SİM SUNU - atabotebde

download report

Transcript SİM SUNU - atabotebde

Simülasyon nedir?

Simülasyon tanımını yapacak olursak gerçek sistemin modelinin tasarımlanması ve bu model ile sistemin işletilmesi amacına yönelik olarak, sistemin davranışını anlayabilmek veya değişik stratejileri değerlendirebilmek için deneyler yürütülmesi sürecidir.

Simülasyon, bir olayın gerçekleştirilemediği durumlarda yada gerçekleştirilebilse bile

tehlikeli

olduğu durumlarda kullanılır.

Simülasyonun Tarihçesi

    Kullanımları 1600’lü yıllara kadar uzanır 1800’ lerden beri belli başlı dünya güçlerinin ordu planlarını düzenlemede kullanılıyor 1950’ lerde Soğuk Savaş döneminde Pentagonun önemli bir silahı oldu.İlk uygulamalar uluslararası ilişkileri tehdit eden olası senaryolarla ilgiliydi.

1950 ‘lerden beri simulasyonların kullanımı iş ve tıp camiasının eğitiminde başlıca materyal olarak görülüyor.

SİMÜLASYONUN KULLANIM ALANLARI

Simülasyon,  Belirli kararların sonuçlarını ve gidişatlarını tahmin etmekte  Gözlemlenen sonuçların sebeplerini belirlemede

 Yatırım yapmadan önce problem alanlarını belirlemede  Değişikliklerin etkilerini ortaya çıkarmada  Bütün sistem değişkenlerinin bulunmasını sağlamada kullanılabilmektedir.

SİMÜLASYON TÜRLERİ

Simülasyon (benzetim) programlarının iki ayrı grup etrafında toplayabiliriz:  Simülasyon programı bazı konuları öğretmek amacıyla,  Simülasyon programı aynı zamanda bazı konuların nasıl gerçekleştirilebileceğini açıklamak amacıyla geliştirilir.

1- FİZİKSEL SİMÜLASYONLAR

Bu türdeki simülasyon da bilgisayar ekranı üzerine bir fiziki nesnenin sunulmasının yanında, bireyin ona ilişkin bilgileri kazanabilmesine yönelik bir ortam ve durum söz konusudur.

Fiziksel bir simülasyon, örneğin, mekanik bir deneyde bir kurşunun hızının, açısının veya diğer parametrelerini değiştirerek öğrencinin cisim hareketlerini izlemesini sağlayan bir programdır.

2-Süreç ve İlerlemeye Yönelik Simülasyon Programları

Süreç simülasyonları bazı konuların öğretilmesini sağlamaya yönelik olarak geliştirilir. Bu teknik yardımıyla bazı konuların öğrencilere yöntem ve usuller hakkında veya konular hakkında gözle görülmeyen ortamlar içinde bilgilendirmeye yönelik yardım sağlanır.

3-İşlem Yollarını Belirten Simülasyon Programları

Bu tekniğin temel amacı, yapılacak davranışı ve işlemler sırasının öğretilmesine yöneliktir. Yani pilot ya da şoför yetiştirmek için izlenecek yollar ve usullerin öğretilmesini hedefler .

4-Durumları gösteren, tanımlayan simülasyon programları

İşlevsel simülasyonlar farklı konumlardaki insanların davranışları ve görüşleri ile bir noktada birleşmelerini sağlar. Durumların simülasyonunu içeren programlar bireylerin farklı durumlardaki davranışları ve tutumları ile ilgilidir.

SİMÜLASYON DİLLERİ

 GPSS(III)  GASP(4)  DYNAMO  SIMSCRIPT II.5

 Q-GERT  PROMODEL

SİMÜLASYONUN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

 

AVANTAJLAR

Simülasyon bir sistemin uzun bir zaman boyunca çalışılmasına ve sonuçlarının irdelenmesine imkân verir.

 Simülasyon, sistem verilerinin detaylı olmadığı durumlarda kullanılabilir.

 Simülasyon modeli üzerinde daha sonra yapılacak analiz için veri, çoğu kez gerçek hayatta olduğundan daha ucuz elde edilir.

  DEZAVANTAJLAR Simülasyon modelleri pahalı ve geliştirilmesi zor modellerdir.  Simülasyon modellerinin stokastik yapısı, gerçek sistemle ilgili ancak tahminlerde bulunmayı sağlar  Simülasyon modelleri probleme en iyi çözümü bulmak yerine alternatif çözümleri karşılaştırır.

SİMÜLASYONUN KULLANIM ALANLARI

 Askeri  Eğitim  Sağlık  Eğlence  Mimarlık  Fen ve Matematik alanların da kullanılabilmektedir.

İşletme politikaları ve uygulamalarındaki (bakım kapasitesi, tesislerin, yedek uçakların vb.) değişiklikleri test etmek için bir havayolu şirketi tarafından büyük bir havaalanındaki operasyonların simülasyonu

En iyi trafik akışını belirlemek için, trafik ışıklarının simülasyonu,

Ekonomik politika kararlarının etkilerini tahmin etmek için ekonomi simülasyonu

Savunma ve saldırı silah sistemlerini değerlendirmek için büyük çaplı askeri savaşların simülasyonu,

Ulaşım hizmetlerinin işletilmesi ve tasarımı, Hastane veya restoran gibi servis organizasyonlarının tasarımlarının tespiti

SİMÜLASYON VE EĞİTİM

1-SİMÜLASYON VE ÖĞRETMEN

Amaç gerçek ortamlarda geliştirmenin güç, tehlikeli ve pahalı olduğu durumlarda öğrencilere gerçeğin bir benzeri üzerinde çalışma olanağı sağlamaktır.

Simülasyonlar ögretmen açısından;  Metin,  Test,  Canlandırma,  Seslendirme,  Alıştırma-uygulama gibi pek çok tasarım seçeneğinin uygulanmasına olanak tanırlar.

ÖĞRETMENLERİN SİMÜLASYON UYGULAMALARINDAKİ ROLÜ NEDİR?

 Hazırlık basamağını hedef dil aracı ile yürütürler/yönetirler,  Simülasyonun öğrencilerin ilgileriyle ilintili olmasını sağlarlar,

 Öğrencilerin ihtiyaçlarına bağlı olarak karışık veya farklı seviye grupları oluştururlar,  Simülasyon esnasında grubun kullandığı dil ve öğrencilerin katılımını gözlemlerler.

2- SIMÜLASYON VE ÖGRENCI

Simülasyon öğrencilerin interaktif olarak öğrenme sürecine katılımlarına olanak sağlayan animasyonların kullanılması, öğrencilerin anlamakta güçlük çektikleri kavramları zihinlerinde daha kolay yapılandırmaları sağlanabilmektedir.

Simülasyon uygulamalarının ögrencilere yararları:

   Öğrencilerin olaylar ve süreçler hakkında kendi bilişsel modellerini oluşturmasını, araştırmasını, uygulamasını ve bilgilerini etkili bir şekilde geliştirmesini amaçlar.

Öğrencilere bir görevi başarma veya bir sorunu birlikte çözme şansı verir.

Alıştırma sırasında hata düzeltme sorununu ortadan kaldırır.

 Öğrencilere yeni kelimeleri ve yapıları tecrübe etmelerine izin verir.

 Öğrencilere kendi seçimlerini yapmaları ve karar vermeleri özgürlüğünü sağlar.

 Öğrencilere seçim ve kararlarının kendi deneyimlerinde temellendirilmesine olanak sağlar.

 İşbirliği ve beraber çalışma becerilerini kuvvetlendirir .

3-SIMÜLASYON VE BILGISAYAR

Eğitimde bilgisayarın yeri büyüktür. Simülasyonda eğitimde önemli bir araçtır ve bilgisayarda planlanır, hazırlanır, tasarlanır doğal olarak simülasyonda bilgisayarsız bir hiç gibidir. Simülasyon kullanımında bilgisayarın rolü azımsanmayacak kadar büyüktür

Simülasyonda Bilgisayara Düşen Görevler

1-Renk kullanımı

Programın sunuluşunda etkili olan değişkenlerden renk kavramı ve renklerin kullanımı, öğretim programı kullanımında çok etkilidir. Renk kullanımı, programda öğrenci tarafından saklı tutulan bilginin miktarının artırma özelliği taşır.

2- Görüntülerin netliği ve keskin oluşu

Bilgisayar ekranındaki grafiklerin tasarımı, yüksek yoğunluk veya düşük yoğunluk olarak tanımlanır ve anlaşılır. Yüksek yoğunluk ile ekrandaki şekiller içinde görülmeyen noktaların sayısının miktarı, etkili ve doğru kullanıcıya net olarak sunar.

Simülasyon ögretiminde bilgisayar kullanımı konusunda gerçekleştirilen bazı araştırmalarda aşagıdaki bulgular elde edilmiştir:  Bilgisayar simülasyon yolu ile öğrencilerin öğretim hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacaktır.

 Geleneksel öğretimle karşılaştırıldığında; bilgisayar programları öğrenme zamanında %20 ile %40 arasında tasarrufu sağlar.

 Bilgisayarın simülasyon yolu ile öğretim alanında kullanılması, geleneksel öğretime oranla, öğrenci başarısını olumlu yönde etkilemekte ve güdüyü arttırmaktadır.

 Simülasyonda bilgisayar kullanılmasındaki en önemli avantaj etkileşimdir. Benzeşimde canlandırma gibi bir gerçekliğin taklidini öğrenciye sunar ancak bu gerçekliğe ilişkin değişkenlerin durumunu farklı koşullar ve değerler bağlamında incelemeye, onlarla etkileşmeye izin verir. Çünkü klasik bir video da bazı şeyleri anlatmaya belki yardımcı olabilir ama orada öğrenci etkileşimi yoktur.

B

İ

Z

İ

D

İ

NLED

İĞİ

N

İ

Z

İ

Ç

İ

N TE

Ş

EKKÜRLER

NEHİR MANSUROĞLU EDA AKDAĞ FATMA ARSLANTAŞ FATMA ATMACA NESLİHAN KUNDAKCI ŞULE ESEN HİLAL UĞUZ MEDİNE GÜZEL ZERRİN KIMIŞOĞLU ŞEYMANUR YAMAN