Sakinio dalių kartojimas

download report

Transcript Sakinio dalių kartojimas

Sakinio dalys
Kartojimo pamoka Ig klasei
Pamokos tikslai
• Įtvirtinti žinias apie sakinio dalis
• Pagilinti sakinių nagrinėjimo ir skyrybos
įgūdžius
Sakinio dalys
Veiksnys
Pagrindinės
Tarinys
Sakinio
dalys
Papildinys
Antrininkės
Pažyminys
Aplinkybės
Sakinio gramatinis
centras
Grynasis
Veiksnys
Tadas dirba.
Gramatinis
centras
Tadas dirba.
Sudurtinis
Tadas –
darbuotojas.
Tarinys
Suvestinis
Tadas nori dirbti.
Mišrusis
Tadas yra
verčiamas dirbti.
1 užduotis
• Pabraukite sakinių gramatinius centrus, nurodykite tarinių
rūšis.
Vieną vakarą Labanoro girioje ganėsi jaunas, stiprus
briedis Eugenijus Uogieninas. Stovėjo pamiškėje aukštai iškėlęs
galvą ir skabė neseniai išsprogusius pušų ūglius. Prisišveitęs iki
kaklo, užsimanė Eugenijus atsigerti. Netoliese kaip tik tekėjo
Lakajos upė, kurios vanduo buvo itin švarus ir skanus. Atkėblino
prie upės, įsibrido ir pasilenkęs jau gers… Bet netikėtai upelio
veidrodyje išvydo raguotą savo veidą!
- Ir kodėl aš toks negražus, kodėl raguotas, - nusiminė
Eugenijus, žvelgdamas į savo atvaizdą skaidriame vandens
paviršiuje. – Gal todėl ir esu toks žvėriškai vienišas?
Pagal V. V. Landsbergio tekstą “Eugenijus ir lydeka”
Papildinys
• Atsako į klausimus ko? kam? ką? kuo?
Jau seniai laukiu laiško. Parašiau laišką mamai. Džiaugiuosi
sėkme.
• Gali būti kartu su prielinksniu.
Iš tavęs daug tikimasi. Pas Martyną susirinko draugai. Su
draugais dirbti smagiau.
• Negalima panioti su pažyminiu ar aplinkybe.
Laukiu tavo laiško. Žiūriu į akis. Įsidėjau į krepšį.
Pažyminys
Neišplėstinis
Šiandien gražus
oras.
Išplėstinis
Derinamasis
Šiandien nuostabiai
gražus oras.
Priedėlis
Pažyminys
Ar pažįsti Aldoną,
mano kaimynę?
Nederinamasis
Tomo tėtis nusipirko
mašiną.
Aplinkybės
•
Būdo
Šiandien stropiai pasidarbavome.
•
Laiko
Vakar grįžome vėlai.
•
Vietos
Miške daug grybų.
•
Priežasties
Dėl ligos Tomas neatėjo į mokyklą.
•
Tikslo
Išėjau bandelių pirkti.
•
Kiekybės
Užduotį atlikome trise
Išplėstinės aplinkybės
• Dalyvinės
Grįžę namo skubėjome žaisti.
• Pusdalyvinės
Eidami namo susitikome draugų.
• Padalyvinės
Einant namo pradėjo lyti.
Užduotis
• Pagal nurodymus įrašykite trūkstamas sakinio dalis:
1.
Apie pažyminys pažyminys knygą prisimena veiksnys.
2.
Mama ir tėtis būdo aplinkybė dovanodavo papildinys.
3.
Papildinys labai patiko pažyminys nuotraukos, pasakojimai apie papildinys ir darbus
juose.
4.
Veiksnys man visada buvo pažyminys vieta.
5.
Joje grynasis tarinys kiekybės aplinkybė visokio dydžio vaikų.
6.
Kraudami mokyklai malkas, tarp jų rasdavome papildinys ir pažyminys papildinys.
7.
Veiksnys ir veiksnys buvo svarbiausi dalykai nederinamsis pažyminys vietos aplinkybė
mus ugdant.
8.
Jau pradinėse klasėse suvestinis tarinys apie pažyminysreiškinius, procesus.
• Originalūs sakiniai, pasiskolinti iš Gendručio Morkūno knygos “Švęsti kosmose ir
tvarte”:
1.
Apie pirmą mano gautą knygą prisimena mama.
2.
Mama ir tėtis dažnai dovanodavo knygelių.
3.
Man labai patiko paslaptingos nuotraukos, pasakojimai apie miškus ir darbus juose.
4.
Mokykla man visada buvo šventa vieta.
5.
Joje mokėsi keliolika visokio dydžio vaikų.
6.
Kraudami mokyklai malkas, tarp jų rasdavome šikšnosparnių ir gyvačių išnarų.
7.
Miškas ir knygos buvo svarbiausi dalykai pradžios mokykloje mus ugdant.
8.
Jau pradinėse klasėse pamėgau skaityti apie visokius reiškinius, procesus.
Namų darbai
• Sintaksiškai išnagrinėkite sakinius:
Netoliese plaukiojo lydeka Ifigenija. Ji turėjo puikią klausą
ir viską girdėdavo. Išgirdusi širdį draskančią briedžio
aimaną, Ifigenija akimirksniu priplaukė prie liūdinčio
Eugenijaus kojų ir švelniai prisiglaudė. Grakščioji
aštriasnukė buvo didelė svajotoja ir visą gyvenimą troško
sutikti savo svajonių milžiną! O briedis Eugenijus pasirodė
būtent toks ir esąs. Be to, jo ragai Ifigenijai priminė
karaliaus karūną.
Pagal V. V. Landsbergio tekstą “Eugenijus ir lydeka”