Brakker/moduler Overenskomst tilpasset nye rammebetingelser

Download Report

Transcript Brakker/moduler Overenskomst tilpasset nye rammebetingelser

Brakker/moduler
Overenskomst tilpasset nye
rammebetingelser
Advokat
Ole Lykke Kjernlie
DM 379008
Hvilke overenskomster
• Fellesoverenskomsten for byggfag
• Overenskomst for private anlegg
• Overenskomst for asfaltarbeid og
veivedikehold
• Overenskomst for kraftlinjefirmaene
2
Kilder
• Arbeidsmiljøloven: arbeidsgivers plikter
• Brosjyre: Arbeidsgivers plikter (best nr 326)
- 10 Personalrom (best nr 529 (fins ikke))
- 11 Innkvartering
• Overenskomstens bilag
- 2002 standard: enkeltrom, dusj og toalett
3
Problemstilling
• Overenskomst tilpasset nye
rammebetingelser?
• Ja
• En refleks av eksisterende standard på
innkvartering og bolig
• Tilpasses i ettertid og forsiktig
4
Tariffavtalens mobilitetskrav
• Arbeidsgiver har rett til å beordre arbeid
utenfor hjemsted
• Arbeidstaker har plikt til å flytte midlertidig til
arbeidsstedet
• Arbeidsgiver skal holde losji og kost
• Losji: Standard som beskrevet i tariffavtalen
- campingplass og enebolig/sokkeletasje
5
Utvikling
• Endring etter Lillehammer 1994
• Arbeidsplasser uten innkvarterte
arbeidstakere
- mobile letthus
• Bevegelig arbeid
- lagbiler
6
Konklusjon
• Kommer på etterskudd når reglene endres
• Fysiske endringer kan ikke gjøres
- Skifterom standard 60 cm
• Kostnader
• Vanskelig å revidere i en tariffrevisjon
• Sammenheng med tariffavtalens
beordringssystem
7