Prezentace aplikace PowerPoint

Download Report

Transcript Prezentace aplikace PowerPoint

Průmysl
Průmysl
 rozvoj od 2. pol. 18. století
 tzv. 1. průmyslová revoluce
 vynález parního stroje
 strojová výroba a mechanizace
 2.průmyslová revoluce (přelom 19. a 20. stol.)
 elektrický a spalovací motor
 3. průmyslová revoluce (70. léta 20. stol.)
 počítače, mikroelektronika, informace
Průmysl
 Lokalizační faktory
 přírodní – zdroje surovin a paliv, voda, klimatické
poměry, ...
 socioekonomické – trh, pracovní síla, doprava, výzkum,
...
 lokalizační faktory působí vždy dohromady
soustředění průmyslu do měst
průmyslová střediska
Průmysl
Průmysl
Těžební
Zpracovatelský
těžký
paliv a energetiky,
hutnický,
strojírenský,
chemický,
stavebních hmot
spotřební
textilní, oděvní,
obuvnický,
potravinářský,
dřevozpracující,
...
paliva
rudy
nerudy
Průmysl
 Nejvýznamnější průmyslové oblasti světa
 severovýchod USA – mezi Velkými jezery
a pobřežím Atlantského oceánu
 západní Evropa – od střední Anglie, přes
Benelux, severní Francii, Porýní, Porúří,
Švýcarsko po sever Itálie
 Japonsko – Honšú a Kjúšú
Průmysl
 Těžební průmysl
 těžba surovin
 Dělení surovin
 paliva – ropa, zemní plyn, černé uhlí,
hnědé uhlí
 kovy (rudy) – rudy železa, olova, chromu,
mědi, vzácných kovů, bauxit, ...
 nekovy (nerudy) – soli, fosfáty, síra,
kaolin, sklářské a keramické písky, ...
Těžební průmysl
 Paliva
Užití
Těžba
ropa
pohonné hmoty
hnojiva, plasty, ...
Perský záliv
Arabský poloostrov
Severní Amerika
Severní moře
Rusko
zemní plyn
palivo v elektrárnách
domácnosti
Rusko
USA
Severní moře
černé uhlí
hutnický průmysl (koks)
palivo v elektrárnách
Čína
USA
palivo v elektrárnách
Německo
Rusko
USA
Surovina
hnědé uhlí
Těžební průmysl
 Kovy (rudy)
Surovina
Užití
Těžba
Železná rudy
Téměř všude
Čína, Austrálie, Brazílie, Indie, Rusko
Rudy mědi
Elektronika
Chile, Afrika, Rusko, USA
Olověné rudy
Elektrotechnika, jaderné elektrárny
Čína, Austrálie, USA, Peru, Mexiko
Zinkové rudy
Hutnictví, chemický průmysl
Kanada, Austrálie, Rusko, USA
Cínové rudy
Hliníková ruda
Vzácné kovy
(zlato, stříbro, platina)
Potravinářský průmysl, sklenářský
průmysl
Čína, Indonésie, Peru, Bolívie
Výroba hliníku, automobilový průmysl a
Austrálie, Afrika (Guinejský záliv), oblast
letecký průmysl
Karibského moře
Finančnictví, elektrotechnika
Jižní Afrika, Rusko, Mexiko
 druhotné suroviny – využití jednou již použitých surovin (odpadů)
Těžební průmysl
 Nekovy (nerudy)
Surovina
Užití
fosfáty, draselné soli, síra
chemický průmysl
sklářské písky
výroby skla
kaolin
výroba porcelánu
keramické jíly
keramika
vápenec, písek, stavební kámen
stavebnictví
Energetika
Energetika
Typ elektrárny
Zdroj energie
Výhody
Nevýhody
tepelná
hnědé uhlí
zemní plyn
jaderná
(atomová)
uran
velké množství
energie z malého
množství suroviny
spotřeba vody
riziko havárie
ukládání jaderného
odpadu
vodní
voda
levná energie
obnovitelný zdroj
nákladná výstavba
nutný dostatek a
vody a dostatečný
spád toku
větrná
vítr
levná energie
obnovitelný zdroj
nelze všude
hlučnost
sluneční
sluneční záření
nevyčerpatelný
zdroj
náklady na
sluneční kolektory
znečištění ovzduší
Energetika
 další příklady elektráren
 geotermální
 přílivové
 ...
Zdroje
 http://image.dashofer.cz/e-noviny/enbp_obr1.jpg