Transcript Document

Kalbos dalys
Kėdė žalia
Daiktavardis
Būdvardis
Greitai bėga
Prieveiksmis Veiksmažodis
Daiktavardis
Giminė
Klausimai
•
•
•
•
•
•
Kas?
Ko ?
Kam?
Ką?
Kuo?
Kur?
Moteriška
vyriška
Ta lėlė
tas beržas
Skaičius
Vienaskaita
Lėlė, beržas
daugiskaita
lėlės, beržai
Būdvardis
Skaičius
Vienaskaita
Daugiskaita
Klausimai
Vns.
•
•
•
•
•
•
Dgs.
Koks? Kokia?
Kokie? Kokios?
Kokio? Kokios?
Kokių?
Kokiam? Kokiai? Kokiems? Kokioms?
Kokį? Kokią?
Kokius? Kokias?
Kokiu? Kokia?
Kokius? Kokias?
Kokiame? Kokioje? Kokiuose? Kokiose?
Veiksmažodis
• Būtasis dažninis laikas
vns.
dgs.
• Būtasis kartinis laikas
vns.
dgs.
• Ką veikdavau? Ką veikdavome? • Ką veikiau? Ką veikėme?
• Ką veikdavai? Ką veikdavote? • Ką veikei? Ką veikėte?
• Ką veikė? Ką veikė?
• Ką veikdavo? Ką veikdavo?
• Esamasis laikas
vns.
• Būsimasis laikas
dgs.
• Ką veikiu? Ką veikiame?
• Ką veiki ? Ką veikiate?
• Ką veikia? Ką veikia?
vns.
dgs.
• Ką veiksiu? Ką veiksime?
• Ką veiksi? Ką veiksite?
• Ką veiks? Ką veiks?
Sakinio dalys
• Veiksnys
vėjas
Kas?
• Tarinys
Ką
veikia? Ką veikė, Ką
veiksdavo? Ką veiks?
...
nurimo