kulturbegrebet - DSA-Frederiksberg2011

Download Report

Transcript kulturbegrebet - DSA-Frederiksberg2011

Kulturen i forandringsprocesser
Det levede liv i organisationen
Hvad er kultur?
• …de koder, forestillinger og værdier som
mennesker deler (bevidst eller ubevidst), og
som de kommunikerer og bearbejder i social
handling. (Ehn & Löfgren, 2006)
Hvad er kultur?
• Menneskelige fællesskaber med
betydningsfulde (ofte underforståede)
sammenhænge (Hastrup 2011)
• Kultur er rammer af betydning under konstant
forandring fordi de er resultater af
menneskelig interaktion
• Kultur som forudsætning for og resultat af
social interaktion
Hvad er skolekultur?
• Det er skole er, har, kan, vil og gør!
•
- samt forskellige perspektiver på ovenstående
• Spændinger mellem
–
–
–
–
Kultur og struktur
Individuelle erfaringer og almene mønstre
Det private og det kollektive
Det der siges, og det der gøres!
Hvad er skolekultur i udviklingsprocesser?
• Skolens kultur er på én gang både
modarbejdende og grundlaget hvor
udviklingen skal starte…
Handlingsperspektivet
• Skolen rummer mangfoldige virkeligheder
bestående af et varierende antal
”meningsprovinser” (specifikke tænkemåder
og bevidstheder)
• Forståelseshorisonter
• For at forstå andre, kan det være nødvendigt
at justere sin egen horisont
Konstruktiv kommunikation
• At være spørgende i sin tilgang til skolen som
organisation er også en del af skolens kultur
• Man kan fx spørge og tage stilling til beslutninger,
pædagogisk prioriteter, den enkelte lærers ageren,
pædagogisk aktivitet og ledelse, m.m.
• Tale konstruktivt om kritik og forandringer
• Anvende AI: Vi lever i den verden, som vi skaber
gennem vores spørgsmål (Pearce)
Et godt spørgsmål
• Hvordan skaber vi bedre sociale rum og veje
til koordination med dem der tildeler DSA
mindre betydning end os?
– Hvilken strategi skal bruges overfor ledelsen?
– overfor kolleger?
– Hvilken hjælp kan vi forvente fra
Taskforsen/forvaltningen?
Model over vejledningsrummet
Ole Løw, 2009
Spørgsmål
Intervision
Konsultation
Supervision
Rådgivning
Svar
Vejvisning
Vejsøgning