Transcript Prezentacja

Tadeusz Mazowiecki

Tadeusz Mazowiecki

urodził się 18.04.1927 roku w Płocku, zmarł 28.10.2013 roku w Warszawie. Polski polityk i publicysta. Mąż stanu. Autor wielu książek. Człowiek wielkiego formatu.

Mazowiecki w „pigułce”

Ostatni premier Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i pierwszy premier III Rzeczypospolitej (w latach 1989–1991).

Współtwórca i przewodniczący Unii Demokratycznej i Unii Wolności.

Kawaler Orderu Orła Białego .

Działalność w latach 1956 - 1980

Ważne znaczenie dla określenia drogi życiowej Mazowieckiego miał rok 1956, który przyniósł destalinizację, odwilż, nadzieję na znaczne poszerzenie wolności. W 1961 Mazowiecki otrzymał mandat poselski. Należał do Koła Posłów Znak. Jego pierwsze przemówienie sejmowe wyrażało sprzeciw wobec przymusowej laicyzacji oświaty. W 1968 roku Koło Posłów Znak wystąpiło z interpelacją w obronie bitej i szkalowanej młodzieży. Po powstaniu Komitetu Obrony Robotników Mazowiecki należał do tych, którzy wspierali tworzący się ruch obywatelskiego sprzeciwu. Udzielił pamiętnego wywiadu dla Frankfurter Allgemeine Zeitung, w którym bronił więzionych i opowiadał się za demokratyzacją życia w Polsce.

Romans z komunizmem

Chociaż Mazowiecki, jak nikt inny, przyczynił się do upadku komunizmu, to przeżył również okres fascynacji tym nurtem. Jego ówczesną postawę najlepiej oddaje fragment artykułu Romana Graczyka: „ W okresie od powstania „Więzi” (1958) do Marca’68 Tadeusz Mazowiecki stał na stanowisku ideowego usprawiedliwienia dla PRL u z pozycji chrześcijańskiego personalizmu. Była to akceptacja komunizmu nie tylko z przesłanek geopolitycznych, ale i z powodu przekonania, że komunizm zapewnia Polsce szybszy rozwój, a także zapewnia osobie ludzkiej (co dla personalisty-Mazowieckiego było zupełnie podstawowe) lepsze warunki do wypełnienia jej powołania (do życia aktywnego, twórczego, odpowiedzialnego etc.)”.

Źródło: Roman Graczyk, Tadeusz Mazowiecki – antykomunista od urodzenia? (fragment)

„Tak, błądziłem”

Komentarz Mazowieckiego do tekstu Graczyka brzmiał: „Czytałem i zgadzam się. Trafnie Pan to ujął, ja wtedy rzeczywiście tak myślałem.

Tak, błądziłem”.

Okazało się, że Pan Premier ma szersze horyzonty niż jego dwór. I że ma klasę.

„Solidarność”

W sierpniu 1980 r. był wśród inicjatorów apelu polskich intelektualistów wspierających strajkujących w Gdańsku robotników i wraz z Bronisławem Geremkiem zawiózł ten apel do Stoczni. Odegrał wielką rolę w poszukiwaniu formuł i zapisów, które znalazły się w kluczowych punktach Porozumienia Sierpniowego.

Okrągły Stół

Tadeusz Mazowiecki brał udział w obradach Okrągłego Stołu w 1989 roku.

Był współprzewodniczącym Zespołu do spraw pluralizmu związkowego i koordynatorem pracy zespołów negocjacyjnych opozycji.

24 sierpnia 1989 został przez Sejm powołany na urząd Premiera pierwszego niekomunistycznego rządu.

Dokonania rządu Mazowieckiego

Był to pierwszy rząd po wschodniej stronie, rozpadającej się, żelaznej kurtyny, którym kierował polityk niekomunistyczny, a większość ministrów była związana z dotychczasową opozycją. Rząd Mazowieckiego kładł fundamenty pod budowę demokratycznego państwa. Reformował gospodarkę, przywrócił niezależność polskiej polityce zagranicznej, doprowadził do uznania polskiej granicy zachodniej przez jednoczące się Niemcy, przeprowadził zmianę nazwy państwa na Rzeczpospolita Polska.

Działalność w ONZ

W 1992 r. został specjalnym sprawozdawcą Komisji Praw Człowieka ONZ w byłej Jugosławii. Próbował alarmować świat o zbrodniach, które się tam dokonywały. Ustąpił w 1995 na znak sprzeciwu wobec bierności społeczności międzynarodowej.

Zaangażowanie w życie polityczne

W 1997 Mazowiecki należał do współautorów Konstytucji RP i był głównym autorem preambuły.

W 2010 został doradcą Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Śmierć i pogrzeb

Tadeusz Mazowiecki zmarł 28 października 2013 roku w wieku 86 lat. Pogrzeb miał charakter państwowy. Na ten dzień w całym kraju została ogłoszona żałoba narodowa. Uroczystości odbyły się 3 listopada w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie. W czasie rozpoczęcia mszy pogrzebowej w Krakowie zabrzmiał Dzwon

Zygmunta.

Jakim człowiekiem był Tadeusz Mazowiecki najlepiej oddaje to zdjęcie. Pierwszy premier niekomunistycznego rządu w powojennej Polsce, jak każdy zwykły człowiek, po Warszawie jeździł... autobusem

Film

Na koniec zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu poświęconego Tadeuszowi Mazowieckiemu

(źródło: TVP Info)