Vesi planeedil Maa. Vesi ja elu

Download Report

Transcript Vesi planeedil Maa. Vesi ja elu

Vesi planeedil Maa.
Vesi ja elu
Maakera veeressursid. Magevesi ja
soolane vesi. Vesi ja elu.
Koostaja: Karl Pütsepp
Avalik esitamine lubatud.
1. Sissejuhatus
• Elu sai alguse vees.
• Ilma veeta ei saa elusolendid e organismid
elada.
2. Maa veeressurisd
Vesi planeedil
MAA
MEREVESI (Soolane vesi)
97 % kogu maakera veest
Soolane
Soolsus erineb paiguti
(Atlandi ookean on väga
soolane, Läänemeri
vähesoolane)
Inimene ja enamik loomi
ei saa juua
MAGEVESI
Ainult 3 % Maa veest
Suurem osa magedast
veest on lume ja jääna,
vähem on põhjavett, kõige
vähem vett on
siseveekogudes (jõed,
järved)
Inimene saab juua
Planeeti Maa nimetatakse ka siniseks planeediks. See on õige, ses vett on
maismaast palju rohkem. Vett on maakeral kokku ligi 1,4 miljardit
kuupkilomeetrit.
3. Vesi ja elu
• Vesi on elu alus.
• Suurt osa meie organismist täidab vesi.
• Üks vesisemaid elundeid on aju, vähe vett on
luudes ja hammastes.
• Ka teistes elusolendites on
palju vett, ka pealtnäha kuivana
näivates puudes.
• Joomata saab inimene elada vaid 4 – 5 päeva.
• Vesi on vajalik paljudeks protsessideks ja
muudeks ülesanneteks.
• Inimese higi, uriini ja hingeõhuga väljub kehast
palju vett.
• Lapsed peaksid päevas jooma umbes veidi üle
liitri vett.
Küsimusi ja ülesandeid
1. Miks on vesi vajalik ?
2. Kus leidub vett ?
3. Miks me ei saa suuremat osa magedast veest
kasutada ?
4. Milliseid ülesandeid täidab vesi kehas ?
ALLIKAD
• Kõik pildid pärinevad Wikimedia Commonsist.
• Teksti aluseks on Avita ,,Loodusõpetus
5.klassile” 2012