hormonalna regulacia

Download Report

Transcript hormonalna regulacia

HORMONÁLNA
REGULÁCIA
Hormóny
• zabezpečujú hormonálnu reguláciu
• sú organické látky, ktoré chemickou
cestou prenášajú informácie
• tvoria sa v žľazách s vnútorným
vylučovaním alebo v tkanivách a odtiaľ sú
prenášané telovými tekutinami (hlavne
krvou) alebo prostredníctvom nervov k
bunkám cieľových orgánov
• podmienkou ich účinku je špecifická
väzba na cieľovú bunku
• pôsobia na pomerne veľké vzdialenosti
• ich životnosť je veľmi krátka (rozpadajú
sa po niekoľkých minútach alebo dňoch)
• pôsobia ako regulátory látkovej premeny,
udržiavajú stálosť vnútorného prostredia
• odpoveď orgánov na zvýšenie hladiny
hormónov je veľmi pomalá (na rozdiel od
nervového riadenia)
• hormóny, ktoré uskutočňujú výmenu
informácií vo vnútri organizmu =
endohormóny
• hormóny, ktoré prenášajú informácie
aj mimo organizmu (medzi jedincami
toho istého druhu) = ektohormóny
Hormonálna regulácia
BEZSTAVOVCOV
• základom je neurosekrécia = vylučovanie
hormónov nervovými bunkami
• riadi rozmnožovanie, rast, regeneráciu,
zvliekanie kože, zmenu sfarbenia,
činnosť srdca, osmoreguláciu,
metabolizmus
• najdokonalejšie je vyvinutá u hmyzu
hmyz
- má 2 hlavné zložky:
1) Neurosekrečné bunky – na povrchu mozgu,
ktoré majú nadradenú úlohu
2) Žľazy nachádzajúce sa v hrudi – produkujú
hormóny:
ZVLIEKACÍ – stimuluje proces zvliekania
lariev a kukiel
JUVENILNÝ – spomaľuje prechod do
dospelosti v čase larválneho
vývinu hmyzu
Predmetom intenzívneho štúdia sú
hormóny, ktoré hmyz produkuje do
vonkajšieho prostredia = FEROMÓNY
- sú to vnútrodruhové regulačné pachy,
ktoré sprostredkúvajú komunikáciu
medzi jedincami toho istého druhu
- uplatňujú sa ako látky vyvolávajúce
pohlavnú aktivitu alebo obranné a
únikové reakcie
Hormonálna regulácia
STAVOVCOV
• hormóny stavovcov sa tvoria :
v sústave žliaz s vnútorným vylučovaním
= v endokrinných žľazách
 alebo sú vylučované z tkaniva =
tkanivové hormóny ( napr. hormóny
vznikajúce v obličkách, v dvanástniku,
v pankrease), kde ovplyvňujú činnosť
týchto orgánov
žľazy s vnútorným vylučovaním
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Hypotalamovo-hypofýzový komplex
Epifýza
Štítna žľaza
Prištítne telieska
Týmus
Pankreas
Nadobličky
Pohlavné žľazy
Hypotalamovo-hypofýzový
komplex
• je základom hormonálnej sústavy
• usmerňuje činnosť ostatných žliaz
• vylučovanie hormónov podmozgovou
žľazou = hypofýzou reguluje nervová
sústava pomocou hypotalamu (podlôžka –
časti medzimozgu)
• hypofýza má 3 laloky: predný,
stredný
zadný
predný lalok hypofýzy
- tvoria sa tu hormóny, ktorú podporujú
činnosť štítnej žľazy, riadi činnosť
nadobličiek, urýchľujú rast organizmov,
ovplyvňujú metabolizmus a pôsobia na
pohlavné žľazy
- tvorí sa tu hormón PROLAKTÍN –
reguluje činnosť mliečnej žľazy (len u
samíc cicavcov)
stredný lalok hypofýzy
• produkuje MELANOTROPNÝ hormón
- usmerňuje schopnosť nižších stavovcov
sezónne meniť farbu tela
- je nedostatočne vyvinutý pri vtákoch a
cicavcoch
zadný lalok hypofýzy
• hormón VAZOPRESÍN (antidiuretický)
- reguluje objem telových tekutín, tým
že znižuje až zastavuje vylučovanie
moču a zabraňuje strate vody z tela
• hormón OXYTOCÍN
- ovplyvňuje kontrakcie maternice pri
pôrode a sťahy vývodov mliečnych žliaz,
čím podporuje vytláčanie mlieka
Epifýza
(šuškovité teliesko)
- vyrastá z medzimozgu nižších stavovcov
- produkuje hormón MELATONÍN – brzdí
tvorbu pohlavných hormónov
( reaguje citlivo na svetlo ~ v zime keď
je svetelná časť dňa krátka, je tvorba
melatonínu zvýšená = pri väčšine
živočíchov sa neprejavuje pohlavná
aktivita)
Štítna žľaza
• objavuje sa už pri rybách
• je uložená v oblasti krku
• tvoria sa tu hormóny: TYROXÍN
TYRONÍN
- na ich tvorbu je nevyhnutný jód
- podmieňujú normálny vývin živočíchov a
priebeh životných funkcií
- znížená činnosť štítnej žľazy  telesné
a duševné poruchy a chorobné stavy
Prištítne telieska
• objavujú sa až pri obojživelníkoch
• tvoria hormón: PARATHORMÓN
- riadi metabolizmus vápnika v tele
Týmus
• majú vyvinutý všetky stavovce
• uložený je v hrudníku pod priedušnicou
• produkuje hormón, ktorý urýchľuje rast a
brzdí pohlavné dospievanie
• v dospelosti stráca hormonálnu funkciu a
podieľa sa na obranných procesoch
• je to lymfatický orgán s významnou
imunitnou funkciou
Podžalúdková žľaza
pankreas
• je to zmiešaná žľaza
- s vonkajším vylučovaním
(tráviace funkcie)
- s vnútorným vylučovaním
( endokrinná žľaza)
• endokrinné tkanivo tvoria Langerhansove
ostrovčeky vylučujúce protikladne
pôsobiace hormóny :
INZULÍN
GLUKAGÓN
ktoré
regulujú
metabolizmus
sacharidov
INZULÍN
GLUKAGÓN
• zvyšuje ukladanie
glykogénu v pečeni
• podporuje zvýšené
zužitkovanie glukózy
v bunkách
• urýchľuje
rozkladanie
glykogénu
• urýchľuje
uvoľňovanie glukózy
do krvi
• inzulín
Nadobličky
• tvoria ich 2 funkčne odlišné časti:
kôra a dreň
- ich hormóny majú kľúčovú úlohu v
adaptácii organizmu na stres
dreň
• ADRENALÍN
 zvyšuje hladinu
cukru v krvi,
zrýchľuje činnosť
srdca
zužuje cievy
zvyšuje krvný tlak
• NORADRENALÍN
má pomáha pri
vedení nervových
vzruchov
opačné,
protikladné
účinky ako
adrenalín
kôra
• nevyhnutná pre život
• jej hormóny: KORTIKOSTEROIDY
MINERALOKORTIKOIDY
-zabezpečujú metabolizmus iónov a tým
aj vody, spätné vstrebávanie Na+,
vylučovanie K+
GLUKOKORTIKOIDY - zabezpečujú
premenu glykogénu na glukózu
Pohlavné žľazy
• sú u vyšších stavovcov
• tvoria sa v nich pohlavné hormóny:
TESTOSTERÓN
– samčí pohlavný hormón
- tvorí sa v semenníkoch
- podmieňuje pohlavnú aktivitu, zrenie
pohlavných orgánov a vytvorenie
druhotných pohlavných znakov
- samičie pohlavné hormóny
- tvoria sa vo vaječníkoch
ESTROGÉN
PROGESTERÓN
ovplyvňuje vývin
pripravuje sliznicu
pohlavných
maternice na
orgánov a
prijatie
druhotných
oplodneného
pohlavných znakov
vajíčka
a zabezpečuje
normálny priebeh