26.1 Udgifter, omkostninger og udbetalinger

download report

Transcript 26.1 Udgifter, omkostninger og udbetalinger

26.1 Udgifter, omkostninger
og udbetalinger
1. Klik nederst til højre på ikonet
for visning i ”Fuld skærm”.
2. Klik med musen i dit eget tempo
for at se præsentationen.
3. Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias?
Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails.
26.1 Udgifter, omkostninger og udbetalinger
For at fremstille og/eller sælge varer eller serviceydelser
må en virksomhed anskaffe produktionsmidler.
Produktionsmidler omfatter tre hovedgrupper:
 Materielle
produktionsmidler
Varer (handels- eller råvarer),
maskiner, inventar og kontorartikler
 Arbejdskraft
Fx ekspedienter, produktionsmedarbejdere og kontorpersonale
 Serviceydelser
Fx revisorbistand, advokatbistand
og ydelser fra et reklamebureau.
26.1 Udgifter, omkostninger og udbetalinger
I erhvervsøkonomi er der forskel på begreberne
udgift, omkostning og udbetaling.
 Udgift
En udgift opstår, når virksomheden
anskaffer (køber) et produktionsmiddel
 Omkostning
En omkostning opstår, når virksomheden
forbruger et produktionsmiddel
 Udbetaling
En udbetaling opstår, når virksomheden
betaler for et produktionsmiddel.
Anskaffelsestidspunkt
Forbrugstidspunkt
Betalingstidspunkt
Udgift:
Omkostning:
Udbetaling:
Tid
26.1 Udgifter, omkostninger og udbetalinger
Fashion Shoe registrerer i februar følgende varekøb:
(Købsmomsen medtages ikke i dette eksempel).
Faktura fra Friis Sko (konto 142205)
Køb af varer til videresalg
Beløb
kr.
50.000
Betalingsbetingelser: 60 dage netto
12110: Varelager
142205: Friis Sko
Debet
Debet
Kredit
50.000
Februar
Udgift
kr. 50.000
Kredit
50.000
Tid
26.1 Udgifter, omkostninger og udbetalinger
Udbetalingen til Friis Sko registreres først to måneder senere.
12320: Bankindestående
Debet
142205: Friis Sko
Kredit
Debet
50.000
Kredit
50.000
Februar
April
Udgift
kr. 50.000
Udbetaling
kr. 50.000
Tid
26.1 Udgifter, omkostninger og udbetalinger
Fashion Shoe sælger (forbruger) halvdelen af varerne i marts.
Internt bilag:
Beløb
Vareforbrug for marts
kr. 25.000
Vareforbruget er opgjort til kostpriser.
2100: Vareforbrug
12110: Varelager
Debet
Debet
Kredit
25.000
Kredit
25.000
Februar
Marts
April
Udgift
kr. 50.000
Omkostning
kr. 25.000
Udbetaling
kr. 50.000
Tid
26.1 Udgifter, omkostninger og udbetalinger
Den anden halvdel af varerne forbruges i maj.
Internt bilag:
Beløb
Vareforbrug for maj
kr. 25.000
Vareforbruget er opgjort til kostpriser.
2100: Vareforbrug
12110: Varelager
Debet
Debet
Kredit
Kredit
25.000
25.000
Februar
Marts
April
Maj
Udgift
kr. 50.000
Omkostning
kr. 25.000
Udbetaling
kr. 50.000
Omkostning
kr. 25.000
Tid
26.1 Udgifter, omkostninger og udbetalinger
Fashion Shoes udgift, udbetaling og
omkostninger kan indsættes i et skema:
Februar
Udgift
kr.
Marts
Maj
50.000
kr.
Udbetaling
Omkostninger
April
kr.
25.000
50.000
kr.
25.000
26.1 Udgifter, omkostninger og udbetalinger
Fashion Shoe anskaffer i januar år 1 nye butiksreoler.
(Købsmomsen medtages ikke i dette eksempel).
Faktura fra Inventarland (konto 142901)
10 stk. butiksreoler a kr. 7.500 pr. stk.
Beløb
kr.
75.000
Betaling: Kr. 15.000 kontant ved levering.
Restbeløb: 6 kvartalsvise rater a kr. 10.000.
11130: Inventar
Debet
75.000
År 1
Udgift
kr. 75.000
Kredit
12310: Kasse
Debet
Kredit
15.000
142205: Friis Sko
Debet
Kredit
60.000
Tid
26.1 Udgifter, omkostninger og udbetalinger
Udbetalingerne i år 1 sker således:.
Udbetalinger år 1:
Beløb
Kontant ved levering:
3 kvartalsvise rater a kr. 10.000
kr.
kr.
15.000
30.000
Udbetalinger i alt år 1
kr.
45.000
11130: Inventar
Debet
Kredit
75.000
År 1
Udbetalinger
kr. 45.000
12310: Kasse
Debet
Kredit
15.000
30.000
142205: Friis Sko
Debet
Kredit
60.000
30.000
Tid
26.1 Udgifter, omkostninger og udbetalinger
Udbetalingerne i år 2 sker således:.
Udbetalinger år 2:
Beløb
3 kvartalsvise rater a kr. 10.000
kr.
30.000
Udbetalinger i alt år 2
kr.
30.000
11130: Inventar
Debet
12310: Kasse
Kredit
Debet
Kredit
142205: Friis Sko
Debet
75.000
30.000
30.000
År 1
Kredit
År 2
Udbetalinger Udbetalinger
kr. 45.000
kr. 30.000
30.000
Tid
26.1 Udgifter, omkostninger og udbetalinger
Værditabet (afskrivningerne) er en omkostning.
Inventaret afskrives lineært over 5 år.
Årlig afskrivning på inventar:
Beløb
Kr. 75.000 / 5 år =
kr. 15.000
(Scrapværdi kr. 0)
11130: Inventar
Debet
Kredit
5200: Afskrivning på
inventar
Debet
Kredit
75.000
11131: Akkumulerede
afskrivninger på inventar
Debet
Kredit
15.000
År 1
År 2
Omkostning
kr. 15.000
Omkostning
kr. 15.000
År 3
15.000
År 4
Omkostning Omkostning
kr. 15.000
kr. 15.000
År 5
Omkostning
kr. 15.000
Tid
26.1 Udgifter, omkostninger og udbetalinger
Udgiften, udbetalinger og omkostninger vedrørende
inventaret kan indsættes i et skema:
År 1
kr.
År 2
kr.
Udgift
75.000
Udbetalinger
45.000
30.000
Omkostninger
15.000
15.000
År 3
kr.
År 4
kr.
År 5
kr.
15.000
15.000
15.000
26.1 Udgifter, omkostninger
og udbetalinger
Du har nu lært at:
Produktionsmidler inddeles i:
 Materielle produktionsmidler
 Arbejdskraft og
 Serviceydelser.
En udgift opstår, når virksomheden anskaffer (køber) et produktionsmiddel.
En omkostning opstår, når virksomheden forbruger et produktionsmiddel.
En udbetaling opstår, når virksomheden betaler for et produktionsmiddel.
Quiz:
Udgifter, omkostninger
og udbetalinger
Selvrettende opgave:
Udgifter, omkostninger
og udbetalinger