Jeg står her og skal slå opp med en gutt

Download Report

Transcript Jeg står her og skal slå opp med en gutt

Spenningskurve
Spenningstoppen
og vendepunktet
må komme så nær
slutten som mulig
«Jeg står her og skal slå opp med en
gutt»
 Bytt synsvinkel og skriv fortellingen fra Lise sitt
perspektiv.
 Bruk skildringer og tankereferat. La oss få tilgang på
Lise sin hjerne og Lise sine følelser.
 Lag spenning.
 Lag bilder i hodet på oss lesere.
 Lag vendepunkt/spenningstopp.
Læringsmål: Begrepene refleksjonstekst,
perspektiv/synsvinkel, spenningstopp og vendepunkt.
Skriv en refleksjonstekst om fortellingen din «Jeg står her og
skal slå opp med en gutt.»
Når du skriver denne refleksjonsteksten, skal du forklare
meg:
- Hva du gjorde for å lage spenning.
- Hva du gjorde for å skape bilder i holdet på leseren.
- Hvor vendepunktet/spenningstoppen er i din fortelling.
- Hvordan du sørget for å øke spenningen til en topp
akkurat her.
For å skape:
Spenning
Bilder inni hodet på leseren
Måter å gjøre det på
Virker fordi