Oil Spill Response in the United States

download report

Transcript Oil Spill Response in the United States

Hur Incident Command
System (ICS) används i
en olje-aktion
i USA
CDR Agneta Dahl
U. S. Coast Guard
Lite om Mig




Flyttade till USA när jag var 14. Uppvuxen I Göteborg.
Har vart i USCG i 19
Specialiserad i förebyggande och respons inom
miljöskydd (olja och kem)
Har vart stationerad i:





San Francisco, CA ´91-´95
Valdez, AK ´95-´99
Anchorage, AK ´99- ´03
Washington, DC ’03- ’07
Sista tre åren på World Maritime University i Malmö.
National Response Framework




Den fungerar som en guide till hur vi skall sköta en
respons till en situation/ händelse.
The Framework, eller ramen, säger inte exakt vad som
skall göras, mer som en guide till hur vi kan ta national
lagstiftning och föra ner den på lokal nivå.
En situation är antingen en existerande akut händelse,
eller något som har möjligheten att bli något. Ex.
Vulkanen rumlar i tre månader, till det är fullt utbrott
och vi behöver evakuera 1,000 invånare omedelbart.
En situation kan vara allt möjligt vilket är varför vi
använder ICS som organisations lösningen till allhazards, eller alla faror.
Emergency Support Function (ESF)
Annexes
ESF #1 – Transportation/ Transport
ESF #2 – Communications/ Komunikation
ESF #3 - Public Works and Engineering/
ESF #4 – Firefighting/ Brandförsvar
ESF #5 - Emergency Management/ Kris Ledning
ESF #6 - Mass Care, Emergency Assistance, Housing, and Human Services
ESF #7 - Logistics Management and Resource Support/ Logistik &
Resurser
ESF #8 - Public Health and Medical Services
ESF #9 - Search and Rescue
ESF #10 - Oil and Hazardous Materials Response/ Olja & Kem Respons
ESF #11 - Agriculture and Natural Resources/ Naturvård
ESF #12 – Energy/ Energi
ESF #13 - Public Safety and Security/ Säkerhet
ESF #14 - Long-Term Community Recovery / Återmhämtning
ESF #15 - External Affairs
National Contingency Plan (NCP)



The National Oil & Hazardous Substances
Pollution Contingency Plan, kallas för National
Contingency Plan (NCP), är regeringen’s mall i
sin respons till olja och kem utsläpp.
The NCP är ett specialiserat funktions
supplement (ESF-10) till the National Response
Framework (NRF).
The NCP är resultatet av landets satsning på att
utveckla nationell respons plan som organiserar
alla aktörer från alla organisationer på alla nivåer.
Den Första
National Contingency Planen

Utvecklades efter den första stora olje utsläpps
olyckan i modern historia; T/V Torrey Canyon.
Senaste uppdateringen av ESF-10
T/V Exxon Valdez gick på grund på Bligh Reef i
Prince William Sound, Alaska Påsken, 1989.
Plans of the National Response
System
NRF & ESF #10
NCP
RCP
Regional Contingency Plan
ACP
Area Contingency Plan
VCP
Vessel Contingency Plan
FOSC
FCP
Facility Contingency Plan
Federal On-Scene Coordinators
(FOSC)



The FOSC är en förutbestämd regeringstjänsteman från
EPA för innanför kusten, och Kustbevakningen i
vatten eller längs kusten.
Dessa personer koordinerar hela responsen i samverkan
med representanter från län och kommunala
myndigheter.
Om olyckan ligger precis på gränsen mellan EPA och
kustbevakningen så samarbetar de tills ena eller andra
sidan inte behövs längre.
Hur ICS Föddes
ICS föddes efter stora skogsbränder på 70 talet gjorde det uppenbart att
ett system behövdes för att organisera stora insatsstyrkor från olika
bakgrunder och geografiska platser.








Alldeles för många arbetare rapporterade till en arbetsledare.
Olika räddningstjänster var organiserade olika från varandra.
Det saknades information man kunde lita på.
Ingen effektiv kommunikation med de som arbetade ute i fältet..
Ingen metod att organisera och koordinera mellan olika
räddningstjänster.
Ingen visste helt säkert vem det var som bestämde.
Olika ord för samma sak inom alla myndigheter och
räddningstjänster.
Otydliga objekt; vad skulle göras och vad var viktigast. Inga tydliga
prioriteter.
Använder bara brandmän ICS?











I USA används nu ICS till All-Hazards
Brand och kem i alla storlekar.
Upprätthållande av lag och ordning oavsett om det är en liten
eller stor händelse.
Joint law enforcement/military narcotics interdiction operations.
Multi-jurisdiktion and multi-myndigheter situationer.
All sjö/ land räddning.
Oljeutsläpp
Natur Katastrof: Orkan, Översvämningar, jordbävningar mm.
Flyg, väg och vatten transport olyckor.
Planerade evenemang som parader och andra stora folk
samlingar.
Samarbete med Privat Industrins egna räddningstjänster.
Samarbete med län och kommuner.
Väsentligaste ICS Grunddrag







Koordination av insatsen; skapar order från kaos.
Flexibel organisation- den växer och krymper
efter behov.
Enkel eller Enhetligt Befäl
Ledning enligt objektiv
Samspel och beslutskedja
Befäl överföring
Gemensamt språk
Väsentligaste ICS Grunddrag





Integrerad kommunikation
Ansvarighet för ALL personal
Förvaltning av resurser
Standard blanketter
Standard symboler
Command vs. Unified Command
 Samverkan i förvaltningen av situationen.
 Överlappande jurisdiktion / myndighets ansvar
 Samverkan inom satsningen
B
A
A
C
Unified Command






Två eller fler myndigheter har delat ansvar (national,
län och7eller kommun).
Sitter tillsammans på ett ställe; inte utspridda.
En gemensam organisation per situation; alla som är
inblandade skall inpassas i denna organisation.
Alla kommer överens om objektiven och
prioriteterna. En handlings plan per skift skall
skrivas.
Gemensam Verksamhet, Planering, Logistik och
Finansiella aktiviteter.
Samverkan I proceduren för att beställa och skaffa
resurser.
Vem är med i ett
Unified Command?



Alla som har ett ansvar genom landet, länet
och/eller kommun.
Dom som orsakade situationen och har
skyldighet att göra rent.
Representant för dom
RP
Federal
som blir påverkade.
UNIFIED COMMAND
LOCAL
STATE
ICS Huvud Delar
Verksamhet
Planering
Command
Staff
Logistik
Finans
Verksamhet
Verksamhetsledaren har ansvar för att:
 Leda all verksamhet som stöder det huvudsakliga
objektivet.
 Aktivera och överse hela verksamheten och ser till att allt
följer skiftets handlings plan.
 Deltaga i utvecklingen av nästa handlings plan.
 Ser till att utvecklingen och verkställigheten av
underordnade planer, begär resursers som behövs för att
verkställa planen, släpper resurser som inte längre behövs,
och modifierar planen när det behövs (och rapporterar
sådana förändringar omedelbart till UC)
Planering
Planeringsledaren har ansvaret för:
 Insamling, bedömning och utspridning av
information som det gäller statusen av aktionen
och tillgängligheten av resurser.
 Insamling av information som behövs för att
skapa en noggrann gällande bild av situationen.
Denna bild används för att förutse vart oljan tar
vägen, skapa strategier för nästa skift genom
handlings planen, och att kontrollera att
verksamheten är effektiv.
Logistik
Logistik ledaren har ansvar för att:
 Skaffa fram ALLA resurser som behövs.
 Deltaga i utvecklingen av nästa handlings plan.
 Hålla read på alla resurser; var är dom?
Fungerar dom? Behövs mekaniker till att fixa
dom? mm.
Finans
Finansledaren har ansvar för:
 Följa alla regler som gäller för landet, län och
kommuner när pengar skall spenderas.
 Deltaga i utvecklingen av nästa handlings plan.
Finansledaren kommer oftast från den
myndighet som har störst ansvar i
verksamheten.
ICS i en Oljeaktion
MAC
Effektiv ICS måste ha:





Starkt stöd från myndigheterna.
Ett bra system för att dokumentera hela verksamheten.
Massor med blanketter inom ICS.
Intensiv träning och övning för att först lära sig
systemet och sedan öva tillsammans med andra
myndigheter och räddningstjänster för bättre
samverkan när det händer något.
Kvalifikationer för alla positioner. Du kan inte bara
hoppa in som fiansledare om du inte har
kvalifikationerna.
En procedur för bedömning och korrigering av alla
processer för att alltid bli bättre.
Förberedelse perioden och ICS







ICS måste användas i hela tiden, inte bara just
när det händer något.
Riktlinjer från politikerna
All planering
Tillgängliga resurser; kvalificerad personal?
Intressent (Stakeholders)
Policy & Plans
Övningar
Stakehold
Bedömning
er
Evaluate
Outreach
Uppdatering / Revision
Execution
Capability
USCG ICS Verktyg
Homeport
http://homeport.uscg.mil/
http://Homeport.uscg.mil/
Click on Library Tab
Click on ICS Tab
ICS in Action
http://www.deepwaterhorizonresponse.com
På en vecka har över 1,000 människor blivit insatta i en ICS
organisation.
Tack för Mig
[email protected]