Rovnice se závorkami Řeš rovnici a proveď zkoušku

Download Report

Transcript Rovnice se závorkami Řeš rovnici a proveď zkoušku

Rovnice se závorkami
Řeš rovnici a proveď zkoušku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9(x – 4) – 5x = x – 12
4x – 3(5x – 8) = 9 – x
7(x – 5) – 3x = 2x – 13
6x – 5(4x – 2) = 14 – 6x
2(x + 3) – 4 = 3(x – 1) + 2
6(5 – 3x) – 12x + 15) =0
2(5x – 3) – 8(2 + 3x) = – 1
3(2x + 1) – 4(3x – 5) = 25
7(x – 1) + 5(–x + 3) = 4
Řeš rovnici a proveď zkoušku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9(x – 4) – 5x = x – 12
4x – 3(5x – 8) = 9 – x
7(x – 5) – 3x = 2x – 13
6x – 5(4x – 2) = 14 – 6x
2(x + 3) – 4 = 3(x – 1) + 2
6(5 – 3x) – (12x + 15) =0
2(5x – 3) – 8(2 + 3x) = – 1
[x=8]
[x=1,5]
[x=11]
[x= – 0,5]
[x=3]
[x=0,5]
[x= – 1,5]
𝟏
]
𝟑
8. 3(2x + 1) – 4(3x – 5) = 25
[x= –
9. 7(x – 1) + 5(–x + 3) = 4
[x= – 2]
Řeš rovnice a proveď zkoušku. Nezalekni se
desetinných čísel. K příkladu č.6 si vezmi na pomoc
kalkulačku.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7 – 5(3,2 – 0,01z) = 3 – 0,2z
11,2(5x – 1) = 36 – 3(13,4 – 7x)
8(7 – 4d) – 7(4d + 1) = 19 – 5(8d – 1)
y + 0,2(3 – 2y) = 0,5(5y + 2) – 8
1,2t + 3(-1,5 – 1,7t) = 5(1,5t – 1,7) – 24,5
1,7(2,7s – 5) – 3,7(4,7s – 6) + 5,7(6,7s – 7) = s –1,81
Výsledky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
z = 48
x = 0,2
d = 1,25
y=4
t = 2,5
s=1
Řeš rovnici a proveď zkoušku. K řešení použij známé
vzorce.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
(r + 1)(r – 1) = r2 + r + 1
z(z – 6) = (z – 2)(z – 5)
(x – 3) 2 = x2 – 21
(3p + 5)(3p – 5) = 10 + (3p – 1)2
(b + 3)(b – 4) = (b + 4)(b – 7)
a2 – 16 = (a – 2)2
(x – 3)2 – 0,4(x + 1) = (x - 5)(x + 5) + 8
(a + 2)(a+ 1) – (a + 4)(a – 3) = 6
Výsledky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
r = -2
z = 10
x=5
p=6
b = -8
a=5
x=4
a = -4
Řeš rovnici, proveď zkoušku. Pozor na pořadí
odstraňování závorek!
1. 14 - [ 3 – (5 – x )] = 18 – 5x
2. 9 - 2[4 – 3(7 – 2x)] = 2(11 + x)
3. 13 - 3[5 – 7(6 + 8x)] = 6(4 + 3x)
4. 5x – 3(x – 4) - [2x – (x + 5) + 8] = - 9,75
Výsledky:
1. x = 0,5
2. x = 1,5
3. x = -
𝟐
𝟑
4. x = -9
Zdroje:
•
E.Kučinová, Matematická cvičení s diferencovaným zadáním, SPN, 2004, ISBN 807235-259-8
• RNDr. Ivan Bušek, PhDr.Vlastimil Macháček, Bohumil Kotlík, Milena Tichá – Sbírka
úloh z matematiky pro 8.ročník základní školy, SPN 1992, ISBN 80-04-26090-X
• Karel Kindl – Sbírka úloh z algebry pro základní devítileté školy, SPN, Praha v roce 1979
• Prom. pedagog Josef Trejbal, PaeDr. Eva Kučinová, Mgr. Fantišek Vintera – Sbírka úloh
z matematiky II pro 8. A 9.ročník ZŠ, SPN , r. 2000, ISBN 80-7235-111-7
Označení výukového materiálu:
VY_32_INOVACE_ICT 2.3 M17
Anotace:
Prezentace určená do hodin k samostatné práci žáků.
K použití je nutný dataprojektor. Po procvičení ve
výuce je možné zveřejnění na www stránkách školy k
procvičení pro nepřítomné žáky.
Autor:
Jazyk:
Očekávaný výstup:
Mgr. Lenka Svozilová
Český
Žák umí řešit rovnice se závorkami. Provede
zkoušku.
Speciální vzdělávací potřeby:
Klíčová slova:
Druh učebního materiálu:
Druh interaktivity:
Cílová skupina:
Stupeň a typ vzdělání:
Typická věková skupina:
Žádné
Rovnice s jednou neznámou, závorky
Soubor příkladů k procvičování
Aktivita
žák
Základní vzdělávání – 2.stupeň
12-15 let / 8. ročník