Ekvatoriaalne ja lähisekvatoriaalne kliimavööde

download report

Transcript Ekvatoriaalne ja lähisekvatoriaalne kliimavööde

Ekvatoriaalne ja
lähisekvatoriaalne kliimavööde
Ekvatoriaalne kliimavööde
• Päike kõrgel, temperatuur 25 – 27 kraadi aasta
ringi
• Õhk on niiske, tõusvad õhuvoolud
• Palju sademeid, südapäeval võib esineda äikest
• Öö ja päev koguaeg ühepikkused
• Aastaegu ei eristata
• Metsad on liigirikkad
Lähisekvatoriaalne vööde
“TALVEL “
SUVEL
Troopiline õhk
Ekvatoriaalne õhk
Väga kuum
Palav
Äärmine kuivus
Palju sademeid
Pilvitu
Suur pilvisus
Lähisekvatoriaalne vööde
• Esineb 2 aastaaega – kuiv ja vihmane
• Omapäraks on mussoon – suvel toovad ookeani
kohalt tulevad õhumassid sademeid (sest mere
kohal on kõrgem õhurõhk kui mandril, sest
manner kuumeneb suvega palju ja seal kujuneb
madalrõhuala). Talvel aga puhuvad tuuled
mandrilt ookeani poole, kaasa toob see kuiva
ilma.
Küsimused
1. Pane järgmised protsessid õigesse järjekorda
ning saad teada, misk ekvatoriaalses
kliimavöötmes sajab niivõrd palju :
Veeaur kondenseerub, päike soojendab maapinda
tugevalt, kõrgemal õhk jahtub, õhk soojeneb ja
tõuseb, tekivad pilved
Kliima tüüp
Õhurõhk
Tuuled
Sademed
Muutliku
suunaga/ ekvatori
suunas
Harva/aasta läbi
Passaadid/
Muutliku suunaga
Talvepoolaastal
palju/vähe
Suvepoolaastal
Palju/vähe
2. Tee õige valik
Ekvatoriaalne
Lähisekvatoriaaln
e
Kõrge/madal
Talvepoolaastal
kõrge/madal
Suvepoolaastal
Kõrge/madal
Palju/vähe
3. Vali õige variant:
Ekvatoriaalne /lähisekvatoriaalne kliima kujuneb
ligikaudu 5 pl ja 5ll vahemikus. Detsembris ja
jaanuaris on Päike seniidis põhjapoolkeral
/lõunapoolkeral ja seetõttu sajab rohkem
põhjapoolkeral/lõunapoolkera
lähisekvatoriaalses vöötmes. Sel ajal on
põhjapoolkeral suvi/talv ja lõunapoolkeral
suvi/talv. Seega on sajuperiood
lähisekvatoriaalses vöötmes suvel/talvel, kuiv
aastaaeg aga suvel/talvel.