Slides_Michael_Adam

Download Report

Transcript Slides_Michael_Adam

Program
Lidt om mig og min måde at præsentere
stoffet på
Løgne og mentalisering
Løgne generelt
Løgne i pædagogikken
Mentalisering og løgne
Hvide løgne
Kosmetiske løgne
Bevidste løgne
Dæk historier
Hvide løgne( for at beskytte andresocialt skabt)
Kosmetiske løgne: lyve for at fremstå bedre end
man er( omsorgssvigtede har ofte lavt selvværd)
• Bevidste løgne: for at skade andre eller vinde
andres tillid. Eksempler?
• Adrenalin, overlegenhed, præstation(
Feldman)
• Dækhistorier: psykens måde at mestre
usammenhæng på—ses ved omsorgssvigtede
ofte mellem fantasi og virkelighed
PSYKISK ÆKVIVALENS
SELV—ANDEN dimensionen
Neuro og løgne
•
•
•
•
Hippocampus
Brocas områder, der har med sprog at gøre
Flydende hukommelseselementer
spejlneuroner
Løgne og psykiatri
• Personlighedsfortyrrede( det mange af vores
tilknytningforstyrrede bliver) har problemer med
:
• Tanker
• Følelser
• Relationer
• Impulsivitet
•
Personlighedstrækket(samvittighedsfuldhed)- til
dels medfødt
Generelt om løgne
• Den antisociale løgn: nedgøre og ødelægge
andre( bevidste løgn)
• Den prosociale løgn: den hvide løgn
• Den selv forbedrende løgn
• Den egoistiske løgn: gå ud over andre og selv
få noget ud af det
Spot en løgn
1) Ændring i toneleje
2) Udenomssnak:--hvis jeg skal være helt
ærlig mm.
3) Tør mund
4) Formelt sprog
5) Uoverensstemmelse mellem det udsagte
og kropssprog
6) Gentagelse af spørgsmålet
• Jo højere man holder sig til den modsatte
arm jo mere nervøs
• Blinkefrekvens
• Ene mundvig op kort-betyder at løgnen er
gået igennem
• Tager sig til halsen
Dækhistorier i pædagogikken
• Mentalisering: kronisk forhøjet arousal
ved mange omsorgssvigtede
• Interventionsspektrum( kun for at
systematisere
• Normativt-vi definerer, hvad der er godt
selvom den unge har det godt
Neurologiseringen på området
• Neuropsykologi som reference
• Det neurosekventielle:labyrintsansen,
disintegration pga traumer
• Det neuroaffektive-den 3 delte hjerne og
relationer
• Placebo
• Hvad virker i det pædagogiske:
• Det er lige meget, hvad i gør, bare i tror på
det og gør det samme over tid—
• Måske har jeg løjet i dag, men ikke ret
meget--pas på jeres spejlneuroner