obejrzyj prezentację

Download Report

Transcript obejrzyj prezentację

Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły

SPIS TREŚCI

Dlaczego zwierzęta są zagrożone wyginięciem?

Zagrożone gatunki, które występują w Polsce

Wilk

Łasica

Żołna zwyczajna

Żółw błotny

Zagrożone gatunki z całego świata

Lori wysmukły

Irbis

Amadyniec (amadyna wspaniała)

Delfin chiński

Kilka słów od autorki

Miłego oglądania! 

Dlaczego zwierzęta są zagrożone wyginięciem?

• • • • • • • • • • Zagrożone zwierzęta? To głównie przez ludzi, przez nas. To właśnie my doprowadzamy to tego, że z dnia na dzień na świecie jest coraz mniej zwierząt, a o to powody: Zanieczyszczone środowisko Niszczenie środowiska naturalnego Zmiany klimatu Polowania Kłusownictwo Przyłów Plamy ropy na wodzie Eksplozje nuklearne Pożary w lasach Herbicydy To i tak nie wszystkie powody, jest ich znacznie więcej.

Zagrożone gatunki, które występują w Polsce

• • • • Jest ich naprawdę wiele, ale przedstawię tylko cztery: Wilk Łasica Żołna zwyczajna Żółw błotny

Wilk

Wilk, nazywany często wilkiem szarym należy do ssaków a konkretnie do rodziny psowatych. Wilk jest zwierzęciem drapieżnym. Jego najczęstszym miejscem zamieszkania są leśne ostępy, rozległe równiny, tereny podmokłe, a także tereny położone wysoko w górach. Wilk kocha przestrzeń. Na danym terenie mogą współistnieć ze sobą dwa wilcze stada. Wilcza wataha to inaczej jedna wilcza rodzina. W jej skład wchodzi samiec zwany basiorem, samica zwana waderą oraz ich potomstwo z dwóch kolejnych miotów. W wilczych rodzinach przestrzega się systemu hierarchicznego. Wilki potrafią się ze sobą porozumiewać. Ich wzajemne kontakty realizowane są poprzez język ciała, wydawanie charakterystycznych dźwięków, produkowanie określonych substancji biologicznych zwanych feromonami oraz poprzez znaczenie terenu swoimi odchodami.

Łasica

Gatunek niewielkiego drapieżnego ssaka z rodziny łasicowatych. Łasica zamieszkuje skraje lasów, łąki i pola Europy (oprócz Islandii, Irlandii, Cypru i małych wysp), północnej Afryki, północnej Azji oraz Ameryki Północnej. Występuje w całej Polsce, ale jest nieliczna. Jest objęta ścisłą ochroną. Łasica gniazduje w norach. Ma 1-2 mioty rocznie w różnych porach roku. Żywi się głównie gryzoniami.

Żołna zwyczajna

Gatunek średniego ptaka wędrownego z rodziny żołn (Meropidae), zamieszkujący południową Europę, tylko lokalnie na północ od Alp i Karpat, a także południową Azję i lokalnie w Afryce. W Polsce najwcześniejsze wzmianki o lęgach pochodzą z XVIII i XIX w. Obecnie skrajnie nielicznie, choć regularnie gnieździ się w części południowo wschodniej kraju, lęgi znane są także od początku XXI wieku na Dolnym Śląsku.

Żółw błotny

Jedyny gatunek żółwia występujący w Polsce. Może żyć nawet ponad 120 lat. Wielkość jego pancerza dochodzi do 20 cm. Żółwia błotnego pod wieloma względami można uznać za gatunek bardzo zróżnicowany, u którego wyróżniono wiele podgatunków. Jest drapieżnikiem, poluje i odżywia się wyłącznie pod wodą. Zasięg obejmuje południową i środkową Europę, zachodnią Azję i północno zachodnią Afrykę.

Zagrożone gatunki z całego świata

• • • • Gdyby trzeba było opisać wszystkie – to by zajęło naprawdę dużo czasu, ze względu na ilość, więc opiszę tylko cztery: Lori wysmukły Irbis Amadyniec (amadyna wspaniała) Delfin chiński

Lori wysmukły

Lori wysmukły to ciekawy, lecz leniwy ssak z rodziny lorisowatych, zamieszkujący Sri Lankę. Zamieszkuje tereny bardzo zalesione, występuje w wilgotnych lasach równikowych, na stokach górskich oraz wśród zarośli. Lori nie posiada ogona. Naturalnymi wrogami loriego są pantera mglista, kot marmurkowaty i węże. Jednakże duże zagrożenie stanowią dla niego także ludzie, którzy uważają to zwierzę za złego ducha. Inna przyczyną zanikania tych zwierząt jest wycinanie lasów równikowych.

Irbis

Nazywa się je również panterami śnieżnymi i śnieżnymi leopardami. Irbisy to drapieżne ssaki z rodziny kotowatych. Występują w Himalajach i na Wyżynie Tybetańskiej oraz środkowej Azji. Zamieszkują stepy, lasy i góry. Zwykle żyją samotnie, czasem w parach. Irbisy są ściśle powiązane z tygrysami, obydwa gatunki rozdzieliły się około 2 milionów lat temu.

Amadyniec (amadyna wspaniała)

Jest to barwny, mały wróblowaty ptak z rodziny astryldów, zamieszkujący północną i północno-zachodnią część Australii. Piękne kolory tych ptaków sprawiają, że są łatwo zdobywane przez drapieżniki, natomiast pożary, które występują w Australii, są wymienione jako jedno z głównych zagrożeń dla naturalnych populacji tych ptaków, wraz ze zmianami klimatycznymi. Niestety piękne zabarwienie tych ptaków spowodowało nielegalny odłów i handel. Duże liczby ptaków w przeszłości eksportowano do Europy, Ameryki Północnej i Azji powodując poważne zmniejszenie ich liczebności. Handel dzikimi ptakami jest obecnie zakazany w Australii.

Delfin chiński

Znany też jako baiji i delfin biały – gatunek walenia z rodziny Iniidae. Występował w Chinach, w środkowym i dolnym biegu rzeki Jangcy (dlatego niektórzy nazywają go Delfinem z Jangcy). Prawdopodobnie po raz ostatni widziano go w 2002 roku. To płochliwe, niegroźne dla człowieka zwierzę stało się ofiarą rybackich sieci, zanieczyszczeń i zabiegów człowieka związanych z regulowaniem rzecznego nurtu. W Chinach powołano fundację, której celem jest wskrzeszenie Baiji. Dzięki jej staraniom 5 lipca 2008 roku przyszedł na świat już drugi przedstawiciel tego gatunku w niewoli.

Kilka słów od autorki

Dziękuję za obejrzenie mojej prezentacji  Mam nadzieję, że przypadła Wam do gustu. ~ Agnieszka Bernat, kl. 6D SP 21 w Lublinie.