Kreativ digital matematik metode, læringsmål,matematiske begreber

Download Report

Transcript Kreativ digital matematik metode, læringsmål,matematiske begreber

Kreativ digital matematik
metode, læringsmål,matematiske
begreber og spil
Morten Misfeldt
Undervisningsmetode
•
•
•
•
Læreren som vejleder
Elevsamarbejde
”Se efter”
åbenhed, fællesskab, fordybelse, tålmodighed,
leg, fantasi, problembehandling, videndeling
og kreativitet
• Målstyret - fri undervisning
Matematiske begreber
• Begrebsbillede
• Begrebsdefinition
Spil og undervisning
• Spildynamik
– Historie
– stemning
• Spilmekanik
– Spilleplade
– Regler
• Samarbejde og konkurrence
– Tænke systemisk
Læringsmål som kompetence, viden og
færdighed
Målsætning: eleven skal
udvikle kompetence ift at
arbejde brøker
Færdighed/kunnen: Eleven
skal kunne sammenligne
størrelsen på brøker og
oversætte mellem
decimalbrøk og brøk
Viden: Eleven skal kende
begreberne tæller og nævner,
samt brøk, blandet tal og
decimabrøk
Svarer til tankegangen i ”forenklede nye fælles mål”
Forenklede fælles mål
Læringspilen (det er lis og jeg ikke fm)
Vi vil i retning af at
At eleverne kan veksle
fleksibelt imellem
forskellige
repræsentationer af
brøker, samt gennemføre
aritmetiske operationer
med brøker
Eleverne kender forskellige
formelle og uformelle
repræsentationer af brøker. At
eleverne kender reglerne for at
regne med brøker
Det fleste skal
Eleven skal kunne
sammenligne størrelsen på
brøker og oversætte
mellem decimalbrøk og
brøk
Eleven skal kende begreberne
tæller og nævner, samt brøk,
blandet tal og decimalbrøk
Alle
skal
Kunne genkende en brøk
repræsenteret ved tæller
og nævner. Kunne forholde
sig til størrelsen på en brøk
Eleven skal kende begreberne
tæller, nævner og brøk
Matematiske
kompetencer
Særlig fokus på repræsentationskompetencen og symbol og
formalisme kompetencen.
En vision om at have ”styr på klassen”
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
f
v
Proesser
Intentionspapir/intentionsskema
vi håber
At eleverne bliver gode til GeoGebra
Fordi vi tror
At eleverne gerne vil lave flotte spil, og
GeoGebra kunnen bliver relevant og
nødvendigt i den forbindelse
At eleverne bruger matematik kreativt
At matematik kan bruges i spildesign, dels til
at lave små del-opgaver, til at diskutere
rimelighed og sværhedsgrad af spil og til at
designe spilpladen med.
At eleverne lærer geometri ved at tegne med At de tegnmuligheder der er i GeoGebra
GeoGebra
ligger tæt på matematiske begreber som de
kender. Eleverne skal derfor oversætte deres
design ideer til GeoGebra/matematik