Hormóny - úvod.

Download Report

Transcript Hormóny - úvod.

Hormóny
- produkty žliaz s vnútornou sekréciou
- sú vylučované do krvného obehu a krvou prenášané
k cieľovému orgánu, kde pôsobia na špecifický receptor
Použitie:
1.) substitučné lieky (inzulín)
2.) upravujúce endokrinné a metabolické abnormality
(liečba osteoporózy estrogénmi)
3.) upravujúce neendokrinné poruchy (imunosupresívne
alebo protinádorové použitie)
4.) diagnostiká na zistenie sekrécie endokrinných žliaz
V terapii sú dôležité látky, ktoré antagonizujú
nadprodukciu hormónov :
1.) blokujú ich účinky na cieľových tkanivách na
špecifických receptoroch
2.) alebo ich znižujú tvorbu alebo uvoľňovanie
endokrinnými žľazami
napr. analógy somatostatínu blokujú nadmernú
produkciu STH
Endokrinný systém je kontrolovaný CNS a ďalšími
mechanizmami – riadenie funkcie podriadenej
endokrinnej žľazy hormónmi nadradenej žľazy a
naopak, spätnoväzbové ovplyvnenie funkcie
nadradenej žľazy hormónmi podradenej žľazy.
Sekrécia hormónov je riadená nadradenými
hormónmi a uvoľňujúcimi faktormi (liberíny alebo
relíny)
hlavná riadiaca funkcia – hypothalamus –
„uvoľňujúce“ a „inhibujúce“ faktory a oxytocín a
vazopresín (priamy účinok na periférne tkanivá)
Hypofýza – 3 laloky:
Predný lalok – rastový hormón (STH),
adenokortikotropný hormón (ACTH)
tyreotropný hormón (TSH)
gonadotropíny :
(FSH-folikuly stimulujúci hormón,
LH – luteinizačný hormón,
HCG- chorionový gonadotropín,
LTH- luteomamotropný hormón – prolaktín)
Zadný lalok – uvoľňuje oxytocín a vazopresín
(Stredný – u zvierat – MSH - melanocyty stimulujúci
hormón)
Medzi cieľové endokrinné žľazy patrí:
- štítna žľaza – ovplyvňuje hlavne metabolizmus
- nadobličky – uvoľňujú steroidné hormóny –
mineralokortikoidy, glukokortikoidy a pohlavné
hormóny
- pohlavné žľazy – hormóny riadiace vývoj a funkciu
pohlavných hormónov (u žien aj žlté teliesko)
Účinky na cieľové tkanivo majú aj:
Pankreas – inzulín a glukagón (na základe zmien hladiny
glukózy)
Prištítne telieska – parathormón – secernácia na základe
zmien hladiny plazmatického vápnika
Parafolikulárne bunky štítnej žľazy – kalcitonín – vplyvom
zmien plazmatického vápnika
Aj mnohé iné tkanivá majú endogénne funkcie,
napr. tkanivové hormóny (autakoidy).
Chemická štruktúra hormónov:
1.) peptidy a proteíny – ACTH, STH, oxytocín,
vazopresín, parathormón, kalcitonín, inzulín,
glukagón
2.) glykoproteíny: TSH a gonadotropné hormóny
3.) steroidy – pohlavné hormóny (androgény,
estrogény a gestagény), glukokortikoidy a
mineralokortikoidy
4.) nízkomolekulové hormóny odvodené od
tyrozínu – katecholamíny, hormóny štítnej žľazy
Uvoľňovanie hormónov:
Regulačný mechanizmus spätnej väzby:
Nadradené endokrinné žľazy stimulujú tvorbu a sekréciu
hormónov v podradených žľazách. Tzv.uvoľňujúce alebo
inhibujúce hormóny hypotalamu stimulujú uvoľňovanie
hypofyzárnych hormónov a tie pôsobia na niektoré
žľazy s vnútornou sekréciou.
Regulačné mechanizmy majú aj produkty hormonálneho
pôsobenia (STH) alebo zmena homeostázy vnútorného
prostredia (zmena Ca, glukózy).
Jednotlivé funkcie môžu byť ovplyvnené viacerými
hormónmi súčasne, čím dochádza k modifikácii ich
pôsobenia (+ aj -)
Hormón cieľovej žľazy môže tlmiť sekréciu vlastnej žľazy,
ale hlavne sekréciu hormónov nadradenej žľazy tzv.
spätnou väzbou.
pr.spätnej väzby – podávanie glukokortikoidov –
útlm sekrécie ACTH a útlmu funkcie nadobličiek
(postupné vysadenie – pomaly obnoví činnosť
nadobličiek)
Endokrinopatie: hypofunkcia, hyperfunkcia
dysfunkcia
Podľa pôvodu:
Primárne (periférne) – autoimunitná alebo
neznáma príčina
Sekundárne (centrálne)-porucha nadradenej žľazy
alebo v dôsledku nejakého iného zásahu
(intoxikácia, nádor)
hypothalamus
účinky uvoľňujúcich hormónov
hypofýza
predný
STH,ACTH, TSH,
Gonadotropíny
stredný
MSH
zadný
oxytocín, vazopresín
trofické účinky cieľové endokrinné žľazy
Nadobličky
štítna žľaza
pohlavné žľazy
účinky na cieľové tkanivo
Pankreas
parafolikul.bunky
prištítne telieska
nadradená endokrinná žľaza +
podriadená endokrinná žľaza -
hormón
Modifikujúce
hormóny a
faktory
+
cieľové tkanivo
účinky
Použitá literatúra:
Sixtus Hynie: Speciální farmakologie Díl VI,
Karolinim, Praha 2002
Lüllman H.: Farmakologie a toxikologie, Grada
Publishing, 2004
Katzung B.G: Základní a klinická farmakologie,
Nakladatelství a vydavatelství H&H Praha,
1995