cam elyaf

download report

Transcript cam elyaf

1311110018
CİHAT OKTA
1311110073
YAVUZ ÜNAL
Pultrüzyon Üretim Yöntemi
• Teknik anlamda pultrüzyonun tanımı; Takviye
malzemesinin bir reçine matrisi ile birleştirilerek
sıcak bir kalıptan çekilmesi ile profil imalat
edilmesi yöntemidir.
• Pull ve Extrusion kelimelerinden türetilmiştir.
• Endüstriyel olarak yaygın bir biçimde takviye
malzemesi olarak cam elyaf kullanılır.
• Pultrüzyon(çekme) düşük maliyetli, yüksek
hacimde üretime imkan veren, sürekli ve
otomatik bir prosestir.
• Sisteme beslenen sürekli takviye malzemesi reçine banyosundan geçirildikten
sonra 120-150 ºC’ye ısıtılmış şekillendirme kalıbından geçilerek sertleşmesi
sağlanır. Kalıplar genellikle krom kaplanmış parlak çelikten yapılmaktadır.
Malzeme, ısıtılmış kalıp içerisinden geçirildiğinde kısmen veya tamamen kür
edilmiş olur.
• Profil çekme prosesi ile elde edilen parçalar düzgündür ve ayrı bir işlem
gerektirmez. Profil çekme yaygın olarak, sabit kesitli katı ve boşluklu yapıların
üretiminde kullanılır. Aynı zamanda, özel uygulamalar için temel
şekillendirilmesi yapılmış parçaların üretiminde kullanılır.[Ersoy,2005]
• Sürekli elyaf kullanılmasından dolayı takviye yönünde çok
yüksek mekanik mukavemet elde edilir.
• Enine yükleri karşılayabilmek için özel dokumalar kullanmak
gerekmektedir.
Seçilecek üretim yöntemi; takviye malzemesine
(elyaf), matris malzemeye (reçine), parça şekline,
istenen mekanik ve fiziksel özelliklere bağlı olarak
değişim gösterir.
•
•
•
•
•
•
•
Pultrüzyonda kullanılan reçineler
Ortoftalik doymamış polyester reçineler
İzoftalik doymamış polyester reçineler
Akrilik reçineler
Poliüretan reçineler
Vinil ester reçineler
Epoksi reçineler
Fenolik reçineler
Pultrüzyonda kullanılan takviye malzemeler
•
•
•
•
Cam elyafı
Cam elyaf fitil
Cam elyaf sürekli keçe
Cam elyaf dokumalar
• Karbon elyaf
• Karbon elyaf fitil
• Karbon elyaf dokumalar
• Aramid
• Aramid elyaf fitil
• Aramid dokumalar
Avantajlar:
• Pultrüzyon(çekme) düşük maliyetli,hızlı üretime imkan veren,sürekli ve
otomatik bir prosestir.
• Reçine oranı doğru bir şekilde kontrol edilebilir.
• Fiberler iplik halinde kullanıldığı için daha ekonomiktir.
• Düzgün liflerden oluşan,yüksek fiber hacimsel oranlarına sahip ürünlerin
yapısal performansları yüksek olabilir.
Dezavantajlar:
• Sadece sabit kesitli parça üretimi ile sınırlıdır.
• Isıtılmış kalıp kullanımı maliyeti arttırıcı bir faktördür.
Uygulama Alanları:
• Çeşitli sahalarda (ör;çatılarda) kiriş ve direk
olarak,köprülerde,merdivenlerde,bina kafes sistemlerinde ve
iskeletlerinde…
Tabloda verilen bilgiler standart konstrüksiyon malzemelerine aittir.
• Yapısal uygulamalar için en yaygın kullanılan malzemeler çelik,
alüminyum ve tahtadır. Ancak, bazı uygulamalarda bu malzemeler,
düşük spesifik ağırlığı ve terkibi (dayanıklılık ve aşınma direnci) gibi
nedenlerle cam elyafı ile yavaş yavaş yer değiştirmektedir.
Pultrüzyon yöntemiyle üretilen malzemeler
• Esnektir, kırılmaz. Çarpma ve darbelere karşı
dayanıklıdır.
• İklim koşullarından etkilenmez.(-30 °C, +80 °C)
• Montajı kolaydır.
• Hafiftir.
• Hurda değeri olmadığından çalınma riski yoktur.
• İstenilen renkte üretilebilir.
• Paslanmaz.
KAYNAKLAR
•
•
•
http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/bitstream/1/535/1/%C3
%9CM%C4%B0T%20H%C3%9CNER.pdf
http://makine.usak.edu.tr/uploads/14/komp5.pdf
http://www.mayaglobal.com.tr/mayatech/urunkatalogu.html