Cash flow felépítése

download report

Transcript Cash flow felépítése

Cash flow felépítése

I. Operatív CF 1. AEE – kapott osztalék ±

A kapott osztalék egy máshol történő befektetésünk eredménye, ezért II.-be

2. Elszámolt terv szerinti ÉCS +

Nem jár pénzmozgással, de rontja az eredményt

3. Elszámolt Értékvesztés+, Értékvesztés visszaírása és Elszámolt terven felüli ÉCS +

ÉV: Forgóeszközök között szerepel, ha nincs már rá szükség  visszaírás Már szerepel a vagyontételek között, később korrigálni kell

Cash flow felépítése

4. Céltartalék változása ± (AEE terhére) B  T: képzés vagy felhasználás történt Képzés: eredményt rontó + T865 – K422 Felhasználás: eredményt javító - T422 – K965

5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±

Kiegészítő adatból látható a kivezetett könyv szerinti érték és a bevétel különbözete Nyereség – (egyéb bevétel, nem jár többlet pénzbeáramlással) veszteség + (egyéb ráfordítás, nem jár többlet pénzkiáramlással)

∑ Bruttó CF

Cash flow felépítése

6. Szállítói kötelezettségek változása ±

Növekedés: a beszerzések egy része nem kp-s beszerzés volt, a valóságban a növekedésnek megfelelő összeggel kevesebb áramlott ki  +(még benne van a CF-ban, ki kell majd fizetni) Csökkenés: fordítva –

7. „Egyéb” rövid lejáratú kötelezettségek változása ±

Rövid lejáratú kötelezettségek, kivéve: Szállítók, Rövid lejáratú hitel és kölcsön (III.) Kötelezettségek növekedése rontja az eredményt + Kötelezettségek csökkenése javítja az eredményt -

Cash flow felépítése

8. Passzív időbeli elhatárolások változása ±

PIE mindig eredmény rontó T 5,8,9 – K48 Növekedése tovább rontja az eredményt: + Csökkenése tovább javítja az eredményt: -

Cash flow felépítése

9. Vevő és váltókövetelés változása ±

Növekedés: korábbinál nagyobb összegű az az értékesítés, amely nem járt közvetlenül pénzmozgással, annak ellenére, hogy az eredményt pozitívan befolyásolta  - (még nincs benne a CF-ban, később fizetnek) Csökkenés: fordítva: + A vevő és váltókövetelést együtt kell kezelni!

Korrekció: a 3. pontban szereplő Vevő és váltó Értékvesztést és annak visszaírását ellenkező előjellel kell szerepeltetni!

Cash flow felépítése 10. Forgóeszközök változása ±

Kivéve: Vevő és váltókövetelés, pénzeszközök Növekedés: csökken az eredmény (kifizettük)  + Csökkenés fordítva: Korrekció: a 3. pontban szereplő többi Értékvesztést és annak visszaírását ellenkező előjellel kell szerepeltetni!

Cash flow felépítése 11. Aktív időbeli elhatárolás változása ±

AIE mindig eredmény javító T 39 – K 5,8,9

Növekedése tovább javítja az eredményt: Csökkenése tovább rontja az eredményt: +

Cash flow felépítése

Ettől a ponttól a pénzáramlás iránya megegyezik az előjellel!

12. Fizetett, fizetendő adó – 13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés –

Eddig ∑: I. Operatív CF, előjelhelyesen összeadni Figyelni: Bruttó CF! (ne legyen halmozva!)

Cash flow felépítése II. Befektetési (beruházási) CF 14. Befektetett eszközök beszerzése -

Beszerzés – (kifizetés) Korrekció: kapott apport – így lesz eszköznövekedés

Cash flow felépítése

15. Befektetett eszközök értékesítése +

Értékesítés + (bevétel) Korrekció: adott apport + így lesz eszközcsökkenés

16. Kapott osztalék +

Eddig: ∑ II. Befektetési CF, előjelhelyesen összeadni 14-16. sorok

Cash flow felépítése III. Finanszírozási (pénzügyi) CF

17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +

Jegyzett tőke változása, ha nőtt Korrekció: Kapott apport – (nem igazi tőkebevonás)

18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +

Kiegészítő adat

Cash flow felépítése

19. Hitel, kölcsön felvétele +

Vagy kiegészítő adat: + (jobb) Vagy mérlegadatokból: Rövid lejáratú hitel, Rövid lejáratú kölcsön, Egyén hosszú lejáratú hitel, Beruházási és fejlesztési hitelek, ha nőtt (Korrekt, de nem tudjuk a törlesztést)

20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése +

Mérleg: Befektetett pénzügyi eszközök sorai közül, ha csökkent valamelyik

Cash flow felépítése

21. Véglegesen kapott pénzeszközök +

Vizsgálat: Eredménytartalék változása T-B, majd levonni a Lekötött tartalék változását és a bázis Mérleg szerinti eredményt: Ha pozitív, akkor pénzeszköz növekedés történt, ide írjuk + Ha negatív, akkor pénzeszköz csökkenés történt, a 26. sorba kerül –

22. Részvénybevonás, tőkekivonás –

Jegyzett tőke változása, ha csökkent Korrekció: Adott apport + (mivel nem igazi tőkekivonás)

Cash flow felépítése

23. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -

Kiegészítő adat

24. Hitel, kölcsön törlesztése, visszafizetése -

Vagy kiegészítő adat: - (jobb) Vagy mérlegadatokból: Rövid lejáratú hitel, Rövid lejáratú kölcsön, Egyéb hosszú lejáratú hitel, Beruházási és fejlesztési hitelek, ha csökkent (Korrekt, de nem tudjuk a törlesztést)

Cash flow felépítése

25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -

Mérleg: Befektetett pénzügyi eszközök sorai közül, ha növekedett valamelyik

26. Véglegesen átadott pénzeszközök –

Eredménytartalék változása, ha a 21. pontban negatív az eredménye

Cash flow felépítése

27. Alapítókkal szembeni, illetve Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása ±

Kiegészítő adat: Alapítókkal szembeni kötelezettség változása ± Mérleg: Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása ± Eddig: ∑ III. Finanszírozási CF, előjelhelyesen összeadni 17-27. sorok

Össz.: I.+II.+III. = IV. Vállalati CF

IV. CF: meg kell egyeznie a mérlegben a Pénzeszközök változásával

Cash flow elemzési módszerei

Elemző tábla A pénzeszközök mely tevékenységi területeken, mely tevékenységek, ill. folyamatok révén képződtek és azokat hol használták fel.

„Területi” megoszlás

Megnevezés Források

- Folyamatos működésből - Befektetési tevékenységből - Pénzügyi műveletekből Források összesen

Felhasználások

- Folyamatos működésből - Befektetési tevékenységből - Pénzügyi műveletekből Felhasználások összesen

Összeg Megoszlás

100 % 100 %

Cash flow mutatók

Adósságfedezet

__________Operatív_CF____________ t. évi Hosszú lejáratú kötelezettségek Csak pozitív operatív CF esetén értelmezhető, 40 % felett jó

Adósságszolgálat fedezete

__________Operatív_CF____________________ t. évi Hosszú lejáratú kötelezettségek esedékes törlesztőrészlete Csak pozitív operatív CF esetén értelmezhető

Cash flow mutatók

Befektetés-finanszírozási mutató

_______Operatív_CF (I. CF)_______ Befektetési pénzszükséglet (II. CF) Csak pozitív operatív

és

értelmezhető, 25 % felett jó negatív befektetési CF esetén

Készpénzbegyűjtési ráta

_tárgy évben vevőktől befolyt követelések__ tárgy évi Értékesítés nettó árbevétele Legyen minél nagyobb.

Cash flow mutatók

Jövedelmezőségi mutatók

___________Operatív_CF__________ tárgy évi Értékesítés nettó árbevétele Csak pozitív operatív CF esetén értelmezhető, 10 % felett jó ____Operatív_CF_____ tárgy évi Saját tőke Csak pozitív operatív CF esetén értelmezhető, 20 % felett jó ______Operatív_CF______ tárgy évi Jegyzett tőke Csak pozitív operatív CF esetén értelmezhető, 20 % felett jó