forbruk pr. time (R22 = ca 35l/t)
– Hver legg (logg)
– Fuel og olje til dest.  20 minutter  10% av planlagt flygetid.
• Vekt og balanse
– Utarbeides for hver flyging
– Bringes med i helikopteret
– Skal til enhver tid være innenfor gitte grenser
Bruk av Flyge Informasjon
• NOTAM – Notis to Airmen
– Forhold som kan være viktige for flygingen din.
– Sjekk flyplassene sin notam, men også Norway FIR
• Åpningstider
• Tilgjengelig fuel/fasiliteter
• Kan være midlertidige aktive fareområder som ikke er merket på
kartet.
– Luftsportsaktiviteter.
– Militære aktiviteter
– radio frekvenser
• Tilgjengelig liste over nødvendige frekvenser
• Programmere radio
– Valg av alternativ flyplass
Helikopter dokumentasjon
§ 4. Fartøydokumenter (BSL B 1-1)
Under flyging skal følgende originaldokumenter knyttet til
luftdyktighet medføres i luftfartøyet med mindre annet er
fastsatt:
a)
Luftdyktighetsbevis,
b)
Gyldig vedlikeholdsrapport (VR) for alle luftfartøy som har
kontinuerlig luftdyktighetsbevis
c)
Flygehåndbok eller tilsvarende samt sjekkliste,
d)
Masse- og balanseunderlag
e)
Post- og teletilsynets tillatelse til å inneha radiostasjon om
bord der dette er installert
f)
Miljødyktighetsbevis
g)
Reisejournal eller annet godkjent dokumentasjonssystem
Meld alltid fra om hvor du skal
Fjellvettregelen
Meld fra om hvor du skal og når du ankommer/returnerer
– Administrative prosedyrer før flyging
• Flight following (tårntjeneste, person på bakken)
• Operativ flyge plan
• Landingsavgifter
– Flight plan
•
•
•
•
•
Fly kontrollert
Ønsker Søk og redning (hostile areas)
Krysse Landegrenser
Radio/mobil dekning på LP for lukking av Flight plan
Innmelding (minst 30 min før planlagt takeoff/kontroller flyging)
– Telefon, fax, internett
– Utrustning
•
•
•
•
Klær
Mat
Sikkerhetsutstyr (lighter, lommelykt ect.)
Ekstra olje
Oppsummering
God planlegging er essensiell for all flyging !!
• Gå igjennom all tilgjengelig relevant informasjon
– Metar/vær, TAF, IGA, Notam…..
•
•
•
•
•
•
Fartøys Dokumentasjon
Kart / Rutevalg / Kalkulering
Flightplan /operativ flygeplan (50 nm)
Utrustning
Meld fra om dine planer
Gjør deg kjent med gjeldene regler for flygingen du utfører
Gøy når planen stemmer og det gir deg mer mentalt overskudd.
Ha en God og Sikker Tur 