Nepravidelnosti větné stavby

Download Report

Transcript Nepravidelnosti větné stavby

Vzdělávací materiál
vytvořený v projektu OP VK
Název školy:
Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/34.0211
Název projektu:
Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu
Číslo a název klíčové aktivity:
III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Anotace
Název tematické oblasti:
Jazyk, komunikace a sloh pro vyšší gymnázium
Název učebního materiálu:
Nepravidelnosti větné stavby
Číslo učebního materiálu:
VY_32_INOVACE_CJ0216
Vyučovací předmět:
Český jazyk a literatura
Ročník:
3. ročník čtyřletého gymnázia, 7. ročník osmiletého
gymnázia
Autor:
Mgr. Karla Paclíková
Datum vytvoření:
6. 1. 2014
Datum ověření ve výuce:
8. 1. 2014
Druh učebního materiálu:
prezentace
Očekávaný výstup:
Na základě osvojených znalostí o nepravidelnostech
větné stavby student v textu rozpozná uvedené
nedostatky ve stavbě výpovědi a dokáže je pojmenovat.
Při produkci vlastního textu se těmto nedostatkům
vyhýbá, případně je odstraní.
Metodické poznámky:
Materiál lze využít jako oporu pro výklad nového učiva
při frontální výuce, jeho součástí je i praktické cvičení.
Možné je využit materiál také k samostatnému
opakování studentů před závěrečným shrnutím učiva
o větné skladbě.
Nepravidelnosti větné stavby
= nezáměrné (nemotivované) odchylky
ve stavbě výpovědi
Posuďte z hlediska stylistického:
(A) Byl schopen ke všemu.
(B) Lidé nastupovali a vystupovali z tramvaje.
(C) Děti, když přišly, byla jim zima.
(D) Do cíle dorazili ještě před sluncem západem.
- narušují nejen standardní konstrukci české věty,
ale jsou rušivá i z hlediska stylistického
 Kontaminace
= zkřížení, směšování různých vazeb
Jméno má chybnou koncovku v důsledku toho, že je
nenáležitě řízeno vazbou slova jiného, významově
blízkého.

Autorovi v okamžiku tvorby textu vyvstane na mysli
jiné slovo než to, které zamýšlel užít původně, a
neuvědomí si, že významově blízká slova nemusejí
mít stejnou vazbu.
Byl schopen ke všemu.
 Zeugma
= zanedbání dvojí vazby
Slova se souřadně spojí, ačkoli každé z nich vyžaduje
jinou vazbu či druh připojení, takže mluvnicky
správné je pouze poslední spojení.

Autor se pokouší o sevřenost textu i za cenu
mluvnické chyby.
Lidé nastupovali a vystupovali z tramvaje.
 Anakolut
= vyšinutí z větné stavby
Souvětí pokračuje nebo končí jinak, než vyžaduje
jeho začátek.

Autor v průběhu textu zapomene, jak souvětí zahájil.
Děti, když přišly, byla jim zima.
 Atrakce
= spodoba slovních tvarů
Slovo přijme nenáležitý tvar vlivem stejného či
zvukově podobného tvaru slova sousedního –
mechanicky se mu přizpůsobí.

Autor je spleten shodou či podobností tvarů dvou
sousedních slov.
Do cíle dorazili ještě před sluncem západem.
V následujícím cvičení
najděte nepravidelnosti ve stavbě výpovědí,
pojmenujte je a navrhněte opravu.
1. Za deset minut policejní hlídka v autě dorazila
na místo a dva městští strážníci vstoupili do domu,
kupodivu otevřenému, aby zasáhli.
2. Kdo hodlá navštívit, ať v rámci dovolené, či služební
cesty, některou z exotických zemí, je vhodné včas se
poradit s lékařem o očkování.
3. S parcelou se dlouho uvažovalo jako s místem
pro budoucí menzu, kterou vysoké školy v nejbližším
okolí naléhavě potřebují.
4. Mnohokrát jsme poukazovali a požadovali
odstranění závažných závad na domě, ale vlastník
prohlásil, že na opravu nemá peníze.
5. „Jednou, když jsem chodil ještě za svobodna
s nějakou slečnou, tak mi její otec řekl, že tchyni je
nejlepší mít 300 kilometrů od baráku a špatné
vlakové spojení,“ vyprávěl známý herec.
6. Tento zubař byl průkopníkem tržní ekonomiky a
privatizačních tendencí v českém zdravotnictví. Není
divu, vždyť pocházel, žil a pracoval v kraji Baťově.
7. Na výstavě se nemluvilo o ničem jiném než o obrazu
věnovanému neznámým dárcem.
8. Při psaní odborného textu se vyvarujeme neznámým
pojmům, nebo nový odborný název nejprve
zavedeme a přesně definujeme.
9. Nejzvláštnější na celém tomto procesu je, že Čína
nikdy neusilovala, dokonce spíše odmítala nebo
aspoň byla zcela lhostejná k šíření čínské kultury
mimo hranice Číny.
10. Ti, kdo jsou dohnáni hladem k zoufalství a
ukradnou chleba, nemůžeme je jen tak odsuzovat.
11. O žních rolníci vstávali před sluncem východem a
pracovali až do jedenácti hodin, kdy již polední žár
začínal být nesnesitelný.
12. Německá kopaná se již několik měsíců potýká
ve veliké krizi.
Zdroj:
archiv autorky