Tolga Özbolat, Üniversite Sanayi İşbirliği Direktörü Ortadoğu

Download Report

Transcript Tolga Özbolat, Üniversite Sanayi İşbirliği Direktörü Ortadoğu

Tolga Özbolat
Üniversie Sanayi İşbirliği Direktörü
GİRİŞ
• Ülkelerin rekabetçiliğini, endüstrisinin
rekabetçiliği belirlemektedir
• Endüstri ise rekabetçiliğini yenilikçi (inovatif)
olabildiği sürece sağlayabilir
• İnovasyon sistematik araştırmanın bir sonucudur
• Kümelenmeler, aynı bölge içinde benzer mal ve
hizmetleri üreten ve birbirleri ile rekabet ederken
–yönetilen süreçlerde- uzmanlaşmalar
çerçevesinde birbirleri ile işbirliği yapan şirketlerin
ve kurumların oluşturduğu yapılardır. (Porter
1996)
Uygulama-Odaklı
Araştırma
Üniversite Sanayi
İşbirliği
Ticari Ürün
Uygulamaları
Ürün Odaklı AR-GE
Akademisyenler
Öğrenciler
Mezunlar
Araştırma Merkezleri
Laboratuarlar
Endüstri
Teknopark
teknokent, bilim parkı, araştırma parkı,
bilim şehri
Şirketler
Uluslararası İşbirlikleri
Teknoloji Transfer Ofisi
(TTO)
Teknoloji İşbirliği Ofisi
Üniversite Sanayi
İşbirliği Hizmetleri
Ön Kuluçka, Kuluçka
Programları
Uluslararası İşbiklikleri
Kümeleşme,
Platformlar, sinerji
Üniversite
Teknoparkların Katkıları
Teknoparklar,
• bölgedeki ekonomik faaliyetlerinin
çeşitlendirilmesi,ekonomik verimliliğin artırılması
• bölgedeki yatırım, yenilik ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması
• bölgeye yeni istihdam alanları açılması ve beyin göçünün
önlenmesi
• dışa bağımlılığın azalması, yabancı yatırımın artması,
• ülkenin teknolojik düzeyinin yükselmesi, teknolojik
ürünlerin ihracatının artması
• ülkenin uluslararası rekabet gücünün artması ve dolayısı
ile ekonomik kalkınmanın sağlanması
konusunda önemli bir rol oynamaktadır.
Dünya’da Teknoparklar
• Toplam Sayı > 4000
• % 25’i 1990 – 1999 yılların arasında, % 50’si
2000 yılından sonra kurulmuştur.
• Firma Sektör Profilleri: % 26 Bilişim, % 20
Biyoteknoloji, %19 Elektronik, % 8 Çevre, %
6 İleri Malzeme, % 5 Kimya, % 9 Tarım ve %
7 Diğer Sektörler
• % 51 Hizmet, % 18 Endüstri ve % 26 Ar-Ge
Firmaları
• % 89’u (AB standartlarına göre) KOBİ
Dünya’da Teknoparklar
• ABD: Silikon Vadisi (Stanford Üniv.),
Route 128 (MIT), Research Triangle
(DU, NCSU, UNC)
• İngiltere (Manchester, Cambridge SP,
Surrey RP), Fransa (Sophia
Antipolis), Almanya (Adlershof STP),
Finlandiya (Technopolis), İsveç (Kista
SC)
• Kore (Daedeok), Japonya (Tsukuba
SC) ve Çin (Singapur, Zhongguncun),
Tayvan (Hsinchu SP)
Türkiye’de Teknoparklar
• 1980’li yıllarda ODTÜ ile başladı
• 1991 yılında KOSGEB işbirliğinde ODTÜ ve İTÜ
TEKMERler kuruldu
• 1996 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teknoparklar
Yönetmeliği’ni yayınlandı
• 1998 yılında ODTÜ Teknokent ve TÜBİTAK MAM
Türkiye’nin ilk Teknoparkları olarak onaylandı
• 2001 yılında Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası
yürürlüğe girdi
• 2010 yılında Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği
kuruldu
Türkiye’de Teknoparklar
• 45 Teknopark (Teknoloji Geliştirme Bölgesi)
– 32’si faaliyette
– Toplamda 1800’den fazla firma (71’i yabancı)
– 16.000’den fazla Personel
– Yürütülen Proje sayısı: yaklaşık 5000
– Tamamlanan Proje Sayısı: >7500
– 550 Milyon USD’dan fazla İhracat
• 23 Kuluçka Merkezi
– Üniversite-KOSGEB işbirliği ile yönetiliyor
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
• Türkiye’nin ilk kampüs üniversitesi
•
•
•
24.500 öğrenci
16.500 lisans, 4.100 master ve 2.700 doktora
68 farklı ülkeden 1.400’ü aşkın uluslararası öğrenci
• 2.500 akademik personel
• 5 fakültede 40 lisans programı
• 93 master 61 doktora programı ile 5 enstitü
• 40 araştırma merkezi, 365 laboratuvar
• Uluslararası projeler
•
•
AB Ç.P.: 31 devam eden, 58 tamamlanmış
Diğer uluslararası projeler: 30 devam eden, 41
tamamlanmış
ODTÜ Teknokent
Türkiye’nin İlk, En Büyük ve En Yenilikçi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
ODTÜ
Laboratuarlar
Fakülteler
Akademisyenler, Öğrenciler, Mezunlar
Ar-Ge Merkezleri
ODTÜ TEKNOKENT
Üniversite Sanayi İşbirliği -Teknoloji İşbirliği
METUTECH-TTO
Teknoloji Transfer Ofisi
Ön Kuluçka Programları
YFYİ
Yeni Fikirler Yeni İşler
Yarışması
Projeler Ofisi
Kuluçka Programları
ODTÜ-MEMS
Kuluçka Merkezi
BSN-Anatolia
Uluslararası Teknoloji İşbirliği
Yazılımevleri
(Olgun Firmalar)
ODTÜ-TEKMER
METUTECH-ATOM
TÜRK TELEKOM
Kuluçka Merkezi
METUTECH-BAN
Teknokent Teknoloji Yatırımcıları Derneği
FİNANSMAN
Ar-Ge Binaları
(Olgun Firmalar)
T.C. Savunma Sanayii
Müsteşarlığı
KOSGEB
ODTÜ TEKMER
Değerlendirme Kurulu
ODTÜ
Ankara Sanayi
Odası
OSTİM
ODTÜ Teknokent
Yüksek Danışma Kurulu
(TYDK)
Ortadoğu Teknopark A.Ş.
Yönetici Şirket
ODTÜ TEKNOKENT
Üniversite-Sanayi İşbirliği Hizmetleri
ODTÜ TEKNOKENT
OSTİM Merkezi
Ön Kuluçka
Programları
METUTECH-ATOM
Kuluçka
Programları
Teknoloji İşbirliği
Programları Hizmetleri
ODTÜ-TEKMER
METUTECH-TTO
ODTÜ-MEMS
Kuluçka Merkezi
Teknoloji Transfer
Ofisi
TÜRK TELEKOM
Kuluçka Merkezi
Gayrimenkul Gelişimi
Bina ve Altyapı İnşaatları
BSN-Anatolia
Uluslararası
Teknoloji İşbirliği
YFYİ
Yeni Fikirler Yeni
İşler Yarışması
Bina Yönetimi
Projeler Ofisi
4691 Sayılı Yasa Kapsamında İzleme Değerlendirme
Hizmetler
Güvenlik, Temizlik,
Peyzaj, İklimlendirme,
Yeme İçme vb.
Arazi ve Konum
Arazi:
ODTÜ’ye ait
Toplam 1.200.000 m2
Planlanan Kapalı Alan:
250.000 m2
(Tamamlanmış Altyapı)
Toplam Kapalı Alan:
2003 – 27.000 m2
2005 – 60.000 m2
2007 – 86.000 m2
2012 – 105.000 m2
2020 – 250.000 m2
Arazi ve Konum
Öncelikli Sektörler
•
•
•
•
Bilişim-Telekom
Elektronik
Savunma Sanayi
Sağlık Tetknolojileri
Savunma
ICT
Telekom
(Biyoteknoloji-Medikal teknolojiler)
• İleri Malzeme
• Tasarım
Tüketici
Ürünleri
Kümeleşme
için Stratejik
Alanlar
ODTÜ Teknokent Şirketleri
•
•
•
•
•
282 Şirket, (%50’si ilk defa ODTÜ Teknokent’te kuruldu)
4000 Toplam Personel
3250 Ar-Ge Personeli (~80% mühendis)
Devam Eden Proje Sayısı ~ 600-700
334 Tübitak Projesi, 25 TTGV projesi, 52
AB projesi, 41 Teknogirişim, 18
Kalkınma Ajansı Projesi, 154 KOSGEB
Projesi
• >300 fikri-sınai mülkiyet
• 247 Milyon $ İhracat
Üniversite-Sanayi İşbirliği
 2002’den bugüne 842 ortak Ar-Ge projesi
 2002’den bu yana 512 farklı akademisyen ile
1436 sözleşme
 42 farklı Bölüm/Enstitü ile işbirliği
 149 Akademisyen, 56 Şirket ve 29 Bölüm ile
119 Proje (2011 yılı için)
 2012’de 64 yeni proje (Temmuz sonu)
 Ayrıca, 32 akademisyen, 32 firma işbirliğinde
37 Santez projesi
ODTÜ Teknokent’te Sosyal Yaşam
• 1300 kişi kapasiteli 7 adet restoran
• Yürüme mesafesinde spor tesisleri
• 5 dakika mesafede özel ve devlet hastaneleri
• Yerleşke içinde zengin ODTÜ kütüphanesi
• Yerleşke içinde çeşitli bankaların şubeleri ve ATM’leri
• Yerleşke içinde market, terzi, ayakkabı tamircisi, kuaför, berber,
eczane, fotoğraf stüdyosu, kırtasiye, butik, kitapevi
• Yerleşke içinde konaklama hizmeti
ODTÜ KOSGEB Kuluçka Merkezi
İkizler Binası
Halıcı Yazılımevi
Gümüş Bloklar
Silikon Blok
Milsoft Ar-Ge Binası
SATGEB
Savunma Araştırma Teknolojileri Geliştirme Bölgesi
Galyum Blok
Titanyum Blok
Türk Telekom
Mühendisliğin Önemi
• Yetişmiş İnsan Gücü
• Teknoloji ve Konusunda Hakimiyet
• İnovasyon İçin Gerekli Teknolojik Derinlik
• İnovasyonun Mühendisliğe Doğrudan Bağlılığı
Sonuç
Mühendislik Olmadan Teknokent Olamaz!
İletişim Sorunu
• Mühendislik Öğrencilerinin Teknopark Kavramına
Uzak Olması
• Akademisyenlerin ve Firmaların İşbirliklerine Açık
Olmaması
• Akademisyenlerin Pratiğe İlgi Duymaması
• Labaratuarlarının Etkin Kullanılamaması
Çözüm
• Akamisyenlere ve Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme
Faaliyetleri
• Teknokentlerde Yapılacak Akademisyen Faaliyetleri
için Teşvikler
• Labaratuarların Teknokent Kullanımlarına Açılması
• Teknokent Firmalarının Üniversite İle İşbirliğine
Özendirilmesi
Sonuç
• Vizyon 2023; güçlü bir ekonomi
• Güçlü bir ekonomi için işbirlikleri yapan
uzmanlaşmış yenilikçi bir endüstri
• Uzmanlaşma için, üniversiteler ile sistematik ArGe işbirlikleri; Ms, Phd
• Ve Yenilikçi teknoloji şirketlerine yatırım yapan,
şirketleri destekleyen bir ekosistem...
http://www.metutech.metu.edu.tr
http://twitter.com/#!/metutech
tr.linkedin.com/in/metutech
http://www.facebook.com/odtuteknokent
Tolga Özbolat
Üniversite Sanayi İşbirliği Direktörü