Resmi Kurumlar - eskişehir il millî eğitim müdürlüğü

Download Report

Transcript Resmi Kurumlar - eskişehir il millî eğitim müdürlüğü

E S K İ Ş E H İ R İ L M İ L L Î E Ğ İ T İ M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü OKULÖNCESİ İLKOKUL/ORTAOKULORTAÖĞRETİM KURUMLARI

Sayfa 2

E-OKUL

MODÜLÜNE BİLGİ GİRİŞİ YAPILACAK EKRANLAR

1 -

Öğretim Şekli

2-

Tahsis Durumu

3-

Bina Durumu

4-

Lojman Durumu

5-

Bina Kullanımı (Özellikle derslik sayıları)

1 - ÖĞRETİM ŞEKLİ

 Okullarımızın “

öğretim şekli

” sabahtan akşama kadar eğitim veriyorsa “NORMAL”; sabahtan öğlene veya öğlenden akşama kadar olacak şekildeyse “İKİLİ” öğretim olarak girilecektir.

 Aynı binayı kullanan ilkokul ve ortaokullarda öğretim şekli ikili olarak girilecektir.

Sayfa 3

Sayfa 4 2- TAHSİS DURUMU Aynı Okulu hem İLKOKUL hem de ORTAOKUL olarak kullanan kurumlar için; 1 Bina mülkiyeti hangi okulda ise o okul bu alanı boş olarak kayıt edecektir.

2 Okul binasında misafir konumunda olan okul bu alanı doldurup kayıt işlemini gerçekleştirecektir.

Sayfa 5 3- BİNA DURUMU

 Çeşitli sebeplerle eğitime ara veren kurumlarımız bir süre sonra tekrar eğitime başladığında

hizmete giriş tarihi olarak ilk açıldığı tarih

işlenecektir.

Ek binası olan kurumlar 2. binaları yeni kayıt olarak gireceklerdir.

Okulu hem İLKOKUL hem de ORTAOKUL olarak kullanan kurumlar için; bu ekran ilkokul tarafından doldurulacaktır.

Bina mülkiyeti hangi okulda ise bu alanı sadece o okul dolduracaktır.

Sayfa 6

TAHSİS DURUMU

• • • Aynı binayı kullanan ilkokul ve ortaokullarda; dersliklerin tamamı sabah ortaokul öğleden sonra ilkokul tarafından kullanılıyorsa bina durumu ve bina kullanımı ilkokul tarafından doldurulacak, ortaokul ise sadece tahsis durumunu dolduracak ve kullanılan derslik sayısına mükerrer kayıt olmaması için (0) Sıfır yazacaktır.

Aynı binayı kullanan okullarda ilkokul ve ortaokul farklı derslikleri kullanıyorsa; bina durumu ve bina kullanımı ilkokul tarafından doldurulacak, tahsis durumu ise ortaokul tarafından doldurulacak ve kullandığı derslik sayısını tahsis ekranına yazacaktır.

Kurumdaki toplam derslik ev sahibi kurum tarafından Derslik sayısı (kullanılan kullanılmayan anasınıfı dahil) bölümüne yazılacak,ev sahibi kurumun kendi kullandığı derslik sayısı ise Derslik sayısı (aktif olarak kullanılan anasınıfı hariç) bölümüne yazılacaktır.

Sayfa 7

TAHSİS DURUMU-BİNA KULLANIMI

• Aynı binayı kullanan lise, bağlı kuruluş, ilçe MEM, Dershane, MTSK, Muhtelif Kurs gibi kurumlar ise; kurumlardan birini ev sahibi kurum gibi gösterecek ev sahibi kurum bina durumu ve bina kullanımını dolduracak, misafir kurum ise tahsis durumunu dolduracaktır. Kurumdaki toplam derslik ev sahibi kurum tarafından Derslik sayısı (kullanılan kullanılmayan anasınıfı dahil) bölümüne yazılacak, ev sahibi kurumun kendi kullandığı derslik sayısı ise Derslik sayısı (aktif olarak kullanılan anasınıfı hariç) bölümüne yazılacaktır.

Sayfa 8

BİNA KULLANIMI (Derslik Sayısı)

• Tahsis durumu olmayan okullarda (sadece kendi binasını kendisi kullanan okullar); • Derslik sayısı (Kullanılan Kullanılmayan anasınıfı dahil)= Derslik sayısı (Aktif olarak kullanılan anasınıfı hariç) + Derslik sayısı (Kullanılmayan) + Derslik sayısı (Anasınıfı) eşitliği sağlanacaktır.

Sayfa 9

BİNA KULLANIMI (Derslik Sayısı-Tahsis)

• • • • • • Aynı binayı birden fazla okul ve kurumun kullandığı durumlarda; Ev sahibi kurumun dolduracağı ekran Derslik sayısı (Kullanılan Kullanılmayan anasınıfı dahil) = Derslik sayısı (Aktif olarak kullanılan anasınıfı hariç) + Derslik sayısı (Kullanılmayan) + Derslik sayısı (Anasınıfı ) + Tahsisli kurumun gireceği derslik sayısı eşitliği sağlanacaktır.

Misafir kurumun dolduracağı ekran Tahsis durumu ekranındaki derslik sayısı

4- LOJMAN DURUMU Sayfa 10

5- BİNA KULLANIMI

(Özellikle derslik sayıları)

Sayfa 11

Sayfa 12

Bütün Resmi - Özel eğitim - öğretim kademelerindeki okullarımızın e-okul modülünde aday kaydını yaptıkları öğrencilerini biran önce kesin kayıt işlemlerini yapmaları gerekmektedir.

*Sistem üzerinden yapılan nakil talepleri ivedilikle onaylanacaktır.

*Yatılı okullara ait pansiyon kapasitesi girişi devlet kurumları modülünden bakanlık tarafından yapılmaktadır.

* Pansiyonlu okulların bilgi girişleri ilçeler tarafından takip edilecek.

* Pansiyonda kalan öğrencilerle ilgili bilgiler öğrencilerin pansiyonda kaldığı okul müdürlükleri tarafından e-okul modülüne girilecektir. Yatılı öğrenci ekleme işlemi e-okul kurum işlemleri/bilgi giriş işlemleri/yatılı öğrenci bölümünden yapılacaktır.

MEİS MODÜLÜNE BİLGİ GİRİŞİ YAPILACAK EKRANLAR

1-

Kütüphane Materyal

2-

Kütüphane Kullanımı

3-

Bilişim İnternet ve Çevre Birimleri

4-

Kurum Bilgileri

5-

Kurum Onay İşlemleri

Mutlaka eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulacaktır.

Sayfa 13

Sayfa 14

1-

Kütüphane Materyal Kütüphanesi bulunan bütün kurumlar ekranında, E-OKUL daki Bina Kullanımı Durumu Kütüphane Sayısı (Sınıf Kitaplıkları Hariç) hücresine bilgi girdikten sonra MEİS Modülünde mutlaka Kütüphane Materyal/Kütüphane Kullanımı ekranlarını doldurmaları gerekmektedir.

2-

Kütüphane Kullanımı Sayfa 15

3-

Bilişim İnternet ve Çevre Birimleri Sayfa 16 Ancak özel okullar: MEİS Modülünde, Eğitim Olanakları Bölümündeki - Kütüphane Materyal ve Çevre Birimlerinin yanında - Bilişim Bilgisayar ile - Bilgisayar laboratuarları/BT Sınıfları ekranlarına da bilgi girişi yapacaklar.

4-

Kurum Bilgileri Sayfa 17

 Kurum Genel Bilgileri Devlet Kurumları Modülünden kontrol edilerek

kurum tipi ve yerleşim yeri

bilgisi eksik olanlar İl M.E.M Temel Eğitim Bölümünü haberdar ederek işlenmesi sağlanacaktır.

5-

Kurum Onay İşlemleri Sayfa 18