Princip digitálního vysílání televize - Učíme v prostoru

Download Report

Transcript Princip digitálního vysílání televize - Učíme v prostoru

UČÍME V PROSTORU
ELEKTROTECHNIKA
Název předmětu: Přenosová technika
Název a ID tématu: Princip digitálního vysílání televize EL30
Zpracoval(a):
Ing. Ludmila Nevařilová
PRINCIP DIGITÁLNÍHO VYSÍLÁNÍ
TELEVIZE
DVB (DIGITAL VIDEO BROADCASTING)
» mezinárodní sdružení televizních společností, výrobců,
operátorů a dalších zástupců z celého světa
» specifikace tvoří normy v oblasti digitálního vysílání
televize
Určuje:




druh komprese obrazu a zvuku,
použité modulace,
přenos doprovodných údajů,
kódování televizních programů.
VÝHODY DVB
» účinnější využívání kmitočtového spektra
» větší přenosová kapacita (multiplex)
» rozšíření programové nabídky
» vyšší kvalita přenášeného signálu
» snížení přenosových nákladů za nabízené služby
NEVÝHODY DVB
» investice do digitálních přijímačů (set-top boxů)
» investice do vysílací sítě
» investice do technického zařízení studií a vysílačů
KOMPRESNÍ TECHNOLOGIE
» MPEG-4
» MPEG-2
» novější kompresní
» ztrátová komprese
technologie
» lepší komprese
» není kompatibilní se
staršími set-top-boxy
» úsporné uložení dat
» umožňuje vice programů
DVB-S DRUŽICOVÉ VYSÍLÁNÍ
Kvalita obrazu je závislá na :
metoda komprese * datový tok
Mnohonásobně vyšší počet programů než u dalších druhů příjmu.
DVB-T POZEMNÍ VYSÍLÁNÍ
» Blokové schéma vysílače
DVB-T2 POZEMNÍ VYSÍLÁNÍ
» Výhody proti DVB-T
»
»
»
»
»
vyšší datový tok
maximálně ostrý obraz
realističtější přechody mezi barvami
syté barvy
až 5x podrobnější vizuální informace
DVB-C KABELOVÉ VYSÍLÁNÍ
Výhody
» není nutné zapojovat ani nastavovat anténu
» velká programová nabídka programové balíčky
Nevýhody
» programy jsou často kódovány
DVB-H PRO VYSÍLÁNÍ MOBILNÍM
ZAŘÍZENÍM
» Výhody
» dostatečná nabídka terminálů
» ve světě široká nabídka služeb (prodej letenek, vstupenek,
zájezdů…)
» Nevýhody
»
»
»
»
nezaručený datový tok směrem k uživateli
vyšší spotřeba energie mobilní aplikace
malé pokrytí
nutné platit operátorovi za datové přenosy
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
1. LEGÍŇ, Martin. Televizní technika DVB-T. Praha: Nakladatelství BEN, 2006,
288 s. ISBN80-7300-204-3.
2. KUBA, Petr; VÍT Vladimír. Televizní technika: studiové zpracování
televizního signálu. Praha: BEN - technická literatura, 2000, 223 s. ISBN
80-860-5688-0.
3. VÍT, Vladimír. Televizní technika: přenosové barevné soustavy. Praha: BEN,
1997, 919 s. ISBN 80-86056-04-X.