Vejledningsmøde MA Odense

Download Report

Transcript Vejledningsmøde MA Odense

Velkommen til vejledningsmøde i MA
Dagens program
INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE
MA Odense
Medlemstilbud
Rådighed og jobsøgning
MA, jobcenter og anden
aktør
 Aktivering
 Muligheder som jobsøgende




INDIVIDUEL SAMTALE
 Cv-godkendelse (kontaktdata, ansættelsesvilkår, arbejdsområder)
 Jobsøgningsplan
MA a-kasse
MA Job





Lovpligtige møder
Rådighedstjek
Vejledning og sparring
Workshops og temadage
Kurser på dagpenge
Odense
MA Forsikring





Dagpenge
Ferie
Efterløn
Selvstændig virksomhed
EØS
København
MA Medlem
 Optagelse
 Medlemskab
 Overflytning
København
MA Odense
TILBUD
Jobsøgnings- og
kompetenceafklaringskurser
Mette Borch Ovdal
Karriererådgiver
Bitten Eskesen
Karriererådgiver
Sidsel Paulsen
Karriererådgiver
Temadage
Personlig sparring og vejledning
Netværk
Medlemsfaciliteter
WEB-DIRECT
Helle Lindekilde
Forsikringsrådgiver
Inger Beck Ginnerup
Forsikringsrådgiver
Råd og vejledning om regler
 Personligt: Kig forbi
 Telefonisk: Ring på 70 20 39 71
 Skriftligt: Send os en e-mail på ma-kasse.dk/kontakt
 Læs mere: MA Guiden - ma-kasse.dk/ma-guiden
FASTE TRÆFFETIDER
Mandag kl. 10.00-12.00
Torsdag kl. 13.00-15.00
At stå til rådighed
At stå til rådighed vil sige, at man:
 Er registreret som arbejdssøgende hos jobcenteret.
 Har fået oprettet og godkendt et cv, lagt det på jobnet.dk og løbende ajourfører
det.
 Tjekker jobforslag hver syvende dag.
 Har bopæl og opholder sig i Danmark.
 Kan overtage arbejde med dags varsel.
 Aktivt søger alt arbejde, man kan varetage.
 Deltager i de møder og samtaler, som a-kassen eller jobcentret indkalder til.
 Deltager i de aktiviteter og tilbud, som ens jobplan indeholder, og samtidig er
aktivt jobsøgende.
Det er a-kassen, der vurderer, om man står til rådighed.
Rådighed og jobsøgning
 Dagpenge er en forsikringsydelse.
 Du skal søge job hver eneste uge, du er ledig.
MA anbefaler, at du søger flere job om ugen.
 Søg på den måde, som er normalt inden for den branche/stillingskategori,
du søger.
 Er der ikke job at søge inden for dit fagområde, skal du søge job uden for
dit fagområde. Du står til rådighed for ”rimeligt arbejde”.
Du skal løbende ændre din strategi, udvide dit søgefelt, søge i nye
retninger.
Se faktaark ”At stå til rådighed”.
 Du skal søge fuldtidsstillinger – også selvom du har deltidsarbejde.
MA Selvbetjening
På MA Selvbetjening:
 Udfylder du dit dagpengekort (næstsidste søndag i hver måned).
 Registrerer du din jobsøgning på jobloggen.
 Reviderer du din jobsøgningsplan.
 Søger du om ferie.
 Det er også her, du udfylder din ledighedserklæring, hvis du melder dig
ledig igen.
NB! - Studiemedlem? Brug AK 044 og bliv dimittendmedlem!
Joblog på MA Selvbetjening
Joblog på MA Selvbetjening
Joblog på MA Selvbetjening
Joblog på MA Selvbetjening
Aktivering
Virksomhedspraktik:




Max fire uger
Offentligt og privat
Fuld tid
Dagpenge
Offentligt løntilskud:
Privat løntilskud:
 Max seks måneder
 37/32 timer pr. uge
 Løn svarer til dagpenge





Efter 26 ugers ledighed
Max seks måneder
Fuld tid
Almindelig løn
72,96 kr. pr. time i
tilskud til løn
 Jobcentret/anden aktør udarbejder en jobplan, som beskriver din aktivering og dine
jobmål.
 Har du lønarbejde i 20 timer eller mere om ugen, har du ikke pligt til aktivering.
 Du kan læse mere om aktivering i MA’s pjece ”Aktivering & anden aktør”.
NB: Der kan være forskel på, hvordan det administreres i de enkelte kommuner.
Muligheder som jobsøgende
 Job med løntilskud (offentlig/privat) – aktivering
 Virksomhedspraktik – aktivering
 Innovative globaliseringsagenter – IGA-projektet
 Introduktionsstillinger i det offentlige
 Akademikerkampagnen
 innovationsfonden.dk
 erhvervsphd.dk
 akademikerbasen.dk
 Selvstændig bibeskæftigelse
 Frivilligt arbejde
 Freelanceopgaver (supplerende dagpenge)
 Jobsøgning i udlandet (EØS)
 Uddannelse.
Flere muligheder som jobsøger
Seks ugers selvvalgt uddannelse efter 18 ugers ledighed (inden for 57 ugers
ledighed)
Kursus på videregående niveau - typisk akademiuddannelserne.
Workshops + temamøder hos MA.
Tjek løbende kursusudbud på ma-kasse.dk.
Som medlem af MA har du mulighed for gratis at deltage på online IT-kurser.
Læs mere på onlinekurser.dk.
Selvbetalte kurser mens du er på dagpenge – få en forhåndsvurdering.
Kursus på jobplan (fx kursus i dansk sprog) – aktivering.
Hvad sker der fremover?
Du kan selv vælge, hvornår du vil have en rådighedssamtale – dog minimum hver
tredje måned.
Du kan fx vælge at få godkendt din rådighed i forbindelse med
 personlig vejledning
 ved et af vores arrangementer
 telefonisk.
Vælg den mulighed der passer dig bedst.
Hvis du ikke vælger nogen af mulighederne, skal vi nok kontakte dig, så vi sikrer,
at din rådighed bliver godkendt.
Næste møde i MA er senest om ca. to måneder.
Brug jobsøgningsplanen – søg job i de retninger, vi sammen udstikker i dag.
Husk at oprette en joblog på MA Selvbetjening.
Send først din joblog elektronisk til MA et par dage før, du skal til rådighedsmøde.
Hvad sker der nu?
Individuel samtale om jobsøgningsplan
Der vil være ventetid…
 Forsyn dig med kaffe, te, frugt og chokolade.
 Kig dig rundt i lokalerne – brug eventuelt pc’erne.
 Styrk dit netværk og snak med din nabo.
Efter den individuelle samtale er mødet forbi.
Når du får arbejde, vil MA-Odense være glade for en hilsen på direkte mail
[email protected] , [email protected] eller [email protected] - vi samler på
gode historier.