Akut kirurgi

download report

Transcript Akut kirurgi

Akut kirurgi

DIMS Herlev Hospital D. 24.-25. november 2012 Læge Michael Valentin Haugaard

Den akutte kirurgiske patient

• • • • • Airways Breathing Circulation Disabilities Environment/Exposure

Airways – den truede luftvej

Breathing

Trykpneumothorax

Behandling

Akut: Stort venflon midtklavikulært i IC 2 Derefter: Dræn i IC 5 midtaksillært

Circulation

Circulation

• NB: Tænk blødning el. sepsis

Case 1

• • • • • • 70-årig kvinde. Smerter i brystet med udstråling til hals og ryg A: I.a.

B: I.a.

C: Bleg, P: 110, BT: Svingende D: Neurologiske udfald i UE, VAS 7 CT: Breddeøget mediastinum, med dobbelt lumen i A. asc. + desc.

Diagnose: Aortadissektion Beh: BT ned, ca. 90 systolisk, labetalol + nitrater A: Opereres akut, risiko for tamponade B: Konservativ behandling el. endoprotese

Klassifikation Stanford A + B

Case 2

• • • • • • • 65-årig mand. Smerter i øvre del af abdomen, kendt hypertoniker, udstråling til ryg og skuldre. Palpabel udfyldning over linea alba C: P: 120, BT: 160/90, hud bleg. Fem. Pulse +/+ CT/UL viser et aorta aneurysme 10 cm i diameter Beh: BT ned, Labetalol + nitrater. BT: 90 systolisk Overførsel til karkirurgisk center Blod?

Kirurgi: Åbent el. endovaskulært med protese

AAA

Case 3

• • • • • 68-årig multiopereret mand indlægges med diffuse mavesmerter, kvalme og opkastninger . C: P: 130, BT: 140/90, tp 38,5. Hud bleg og svedende, abdomen m. diffus peritoneal reaktion. Tarmlyde norm./livlige Diagnostik / Behandling?

BP: Na 125, K 2,5, laktat 3 CT/UL/MR/RTG?

Case 3

Ileus

Multiopererede, inkarcerede hernier, tumor, fremmedlegemer, post-op

Case 4

• • • • • • • • 77-årig kvinde, med tidl. Apoplexi indlægges med akut opståede mavesmerter stærke mavesmerter.

B: RF 32 C: 120, BT: 90/50, kap. respons 4, meget bleg, tp. 39 Abdomen: Bræthård i øvre abdomen. Sparsomme tarmlyde.

D: Reagerer på stemme, men falder hen.

Behandling / diagnostik A-pkt. PH: 7,25, laktat 4,5 CT/MR/UL/RTG

Case 4

Perforeret hulorgan

Øvrige årsager: Perforeret appendicit, perforeret divertikulit Beh: Resektion, skylning, dræn og AB

Case 5

• • • • • • • • • 35-årig kvinde indlægges med diffuse nedre abdominalsmerter igennem 1 uge, startede i højre side B: 20 C: P 100, BT 100/60, varm og tør, lidt bleg Abdomen: Diffus ømhed i nedre abdomen med peritoneal reaktion. Sparsomme tarmlyde Behandling / Diagnostik UL/CT/MR/RTG Hgb: 5,6 Urin-hcg: positiv Beh: Kirurgi / Medicin (Metothrexat)

Ekstrauterin graviditet

Case 6

• • • • • • • 40-årig mand indlægges med blodigt opkast og melæna, kendt med alkoholoverforbrug og kronisk smerteproblematik A: Kaster en del blod op, men kan svare B: RF 30 C: P: 120, BT: 105/70, kap. respons 5, bleg og svedende D: VKO E: Perifert kold Behandling / plan?

Behandling

• • • • • • Pantoloc 80 mg iv x 3 (cyklokapron 1 g x 4-6) Glypressin 2 mg x 4-6 Ciprofloxacin 400 mg x 1 Sag-m, FFP, trombocytter 3:3:1 Gastroskopi < 3 timer

Øvre GI-blødning

Adrenalin injektion + elkoagulation Laparotomi Banding/sklerosering, TIPS Øsophagus resektion

I sjældne tilfælde

Case 7

• • • • • • • 50-årig kvinde indlægges højfebril, med smerter i epigastriet og under højre kurvatur.

B: RF 25 C: P: 100, BT: 95/50, kap. respons 3-4, hud svedende og bleg.

Abdomen: Øm i epigastriet og under hø. Kurvatur. Pos. Murphy’s tegn. Ikke peritoneal, ingen defencé Behandling / plan BP: Hgb 8, leuko 20, crp 190, bili 55 UL: Sten i galdeblære, fortykket galdeblærevæg, ductus choledochus > 10 mm

Cholangitis/Cholecystitis

Behandling

• • • • • • • • Væske Antibiotika: Tazocin/zinacef + Metronidazol + gentamycin/ciprofloxacin Akut ERCP: Stenekstraktion evt. stent og papilotomi Hvis dette ikke kan lade sig gøre: 1. PTC 2. Operation Efter aflastning af galdeveje: Akut cholecystektomi indenfor 5 dage el. i rolig fase efter 3 mdr.

Disabilities / Djernen

SAH

Environment/exposure

Hypotermi Acidose Koagulopati

Traume

Primær gennemgang

Traume

Sekundær gennemgang • • • • • A + c-spine stabilisering B C D E • • • Top til tå gennemgang Hyppige opsummeringer Re-assesment

• • • • • • • • • • • • Nødtracheotomi Trykpenumothorax Aortadissektion AAA Ileus Fri luft Ekstrauterin graviditet Øvre GI-blødning Nedre GI-blødning Cholangitis/Cholecystitis SAH Traume

Take home

• • • • • • Brug ABCDE Giv jer selv tid til at tænke Ofte C-problem Tænk Blødning/Sepsis Kvinder altid ekstrauterine gravide indtil andet er bevist Ring til en ven ved tvivl (MV/BV/MAT)