Upravljacki sklopovi za koracni motor

download report

Transcript Upravljacki sklopovi za koracni motor

Upravljacki sklopovi za koracni
motor
1. Sekvenca _korak
2. Sekvenca_moment
3. Sekvenca_polukorak
Načini upravljanja koračnim motorom:
•PC računalo, računalna aplikacija
generira sekvence brojeva, daje
naredbe motoru.
•Mikroračunalo
•Digitalni sklop hardverski
programiran
Upravljačka logika
Pogonski sklop
(driver)
Koračni motor
Sekvenca
korak
1.Zadatak:
Dizajnirati logički sklop za generiranje
sekvence brojeva 1,2,4,8.
Astabil treba davati frekvencije od 1Hz
do nekoliko 1000Hz. Brojilo u ovom
zadatku može biti dvobitno, napravljeno
od JK bistabila, gdje su JK konstanto
spojene u logičku jedinicu.
Upravljački digitalni sklop
Astabil promjenjive
frekvencije
Binarno brojilo
Logika za stvaranje
sekvenci
Sklop omogućuje: pokretanje i
zaustavljanje motora, promjenu brzine
i promjenu smjera vrtnje.
Izlaz na DRIVER
motora
2.Zadatak:
Dizajnirati logički sklop za generiranje
sekvence brojeva 3, 6 ,12, 9.
Sekvenca
moment
Astabil promjenjive
frekvencije
Astabil treba davati frekvencije od 1Hz
do nekoliko 1000Hz. Brojilo u ovom
zadatku može biti dvobitno, napravljeno
od JK bistabila, gdje su JK konstanto
spojene u logičku jedinicu.
Binarno brojilo
Sklop omogućuje: pokretanje i
zaustavljanje motora, promjenu brzine
i promjenu smjera vrtnje.
Logika za stvaranje
sekvenci
0011 3
0110 6
1100 12
1001 9
Izlaz na DRIVER
motora
3.Zadatak:
Dizajnirati
logički sklop za
generiranje
sekvence
brojeva :
Astabil
promjenjive
frekvencije
0001
0011
0010
0110
0100
1100
1000
1001
1
3
2
6
4
12
8
9
Binarno
brojilo
Sklop omogućuje: pokretanje i
zaustavljanje motora, promjenu brzine
i promjenu smjera vrtnje.
Sekvenca
polukorak
Astabil treba davati frekvencije od 1Hz
do nekoliko 1000Hz. Brojilo u ovom
zadatku treba biti trobitno, integrirano
brojilo od 0 do 7.
Logika za
stvaranje
sekvenci
Izlaz na DRIVER
motora
Jednadžbe, shema i
tablica stanja za 1248
sekvencu
Y3=AB
Y2=AB’
Y1=A’B
Y0=A’B’
AB
00
01
10
11
Y3Y2Y1Y0
0001
0010
0100
1000
AB
Shema za sekvencu_moment
3 6 12 9
00
01
10
11
y3y2y1y0
0011
0110
1100
1001
0011 3
0110 6
1100 12
1001 9
Brojilo
AB
y3y2y1y0
1
000
3
001
2
010
6
011
4
100
0001
0011
0010
0110
0100
1100
1000
1001
12 101
8
110
9
111
Pitanja za ponavljanje:
1. Koja je razlika između upravljačkog sklopa i
drajvera?
2. Koje elemente sadrži upravljački sklop?
3. Koje elemente sadrži drajver?
4. Što radi tranzistorski pogonski sklop?
5. Koliko tranzistora treba imati pogonski sklop za
koračni motor?
6. Koji se tranzistori koriste i kako su spojeni s
upravljačkom logikom?
7. Koja je uloga astabila u upravljačkom sklopu?
8. Koja je uloga binarnog brojila u upravljačkom
sklopu?
9. Koja je uloga ostalih logičkih sklopova?
10.Kako određujemo logičku funkciju koja stvara
tražene sekvence?