Kviz znanja- Dani hrvatskoga jezika

download report

Transcript Kviz znanja- Dani hrvatskoga jezika

Dani hrvatskoga jezika je hrvatska kulturna manifestacija utemeljena odlukom Hrvatskoga sabora
1997. g. Održava se svake godine od 11.- 17. ožujka u spomen na Deklaraciju o nazivu i položaju
hrvatskoga književnog jezika po nadnevcima deklaracijskih zbivanja:
-13. ožujka Deklaracija je prihvaćena
-do 15. ožujka potpisale su je sve relevantne udruge i ustanove
-17. ožujka 1967. objavljena je u Telegramu
KVIZ ZNANJA
Ići stazama jezične kulture nije teško.
Dovoljno je samo krenuti prema njezinu vrhuncu
i svaki dan načiniti bar jedan korak u osvajanju
neizmjernih izražajnih mogućnosti hrvatskoga jezika.
Stjepan Babić
1. Dana 22.veljače 1483. završeno je tiskane prve hrvatske knjige.
Navedite ime______________________
2. Zaokruži slovo iza točne tvrdnje.
Na Bašćanskoj ploči spominje se ime hrvatskoga kralja :
a) Tomislava
b) Zvonimira
c) Trpimira
3. Pridruži svakome jezičnom spomeniku pismo kojim je pisan .
a) Vinodolski zakonik ___
1. glagoljica
b) Povaljska listina ___
2. latinica
c) Red i zakon zadarskih
dominikanki ___
3. ćirilica
4. Riječi u zagradi ( grafija, ortoepija, gramatika, ortografija )
Pridruži sljedećim riječima :
a)
pravopis _________
b)
slovopis _________
c)
slovnica _________
d)
pravogovor _______
5. Autori hrvatskoga pravopisa iz 1971. g. jesu :
________________________
6. Zaokruži točan odgovor.
Svjetski dan borbe protiv nepismenosti obilježava se :
a)
8. rujna
b)
22.travnja
c)
30. svibnja
7. Napiši naziv prvoga slova glagoljske azbuke .
_____
8. Zaokruži točan odgovor .
GLAGOLJATI znači :
a)
govoriti
b)
pisati glagoljicom
c)
proučavati glagoljicu
9. Prvu hrvatsku gramatiku napisao je ________ , godine
_______ .
10. Vrijeme buđenja hrvatske nacionalne svijesti , utemeljenja mnogobrojnih kulturnih
ustanova i stvaranja zajedničkoga jezika naziva se
_____________________ .
11. Prvi službeni govor na hrvatskom jeziku u Hrvatskom saboru održao je 1843. g. :
a)
Ivan Kukuljević Sakcinski
b)
Janko Drašković
c)
Ljudevit Gaj
12. Zaokruži točan odgovor.
Ljudevit Gaj reformirao je :
a)
slovopis
b)
pravopis
c)
slovnica
13. Zamijeniš li antonimima navedene riječi , dobit ćeš izvoran naziv pripovjetke Ivane BrlićMažuranić .
veliki div ______
14. Dopuni.
Spomenik pronađen na otoku Cresu , nastao prije Bašćanske ploče i svjedoči o hrvatskoj
dvopismenosti i
dvojezičnosti jest ____________ .
15. KOJI je hrvatski kralj vladao u doba nastanka Bašćanske ploče ?
____________________ .
16. DOPUNI .
Tr i najveća središta čakavske književnosti u 15. i 16. st. jesu ___________________ .
17. DOPUNI .
U Hrvatskom saboru govorilo se ____________ jezikom do 1847. g. kada je na prijedlog
književnika i povjesničara ________________ hrvatski jezik proglašen službenim .
18. Prvi je put u povijesti hrvatskim jezikom napisano ime hrvatskoga vladara , njegova titula
kralj i riječ hrvatski :
a)
na Bašćanskoj ploči
b)
na Valunskoj ploči
c)
na Vinodolskom zakoniku
19. Napiši puni naslov hrvatskoga prvotiska.
_________________________________
20. “Još: ako bi koju krađu učinio na putu ili gdje drugdje , neka plati knezu 50 libara
(novčića) . “
Navedeni je tekst suvremeni prijevod :
a)
iz Vinodolskog zakona
b)
iz Bašćanske ploče
c)
iz Šibenske molitve
21. Zaokruži točan odgovor .
Prva glagoljska početnica tiskana je :
a)
1483.
b)
1501.
c)
1521.
d)
1527.
22. Autor kajkavske komedije “Matijaš Grabancijaš dijak”
jest:
a)
Dragutin Domjanić
b)
Tituš Brezovački
c)
Juraj Habdelić
23. Ime Hrvat prvi put se spominje u latinskom tekstu. Taj se spomenički natpis zove :
a)
Branimirov natpis
b)
Držislavov natpis
c)
Plominski natpis
24. Zaokruži točan odgovor.
Trpimirova darovnica , najstarija sačuvana isprava jednoga hrvatskog vladara , pisana je :
a)
latinicom i latinskim jezikom
b)
glagoljicom i hrvatskim jezikom
c)
ćirilicom i staroslavenskim jezikom
25. Zaokruži točan odgovor.
Godine 2001. obilježilo se 500 godina od nastanka i 480 godina od tiskanja :
a)
Šibenske molitve
b)
Judite
c)
Dubravke
26. Poveži pisce i gradove u kojima su stvarali :
1.
Petar Zoranić
a) Split
_________
2.
Marin Držić
b) Hvar
_________
3.
Marko Marulić
c) Zadar
_________
4.
Petar Hektorović
d) Dubrovnik
_________
27. Na crte napiši riječi koje nedostaju .
Ja opat ______ pisah ovo o ledini koju dade _______ kralj hrvatski u dane svoje svetoj
__________ ...
28. Tekst iz prethodnoga zadatka dio je važnoga spomenika hrvatske pismenosti.
a)
Kako se zove taj spomenik ? __________
b)
U kojem je stoljeću nastao? ____
c)
Kojim je pismom pisan ? ____________
d)
U kojem je mjestu pronađen ? ______________
29. Koliko je godina nakon Gutenbergove Biblije nastao hrvatski prvotisak ? ___________
30.Koje su i čije djelo , napisano u Zadru na prijelomu 15. i 16. st. , književni povjesničari
proglasili pastirskim romanu s poviješću jedne ljubavi ?
Naslov djela : _________________
Ime autora : __________________
31. Dopuni .
naziv teksta :
Poljički statut
Vinodolski zakon
Gospina pohvala
pismo :
__________________
___________________
____________________
32. Poveži nazive tekstova / spomenika i tvrdnje u drugom stupcu . Rješenja napiši na crtu.
1.
Branimirov natpis
___
a) tiskan u Senju
2.
Valunska ploča
___
b) prvi put se spominje ime Hrvat
3.
Judita
____
c) pisana glagoljicom i latinicom
4.
Bašćanska ploča
____
d)tiskana “u versih harvacki”
5.
Misal Blaža Baromića ____
e) otkrivena prije 155 g. u Jurandvoru
33. Poveži sinonime / istoznačnice upisujući brojke na crte ispred riječi .
1.
interpunkcija
_____ slovnica
2.
gramatika
_____ naglasak
3.
deklinacija
_____ razgodci
4.
akcent
_____ sklonidba
34. Zaokruži slovo uz točan odgovor .
Rječnik Fausta Vrančića iz 1595. g. bio je :
a)
trojezičan
b)
četverojezičan
c)
petojezičan
35. Nabroji pisma kojima se pisalo u hrvatskom srednjovjekovlju .
_______________________
36. Rječnik najplemenitijih europskih jezika , latinskoga , talijanskoga , njemačkoga ,
dalmatinskoga i ugarskoga, prvi je hrvatski rječnik , a napisao ga je :
a)
Marko Marulić
b)
Faust Vrančić
c)
Bartol Kašić
37. Prvu hrvatsku gramatiku Dvije knjige osnova jezika ilirskoga napisao je 1604. __________
.
38. Sve je Hrvate u jednom jeziku i jednom slovopisu , tipu slova za pisanje glasova , ujedinio :
a)
Ljudevit Gaj
b)
Ivan Kukuljević Sakcinski
c)
Adolfo Veber Tkalčević
39. Ilirci su za osnovicu zajedničkog jezika odabrali _________ narječje .
40. Hrvatski sabor proglašava hrvatski službenim jezikom :
a)
1847. g.
b)
1848. g.
c)
1835. g.
41. Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika potpisana je :
a)
1967. g.
b)
1990. g.
c)
2000. g.
42. Zamijeni riječima hrvatskog podrijetla :
dijalekt ___________
ortografija __________
grafija __________
gramatika _________
44. Pisani spomenici u Hrvatskoj u razdoblju srednjega vijeka nastaju na ovim jezicima :
_________ , ________ i __________ .
45. Pravna isprava na glagoljici koja svjedoči o stupnju razvoja hrvatskoga jezika s kraja 11. st. , a po
svojim stilskim i sadržajnim obilježjima može se smatrati i početkom hrvatske književnosti ,
jest ______________.
46. Latinica kako ju je potrebama hrvatskoga jezika prilagodio Ljudevit Gaj naziva se
_______________ .
47. Dijalektalna je osnovica hrvatskoga književnog
( standardnog ) jezika _________________ .
48. Aleja glagoljaša proteže se :
a)
od Roča do Huma
b)
od Buzeta do Pazina
c)
od Huma do Motovuna
49. Pridruži autoru njegovo djelo :
1.
Ivan Belostenec __ a) Kratka osnova horvatsko-slavenskoga pravopisanja
2.
Bartol Kašić ___ b) Temelji ilirskoga jezika u dvije knjige
3.
Ljudevit Gaj ___ c) Gazofilacij
50. U kojem se gradu “najlipšem na svitu” nalazi spomenik Marka Marulića-OCA
HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI.
____________
Priredili: učenici dodatne skupine ( 8. d i e )
Mentorica: prof. M. Ćurlin
Napisao:Duje