αγγειοπλαστικη

Download Report

Transcript αγγειοπλαστικη

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
Η αγγειοπλαστική είναι μία από τις αρχαιότερες τέχνες και
έχει να κάνει με την κατασκευή κυρίως πήλινων αγγείων .
Αποτελεί κατηγορία της ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ , που
αναφέρεται στο ΠΗΛΟ και σε όλες τις μορφές που μπορεί
να πάρει.
Στην ουσία η κεραμική ,ικανοποιούσε από την προιστορική
εποχή ,τις διάφορες ανάγκες της καθημερινής ζωής του
ανθρώπου για κάποια στοιχειώδη σκεύη
και
χρησιμοποιώντας το πιο απλό και άμεσο υλικό –το χρώμα
–με υποτυπώδη επεξεργασία –λίγο νερό –μπορούμε να το
μετατρέψει σε πηλό και να δημιουργήσει έργα που
μπορούμε να πούμε ότι σφράγισαν την εξέλιξη του
πολιτισμού βοηθώντας παράλληλα στην χροναγράφηση της
ιστορίας του.
Τα πρώτα σημάδια κατοίκων από κεραμικά ευρήματα
ανακαλύπτονται στην Κρήτη το 7000π.χ ενώ τα πρώτα
πήλινα αγγεία της Νεολιθικής περιόδου εμφανίζονται
γύρω στο 6000 πχ . Η ιστορία της αγγειοπλαστικής στην
Ελλάδα δηλαδή μέχρι σήμερα συμπληρώνει τα 8000
χρόνια συνεχούς πορείας .
Πιο συγκεκριμένα και όσων αφορά τον Ελλαδικό χώρο , η
αγγειοπλαστική αρχικά ακμάζει στην Κρήτη στα πρώτα
Μινωικά χρόνια 3000-2100 π.χ και φτάνει
στην
μεγαλύτερή της ακμή στα μέσα Μινωικά 2100 -1580 π.χ
με την μορφή ΠΗΛΙΝΩΝ ΣΚΕΥΩΝ.
ΦΑΓΕΝΤΙΑΝΗ ΓΗ
Φαγεντιανή ονομάζεται μια σύνθετη ύλη που κατασκευάζεται από
κονιορτοποιημένο χαλαζία, αμμόλιθο ή πυριτόλιθο και από ένα
διάλυμα ανθρακικού νατρίου. Το υγρό μίγμα αυτών των υλικών
τοποθετούνταν σε μήτρες και ψηνόταν σε υψηλή θερμοκρασία,
περίπου στους 870o C. Κατά την καύση το υλικό στερεοποιούνταν, ενώ
το εξωτερικό επίχρισμα έλιωνε, δίνοντας στην επιφάνεια των
αντικειμένων μια υπόλευκη, στιλπνή όψη που θύμιζε ελεφαντόδοντο.
Για την απόκτηση του έντονου γαλάζιου χρώματος που χαρακτηρίζει
την αιγυπτιακή φαγεντιανή, η επιφάνεια των αντικειμένων καλυπτόταν
με ένα διάλυμα από οξείδιο του χαλκού και άμμο και ξανά ψηνόταν. Η
φαγεντιανή, λόγω των πρώτων υλών από τις οποίες κατασκευαζόταν,
συγχέεται συχνά με την υαλομάζα και το πραγματικό γυαλί, υλικά τα
οποία ήταν επίσης σε χρήση κατά την εποχή του Χαλκού
ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ
Πυρίμαχο ονομάζεται κάθε υλικό που έχει μεγάλη
ανθεκτικότητα
στις
υψηλές
θερμοκρασίες.
Υφίσταται δύσκολα αλλοιώσεις από αυτές και μόνο
σε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες είναι δυνατό
να τακεί. Υπάρχουν, ωστόσο, και πυρίμαχα υλικά,
όπως τα κεραμικά, τα οποία είναι άτηκτα. Γι' αυτή
τους την εξαιρετικά ωφέλιμη ιδιότητα τα πυρίμαχα
υλικά
χρησιμοποιούνται
στις
βιομηχανίες
υαλουργίας, μεταλλουργίας, κατασκευής τσιμέντου,
όπου χρειάζεται υψηλή αντοχή στην θερμότητα.
Επίσης, από πυρίμαχο υλικό κατασκευάζονται και οι
στολές των πυροσβεστών.
ΜΕΛΑΝΟΜΟΡΦΑ ΑΓΓΕΙΑ
ΕΡΥΘΡΟΜΟΡΦΑ ΑΓΓΕΙΑ
ΠΟΡΣΕΛΑΝΕΣ