Evaluarea biologică a pacientului alergic

Download Report

Transcript Evaluarea biologică a pacientului alergic

Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” Timișoara
Disciplina IMUNOLOGIE - ALERGOLOGIE
Evaluarea biologică
a pacientului alergic
2013
Metode de evaluare in vitro
A. Hipersensibilitatea de tip imediat
1. Determinarea IgE serice
2. Determinarea triptazei serice
3. Testul de degranulare a bazofilelor
B. Hipersensibilitatea de tip întârziat
1. Testul de transformare limfoblastică
L. C.
Metode de evaluare in vitro
A. Hipersensibilitatea de tip imediat
1. Determinarea IgE serice
2. Determinarea triptazei serice
3. Testul de degranulare a bazofilelor
B. Hipersensibilitatea de tip întârziat
1. Testul de transformare limfoblastică
L. C.
IgE serice
• reprezintă sub 0,001% din totalul
Ig serice = 0,1-0,4 μg/ml
• nivel seric foarte ↓ → pot fi puse
în evidență doar prin metode
radio-imunologice sau imunoenzimatice
• timp de înjumătățire – 3 zile
• concentrația serică ↑ → boli
alergice și parazitare
 IgE serice totale
 IgE serice specifice
• dozarea lor
prezintă:
din
sânge
 Sensibilitate - 89%
 Specificitate - 91%
• niveluri ↓ de IgE totale →
probabilitate redusă de
boală clinică
• niveluri ↑ de IgE specifice
la un alergen → corelație
bună cu afecțiunea clinică
Măsurarea IgE circulante oferă o evaluare obiectivă a
prezenței sensibilizării la un alergen.
L. C.
IgE serice
• IgE serice totale
• IgE serice specifice
– cantitatea totală de IgE
– cantitatea de IgE alergencirculante din sânge
specifice prezente în sânge
– apar în urma sensibilizării la – apar în urma sensibilizării la un
alergeni
alergen specific → evaluare
obiectivă a sensibilizării la un
– utile în diagnosticarea bolilor
anumit alergen
alergice IgE-mediate
– concentrație serică
IgE specifice
Titru (UI/ml) Clasa
dependentă de vârstă → ↑ în
Nivel nedetectabil
< 0,34
0
copilărie → valorile atinse în
Nivel scăzut
0,35 – 0,69
1
jurul vârstei de 10 ani tind să
Nivel moderat
0,70 – 3,49
2
se mențină și în viața adultă
Nivel semnificativ crescut 3,50 – 17,49
3
IgE
totale
1-6
luni
6-12
luni
1-5
ani
6-9
ani
(UI/ml)
1,5
15
60
90
10-15
adult
ani
200
150
Nivel crescut
17,50 - 50
4
Nivel foarte crescut
50 - 100
5
Nivel extrem de crescut
> 100
6
L. C.
IgE – Valoarea clinică
IgE serice totale
• valori crescute doar la 30-40% dintre pacienții cu rinită alergică
IgE serice specifice
• valoare diagnostică similară cu pricktest-ul
• paradoxal – sensibilitate mai mică decât testele cutanate
• se utilizează în locul pricktest-ului în următoarele situații:
– lipsa extractelor standardizate pentru alergenul suspicionat
– pozitivarea controlului negativ
– imposibilitate întreruperii terapiei antihistaminice
– prezența de leziuni cutanate generalizate
Un test NEGATIV nu exclude existența unei sensibilizări alergice
L. C.
IgE – Valoarea clinică
1. Evaluează
stadiul
de
SENSIBILIZARE prin detectarea
timpurie a nivelurilor ↑ de IgE,
înaintea dezvoltării tabloului clinic
2. Oferă
suport
în
explicația
progresiei afecțiunilor alergice →
“MARȘUL ALERGIC”
3. Stabilește
SENSIBILIZAREA
SPECIFICĂ LA ALERGENII
implicați
în
dezvoltarea
simptomelor alergice
4. Oferă o orientare clară în stabilirea
MANAGEMENTULUI BOLII
 Identificarea
alergenilor
implicați
 Elaborarea unor sfaturi
individualizate → reducerea
expunerii la alergeni
 Optimizarea
planurilor
terapeutice individuale (doză,
durată, step up/down)
 Stabilirea indicației de
imunoterapie specifică
 Aprecierea
dezvoltării
toleranței imune (alergii
alimentare,
imunoterapie
specifică)
L. C.
IgE – Valoarea clinică
Identificarea pacienților cu risc de:
a. Marș alergic
Simptome cutanate → Simptome respiratori
b. Exacerbare
Simptome ușoare → Simptome severe
c. Cronicizare
Simptome recurente → Simptome persistente
trecerea progresiva de la o manifestare alergica la alta intr-o anumita perioada de timp
IgE
L. C.
Metode de evaluare in vitro
A. Hipersensibilitatea de tip imediat
1. Determinarea IgE serice
2. Determinarea triptazei serice
3. Testul de degranulare a bazofilelor
B. Hipersensibilitatea de tip întârziat
1. Testul de transformare limfoblastică
L. C.
Triptaza serică
• principala componentă proteică conținută în granulațiile mastocitare
• principala sursă de triptază – mastocitele activate în urma unei
reacții de hipersensibilitate de tip I
• două forme de triptază serică:
– α-triptaza - secretată de către toate mastocitele
- reflectă numărul total de mastocite
- ↑ în mastocitoza sistemică
– β-triptaza matură - secretată doar de către mastocitele activate
- se corelează cu activarea mastocitară
- ↑ în anafilaxie
• majoritatea laboratoarelor determină triptaza totală (α + β)
L. C.
Triptaza serică
• nivelul seric de triptază
– atinge un vârf la 30-60 min. de la debutul reacției anafilactice
– timp de înjumătățire ≈ 2 h
– valorile se mențin crescute 4-6 h
 Momentul optim de recoltare este la 30 min. – 3 h de la debut
VN triptaza totală: < 11,4 ng/ml
β-triptaza matură: < 1 ng/ml
VP: triptaza totală >11,4 ng/ml
β-triptaza matură > 2 ng/ml
→ se asociază cu anafilaxie
triptaza totală > 20 ng/ l → se asociază cu mastocitoză sistemică
L. C.
Metode de evaluare in vitro
A. Hipersensibilitatea de tip imediat
1. Determinarea IgE serice
2. Determinarea triptazei serice
3. Testul de degranulare a bazofilelor
B. Hipersensibilitatea de tip întârziat
1. Testul de transformare limfoblastică
L. C.
Testul de degranulare a bazofilelor
Bazofilele dețin alături de mastocite un rol esențial în răspunsul imun
alergic de tip imediat.
• evaluarea in vitro a activării bazofilelor în urma contactului cu un
alergen: – Reacții IgE-mediate
– Reacții nonIgE-mediate (pseudo-alergii →
degranulare celulară produsă în mod direct)
INDICAȚII
Evaluarea reacțiilor alergice de tip imediat în cazurile în care istoricul
bolii, prick-testul și determinarea nivelului seric de IgE nu sunt
suficient de sugestive pentru conturarea unui diagnostic.
–
–
–
–
–
–
veninuri de insecte
medicamente
acarieni, scuame de animale
latex, formaldehidă și alte substanțe chimice
alimente
materiale dentare și alți alergeni profesionali
L. C.
Testul de degranulare a bazofilelor
AVANTAJE
• Metodă rapidă de diagnostic (1 h)
• Nu prezintă riscuri pentru pacient
• Test funcțional ce reproduce răspunsul imun in vitro
• Sensibilitate bună
• Specificitate ↑
• Nu necesită întreruperea tratamentului antihistaminic
DEZAVANTAJE
• Necesită celule viabile neactivate
• Necesită aparatură performantă
L. C.
Testul de degranulare a bazofilelor
TEHNICĂ
1. Izolarea bazofilelor din sângele
recoltat
2. Stimularea cu extract alergenic
3. Evaluarea flow-citometrică a
expresiei CD63
INTERPRETARE
Test POZITIV
Creșterea expresiei CD63 > 10% comparativ cu martorul negativ
(activare spontană a bazofilelor)
Obs. Un test NEGATIV nu exclude existența unei reacții de
hipersensibilitate de tip imediat
L. C.
Metode de evaluare in vitro
A. Hipersensibilitatea de tip imediat
1. Determinarea IgE serice
2. Determinarea triptazei serice
3. Testul de degranulare a bazofilelor
B. Hipersensibilitatea de tip întârziat
1. Testul de transformare limfoblastică
L. C.
Testul de transformare limfoblastică (LTT)
• singura metodă de evaluare in vitro a hipersensibilității de tip IV
PRINCIPIU
Limfocitele sensibilizate anterior față de un anumit Ag proliferează și
se transformă în blaști la o nouă expunere la același Ag
 Momentul optim de efectuare LTT - 10 zile → 6 săptămâni de
la episodul alergic
INDICAȚII
1. Evaluarea hipersensibilității de tip IV la medicamente, metale,
materiale dentare, alimente
2. Evaluarea unor defecte sau tulburări funcționale ale imunității
celulare
3. Evaluarea reactivității limfocitare față de anumiți agenți infecțioși
L. C.
Testul de transformare limfoblastică (LTT)
AVANTAJE
• Nu prezintă riscuri pentru pacient
• Relevanță mai mare comparativ cu patch testul
• Nu necesită întreruperea tratamentului antihistaminic
DEZAVANTAJE
• Metodă costisitoare de diagnostic
• Sensibilitate ↓ – 60-70%
• Specificitate - 85%
• Testul nu este standardizat pentru orice alergen și necesită experiență
• Necesită - control pozitiv – excluderea toxicității induse de
medicamente
- control negativ – excluderea activării non-specifice
L. C.
Testul de transformare limfoblastică (LTT)
L. C.
Testul de transformare limfoblastică (LTT)
TEHNICĂ
1. Izolarea limfocitelor din sângele venos periferic
2. Resuspendarea celulelor în mediu de cultură specific
3. Stimularea limfocitelor cu extracte alergenice
4. Adăugarea în ziua 6 de cultură de timidină marcată cu 3H, care se
va încorpora în celulele-fiică ale limfocitelor activate (în urma
replicării ADN)
5. Cuantificarea sintezei noi de ADN induse de alergen prin măsurarea
ratei de incorporare a 3H-timidinei → direct proporțională cu
rata de proliferare limfocitară
Pe baza ratei de incorporare a a 3H-timidinei se calculează indexul de
stimulare (SI)
SI = radioactivitatea încorporată în culturile cu antigen
radioactivitatea încorporată în culturile fără alergen
L. C.
Testul de transformare limfoblastică (LTT)
INTERPRETARE
Test NEGATIV
SI < 2 → nu există sensibilizare de tip IV față de alergenul testat
Test POZITIV
2 < SI < 3 → intens sugestiv pentru o reacție pozitivă
SI > 3 → rezultat net pozitiv
Test NECONCLUDENT
Nu s-au întrunit criteriile de validare a testului:
– Invalidare controlului pozitiv (lipsa de activare policlonală a
limfocitelor)
– Invalidarea controlului negativ (proliferare spontană crescută)
Obs. Un test NEGATIV nu exclude existența unei reacții de
hipersensibilitate mediată celular
L. C.
Eozinofilele
VN: 1-4 %
< 350/mm3
Creșterea numărului de eozinofile
> 4%
→ eozinofilie
3
> 500/mm
• Afecțiuni alergice
• Parazitoze
• Neoplazii
• Boli inflamatorii autoimune
> 1500/mm3 → sindrom hipereozinofilic
L. C.
Activitatea diaminoxidazei (DAO)
 alimente cunoscute a conţine
un nivel ridicat de histamină supuse fermentaţiei microbiene
în cadrul procesului de fabricație
Intoleranța la histamină –
consecința dezechilibrului dintre
cantitatea de histamină acumulată
în organism și capacitatea de
histidină (aa conținut în toate degradare a acesteia de către
enzima DAO
proteinele) → histamină
Deficitul DAO este dobândit:
– afecțiuni gastrointestinale care
↓ producția sa
– inhibarea activității enzimatice
consum
de
alcool,
 alimente care stimulează prin
eliberarea de histamină în mod medicamente
fiziologic : albuș de ou nefiert, NU este o afecțiune IgE-mediată
crustacee, peşte, ciocolată, → testarea cutanată și IgE serice
specifice NEGATIVE
căpşuni, roşii, ananas, alcool
L. C.
Activitatea diaminoxidazei (DAO)
Indicații:
Pacienți cu suspiciune clinică de intoleranță la histamina (prezența a
≥ 2 simptome tipice cu răspuns favorabil la dieta fără alimente cu
conținut ↑ în histamină)
VN: 14-33 UI/ml
INTERPRETARE
• activitatea DAO ↓ → capacitate enzimatică ↓ de degradare a
histaminei
• activitatea DAO ↑ → proces alergic activ
L. C.