TASLAK - Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

download report

Transcript TASLAK - Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Meslekî ve Teknik Eğitim
Genel Müdürlüğü
Meslekî ve Teknik Eğitim Çalıştayı
24.02.2012 - ANTALYA
SUNU PLANI
 GENEL MÜDÜRLÜKTE YENİ YAPILANMA
 YATIRIM MİKTARI
 MEVCUT MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM SİSTEMİ
 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL TÜRLERİ
 İSTATİSTİKÎ VERİLER
 ÇAĞ NÜFUSU VE OKULLAŞMA ORANI
 OKUL TERK ORANLARI
 EĞİTİM ALANLARI, DALLARI VE MÜFREDAT
 ÖĞRETMEN İHTİYACI
 ÖĞRENCİLERİN, OKUL VE İŞLETMELERDEKİ EĞİTİMİ
 İSTİHDAM VE YÜKSEK ÖĞRETİME YERLEŞME ORANLARI
YENİ YAPILANMA
14 Eylül 2011 tarihinde 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
mülga;
 Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
 Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
 Ticaret ve Turizm Öğretim Genel Müdürlüğü
 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
 Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma
Dairesi Başkanlığı
 Eğitim Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığı (6. Akşam Sanat
Okulu)
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü adı altında birleştirilmiştir.
YENİ YAPILANMA
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü altında;
 Eğitim Politikaları Grup Başkanlığı
 Programlar ve Öğretim Materyalleri Grup Başkanlığı
 Sosyal Ortaklar ve Projeler Grup Başkanlığı
 Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Grup Başkanlığı
 Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi
Grup Başkanlığı
 İzleme ve Değerlendirme Grup Başkanlığı
olmak üzere toplam 6 grup başkanlığı oluşturulmuştur.
YATIRIM
2003 yılından itibaren mesleki ve teknik eğitimin gelişimi için harcanan para miktarı:


Dış Kaynak
- MEGEP
- MTEM
- İKMEP
- ORTA ÖĞRETİM PROJESİ
ARA TOPLAM (Yaklaşık)
: 51,0
: 18,5
: 16,4
: 80,0
: 165.9
İç Kaynak
- BAKANLIK BÜTÇESİ
2004-2011 (Personel giderleri dâhil)
:
9.2 Milyar €
(21.949.572.875 TL)
:
51.0 Milyon €
(117.783.433,00 TL)
TOPLAM (Yaklaşık) :
9.417 Milyar €
- UMEM PROJESİ
Milyon €
Milyon €
Milyon €
Milyon €
Milyon €
MEVCUT EĞİTİM SİSTEMİ
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL TÜRLERİ
1
2
3
4
5
6
7
TEKNİK VE
ENDÜSTRİ
MESLEK
LİSESİ
KIZ TEKNİK
VE MESLEK
LİSESİ
OTELCİLİK
VE TURİZM
LİSESİ
TİCARET
MESLEK
LİSESİ
SAĞLIK
MESLEK
LİSESİ
MESLEKÎ VE
TEKNİK
EĞİTİM
MERKEZİ
ÇOK
 Anadolu
Otelcilik ve
Turizm Meslek
Lisesi
 Ticaret Meslek
Lisesi
 Anadolu Sağlık
Meslek Lisesi
 Anadolu Ticaret
Meslek Lisesi
 Sağlık Meslek
Lisesi
 Meslekî ve
Teknik Eğitim
Merkezi
 Anadolu Teknik
Lise
 Anadolu Kız
Teknik Lisesi
 Anadolu Meslek
Lisesi
 Anadolu Kız
Meslek Lisesi
 Endüstri
Meslek Lisesi
 Kız Teknik
Lisesi
 Adalet Meslek
Lisesi
 Teknik Lise
 Kız Meslek
Lisesi
 Anadolu
İletişim Meslek
Lisesi
 Denizcilik
Meslek Lisesi
 Denizcilik
Anadolu Meslek
Lisesi
 Tarım Meslek
Lisesi
 Tarım Anadolu
Meslek Lisesi
 Tapu Kadastro
Meslek Lisesi
PROGRAMLI
LİSELER
 Lise
 Meslek Lisesi
 İmam-Hatip
Lisesi
programları
uygulanmaktadır
İSTATİSTİKÎ VERİLER
COĞRAFİ
BÖLGE
ÖĞRENCİ
KIZ
ERKEK
TOPLAM
ÖĞRETMEN
OKUL
TÜRKİYE TOPLAM ÖĞRENCİ / TÜRKİYE BAĞIMSIZ
GENELİ
ÖĞRETMEN GENELİ
ALT
TÜR
TÜRKİYE
GENELİ
MARMARA
210.062 280.522
490.584 %31,69
25.365
19,34 %26,32
605
1.568 %22,75
İÇ ANADOLU
104.208 150.357
254.565 %16,45
18.991
13,40 %19,71
485
1.261 %18,24
EGE
94.862 126.087
220.949 %14,27
14.881
14,84 %15,44
390
1.052 %14,67
AKDENİZ
82.384 114.851
197.235 %12,74
12.510
15,76 %12,98
304
773 %11,43
KARADENİZ
77.253 107.041
184.294 %11,91
13.017
14,15 %13,51
437
1.115 %16,43
GÜNEYDOĞU
ANADOLU
50.846
54.484
105.330 % 6,80
5.517
19,09
% 5,72
211
488 % 7,94
DOĞU
ANADOLU
40.756
54.222
94.978 % 6,14
6.088
15,60
% 6,32
227
535 % 8,54
96.369
16,06
%100
2.659
TOPLAM
660.371 887.564 1.547.935
%100
6.792
%100
İSTATİSTİKÎ VERİLER
KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİLERİN
TÜRKİYE GENELİNE GÖRE DAĞILIMI
35.00
31.81 31.61
30.00
25.00
20.00
16.94
KIZ
15.78
14.36 14.21
15.00
ERKEK
12.48 12.94
11.70 12.06
10.00
7.70
6.14
6.17 6.11
5.00
0.00
MARMARA
İÇ ANADOLU
EGE
AKDENİZ
KARADENİZ
GÜNEYDOĞU
ANADOLU
DOĞU ANADOLU
ÇAĞ NÜFUSU ve OKULLAŞMA ORANLARI
Ç 1.357.254
Ç 508.441
M 49,40
M 47,98
G 45,79
G 42,03
Ç 504.291
Ç 576.802
M 44,34
G 42,75
Ç 780.646
M 26,18
M 39,75
G 42,67
G 44,32
Ç 695.571
M 20,38
G 44,17
Ç 664.554
M 36,52
G 49,70
Ç
ÇAĞ NÜFUSU
M
MESLEKÎ EĞİTİM
G
GENEL EĞİTİM
(14-17)
2010-2011 öğretim yılı
İSTATİSTİKÎ VERİLER
(AÇIKÖĞRETİM LİSESİ HARİÇ)
MESLEKÎ
EĞİTİM
47,95
AKADEMİK
EĞİTİM
52,05
2005 YIILINDA % 36 OLAN MESLEKİ ve TEKNİK
EĞİTİMİN GENEL ORTAÖĞRETİMDEKİ PAYI
YAKLAŞIK % 48,0’E ÇIKMIŞTIR.
OKUL TERK ORANLARI
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda:
 2008 - 2009 öğretim yılında
: 134.716
(%10,63)
 2009 - 2010 öğretim yılında
: 174.266
(%12,16)
 2010 - 2011 öğretim yılında
: 265.717
(%16,67)
öğrencinin okulla ilişkisi kesilmiştir.
300,000
18.00
16.67
16.00
250,000
14.00
12.16
200,000
12.00
10.63
10.00
150,000
8.00
100,000
6.00
4.00
50,000
2.00
0
0.00
2009
2010
2011
EĞİTİM ALANLARI, DALLARI VE MÜFREDAT

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda
toplam 60 Alan ve 226 dalda eğitim verilmektedir.

6.116 adet modül yazımı tamamlanmış olup erişime hazır hale
getirilmiştir.

1.976 adet modülün yazım çalışmaları devam etmektedir.
Genel Müdürlüğümüze bağlı meslekî ve teknik ortaöğretim
okullarında öğretimi yapılan alan ve dallara ait öğretim
programları ve bu programların modülleri meslek standartları
ve ulusal yeterlikler de dikkate alınarak sektör, üniversite ve
alan uzmanları tarafından ortaklaşa hazırlanmakta ve
güncellenmektedir.
ÖĞRETMEN İHTİYACI
07.10.2011 tarihinde yapılan çalışmada;
 çeşitli dal’larda toplam 7.559 öğretmen ihtiyacı tespit edilirken,
 bazı dal’larda ise toplam 2.279 norm fazlası öğretmen olduğu
tespit edilmiştir.
2011 YILI ÖĞRETMEN HİZMET İÇİ EĞİTİMİ
Mülga Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
5.626
Mülga Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü
3.676
Mülga Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
2.477
Mülga Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
1.070
TOPLAM
 UMEM
12.849
Projesi kapsamında yaklaşık 6.000, İstihdam ve
Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı
kapsamında yaklaşık 30.000 öğretmenin hizmet içi eğitime
alınması planlanmıştır.
ÖĞRENCİLERİN OKUL ve İŞLETMELERDE EĞİTİMİ
 Meslek Lisesi ve Anadolu Meslek Lisesi 12. sınıf öğrencileri
haftada 3 gün işletmelerde beceri eğitim almaktadır.
 Teknik Lise ve Anadolu Teknik Lisesi 11. ve/veya 12. sınıf
öğrencileri yaz dönemlerinde işletmelerde toplam 300 saat staj
yapmaktadır.
 Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencileri Nisan - Ekim ayları
arasında işletmelerde 6 ay süre ile yoğunlaştırılmış beceri eğitimi
almaktadır.
 Sağlık Meslek Lisesi 11. ve 12. sınıf öğrencileri haftada 2 gün
işletmelerde beceri eğitimi almakta ve 160 saatlik staj eğitimi
yapmaktadır.
 Öğrencilerin toplam eğitiminde işletmelerde yapılan eğitimin payı ortalama
% 35’dir.
İSTİHDAM VE YÜKSEK ÖĞRETİME
YERLEŞME ORANLARI
(Bin kişi, 15+ yaş) TÜİK 2009-2010
İşgücü
Mezun
olunan alan
(FOET, 1999)
İşsiz
İstihdam
2009
2010
2009
2010
Genel lise
2.764
2.727
498
Meslek
lisesi
2.519
2.511
3.780
4.057
Yüksekokul
veya fakülte
2009
İşsizlik oranı
(%)
İstihdam oranı
(%)
2010
2009
2010
2009
2010
432
2.266 2.294
18,0
15,9
42,6
43,3
393
332
2.126 2.178
15,6
13,2
55,2
57,1
459
446
3.321 3.611
12,1
11,0
68,5
70,1
2011 ÖSYS YERLEŞEN ADAY SAYILARI (SON SINIF DÜZEYİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ DAHİL)
Ortalama yerleşme % 7.13
YERLEŞME ORANI %
OKUL TÜRÜ
LİSANS
ÖN LİSANS
AÇIK ÖĞRETİM
10,05
47,06
1,96
ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ
0,84
51,99
1,77
KIZ MESLEK LİSELERİ
3,76
33,97
7,21
TİCARET MESLEK LİSELERİ
2,97
59,14
6,65
ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
6,51
43,72
5,52
18,66
42,97
3,7
TEKNİK LİSELER (ATL, AML, TL)
ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ
TEŞEKKÜR EDERİM
Ömer AÇIKGÖZ
Genel Müdür