Nyrealisme, mellomkrigstiden

Download Report

Transcript Nyrealisme, mellomkrigstiden

Litteraturhistorie
1900-1940
1
En tidslinje, repetisjon og tendenser
2
Samfunnet
• 1905: Unionen med Sverige er oppløst, ny konge Haakon den 7.
(kommer fra Danmark)
• Folketallet øker, bønder husmenn drar til byene for å få jobb.
• Fra bondesamfunn til industrisamfunn.
• Økende økonomisk vekst og industrialisering.
• Industriarbeiderne organiserer seg (LO) og krever bedre
arbeidsforhold.
3
Kong Haakon. 7, Dronning Maud og Kronprins
Olav.
4
Arbeidere fra Ådalsbruk, 1920
5
Nyrealismen: første halvdel 1900-tallet
• Naturalistene og realistene i 1870 og 1880- årene var interessert i
individet og friheten til individet, og nyrealistene opptatt av
enkeltmenneskets forhold til slekt og samfunn.
• Nyrealistene mente at det er viktig å bevare de gamle verdiene. De vil
vise at menneskene har sine røtter det miljøet de vokste oppi, enten i
arbeiderstrøkene eller på bygda.
• Forfatterne vil skildre virkeligheten slik som naturalistene og
realistene gjorde i perioden 1870-1890.
• Forskjell er nå at nyrealister er opptatt av enkeltmenneskets forhold
til familie, slekt og samfunn.
6
Realisme og nyrealisme
Realisme
Nyrealisme
• Skildre virkeligheten
• Fokus på individet
• Opptatt av rettferdighet
• Frihet for den enkelte
• Forandre verden:
• Pennen som våpen
• Skildre virkeligheten
• Fokus på enkeltmennesker
• Men nå i forhold til familie, slekt og
samfunn
• Diskusjon rundt samvittighet,
moral og verdier.
• De vil bevare noen gamle verdier
• Mer miljøskildringer: folkeliv, natur
og sosiale forhold.
7
Hva skrev forfatterne?
• Romaner om menneskers hverdag
• Spenner over flere generasjoner, utvikling av en slekt.
• Røtter er viktig: Heimstaddiktningen.
• Historiske romaner: utgangspunkt er i en historisk periode
• Etter den første verdenskrig:
Psykologiske romaner: fokus mot personens indre tanker og følelser
8
Aktuelle kompetansemål i norskfaget
• Skriftlig kommunikasjon:
• lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på
bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger.
• gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger,
symboler og språklige bilder og bruke noen av dem i egne tekster.
• Språk, litteratur og kultur:
• presentere tema og uttrykksmåter i et utvalg sentrale samtidstekster og
noen klassiske tekster i norsk litteratur.
• Muntlig kommunikasjon:
• samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre
tolkende opplesing og dramatisering.
9
To forfattere:
• Oskar Braaten
• Industriarbeidernes liv i Kristiania
(østkanten)
• Brukte østkantdialekt slik at det ble
realistisk.
• «Ulvehiet» (1919)
• Sigrid Undset
• Historiske romaner i flere bind,
kvinnerollen i samfunnet
• Kristin
Lavransdatter
(1920)
10