KİMLER KATILIMCI OLABİLİR?

Download Report

Transcript KİMLER KATILIMCI OLABİLİR?

Avrupa Birliği Eğitim & Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI

Ahmet KATIKSIZ

Avrupa Birliği’nin Eğitim Alanındaki Ortak Politikası

Eğitimin tüm düzeylerine erişim Fırsat eşitliği Bilgi ve insan değişimi İşbirliği Eğitim odaklı geliştirme (yöntem ve politika) Dayanışma Girişimcilik Kültürlerarası öğrenme AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI

AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI GENÇLİK PROGRAMI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI COMENIUS

ÖRGÜN EĞİTİM

GRUNDTVIG

YETİŞKİN EĞİTİMİ (Yaygın Eğitim)

LEONARDO DA VINCI

MESLEKİ EĞİTİM

ERASMUS

YÜKSEK ÖĞRENİM

SUNUMA BAŞLAMADAN ÖNCE BİRAZ HAZIRLANALIM

BAŞLAMADAN ÖNCE; ORTAK SÖZLÜĞÜMÜZ ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARI?

Anaokulları Uygulamalı Anaokulları Yuvalar/Kreşler (3-6 yaş grubu) Erken Çocukluk ve Okul Öncesi Eğitim Merkezleri 1.2.3. Kademe Okullar Meslek Orta Okulları ve Liseleri

BAŞLAMADAN ÖNCE; ORTAK SÖZLÜĞÜMÜZ YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI?

Örgün Eğitim Kurumları dışında kalan yaygın eğitim ile iştigal eden tüzel kişilikler. Valilikler, Belediyeler, Halk Eğitim Merkezleri, STK’lar..

BAŞLAMADAN ÖNCE; ORTAK SÖZLÜĞÜMÜZ MESLEKİ EĞİTİM KURUMLARI?

Meslek Orta Okulları Meslek Liseleri Meslek Yüksek Okulları

BAŞLAMADAN ÖNCE; ORTAK SÖZLÜĞÜMÜZ GENÇ, YETİŞKİN KİMDİR?

GENÇ: 13-30 Yaş Arasındaki Herkes YETİŞKİN: Yaşı ne olursa olsun örgün eğitimin dışındaki herkes.

BAŞLAMADAN ÖNCE; ORTAK SÖZLÜĞÜMÜZ TEKLİF ÇAĞRISI NEDİR?

O yıl içerisinde yürütülecek olan Tüm Hayatboyu Öğrenme Programı ve alt programları hakkında detaylı teknik bilgi veren dosyadır.

Avrupa Komisyonu Genel bir Teklif Çağrısı yayınlar.

Ulusal Ajans ise buna ilaveten Ulusal Teklif Çağrısı yayınlar.

BAŞLAMADAN ÖNCE; ORTAK SÖZLÜĞÜMÜZ “ÖNCELİKLER” NE DEMEK?

Başvurulacak olan projeler için; Avrupa Komisyonu ve Ulusal Ajans kendi önceliklerini yayınlar. Bu önceliklerde (konu, hedef kitle, bölge, kurum türü) olan başvurular değerlendirme sürecinde ek puan alır.

BAŞLAMADAN ÖNCE; ORTAK SÖZLÜĞÜMÜZ ORTAK, SESSİZ ORTAK KİMDİR?

ORTAK:

Projenin resmi tarafı olan ve bütçesinden yararlanabilen kurumlardır.

SESSİZ ORTAK:

Projeye katkıda bulunan ancak bütçeden yararlanmayan iştirakçilerdir.

BAŞLAMADAN ÖNCE; ORTAK SÖZLÜĞÜMÜZ MERKEZİ VE ULUSAL BAŞVURU NE DEMEK?

MERKEZİ BAŞVURU:

Avrupa Komisyonu’na (Brüksel’e) yapılan başvurular.

ULUSAL BAŞVURU:

Ulusal Ajans’lara yapılan başvurular.

BAŞLAMADAN ÖNCE; ORTAK SÖZLÜĞÜMÜZ ÜRÜN, ÇIKTI NE DEMEK?

Yaygınlaştırılabilir ve uygulanabilir tanımlayıcı veya somut çıktı - genel bir rapor - konferans - CD - çıraklar tarafından üretilmiş somut bir ürün - herhangi bir MEÖ alanındaki eğitim metodu

BAŞLAMADAN ÖNCE; ORTAK SÖZLÜĞÜMÜZ SABİT ORAN NE DEMEK?

SABİT ORAN:

Bütçede; kişi sayısı ve süre ile çarpılan sabit para miktarlarıdır.

BAŞLAMADAN ÖNCE; ORTAK SÖZLÜĞÜMÜZ HAREKETLİLİK NEDİR?

Projedeki başka bir ortağın d ü zenlediği bir etkinliğe katılmak ü zere yapılan bir yurtdışı seyahatidir.

BAŞLAMADAN ÖNCE; ORTAK SÖZLÜĞÜMÜZ PROJE NEDİR?

Proje, önceden belirlenmiş bir süre içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır.

Proje Faaliyetlerin Kendisi Değildir!

BAŞLAMADAN ÖNCE; SUNUMDAKİ SİMGELER

DİL ŞARTI KPDS 60 KATILIM İÇİN DİL ŞARTI GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURU FORMU İNGİLİZCE OLMALIDIR.

BAŞVURU FORMU TÜRKÇE OLMALIDIR.

BAŞLAYABİLİRİZ…

Comenius, Grundtvig ve Leonardo Da Vinci Programı kapsamında bir çok alt programı destekleyen ortak bazı programlar bulunmakta…

Bunlar;

HAZIRLIK ZİYARETLERİ COMENIUS GRUNDTVIG İRTİBAT KURMA SEMİNERLERİ HİZMET İÇİ EĞİTİMLER COMENIUS GRUNDTVIG COMENIUS GRUNDTVIG LDV LDV

COMENIUS, GRUNDTVIG, LEONARDO DA VINCI

HAZIRLIK ZİYARETLERİ

DİL ŞARTI VAR!

Ulusal Ajans'a sunulacak projelere hazırlık yapmak amacıyla kuruluşlara, proje ortaklarını daha yakından tanımaları, çalışma planı hazırlamaları ve başvuru formu ile diğer gerekli dokümanları birlikte doldurmaları için sağlanan bir imkandır.

KİMLER KATILIMCI OLABİLİR?

Programa Göre Uygun Hedef Kitlesi

ORTAKLIK KOMPOZİSYONU KİMLER BAŞVURUDA BULUNUR?

Bir AB üyesi ortak Tüzel Kişilikler

NASIL BAŞVURULUR?

Gönderen Kuruluş kendi Ajansına Başvurur

HAREKETLİLİK VE FAALİYET SON BAŞVURU TARİHİ

Hareketlilik: 1 – Faaliyet Süresi: 1-5 Gün 1 NİSAN, 1 TEMMUZ, 1 EYLÜL, 1 KASIM

COMENIUS, GRUNDTVIG, LEONARDO DA VINCI

İRTİBAT SEMİNERLERİ

DİL ŞARTI VAR!

Ulusal Ajans LLP Programı kapsamında sunulacak projeler için ortak bulmak üzere sağlanan bir imkandır. Toplantıları Ulusal Ajanslar düzenler.

KİMLER KATILIMCI OLABİLİR?

Programa Göre Uygun Hedef Kitlesi

ORTAKLIK KOMPOZİSYONU KİMLER BAŞVURUDA BULUNUR?

Ulusal Ajanslar düzenler Tüzel Kişilikler

NASIL BAŞVURULUR?

Gönderen Kuruluş kendi Ajansına Başvurur

HAREKETLİLİK VE FAALİYET SON BAŞVURU TARİHİ

Hareketlilik: 1 – Faaliyet Süresi: 1-5 Gün Açılan Çağrılarda yazar.

COMENIUS, GRUNDTVIG

HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSLARI

DİL ŞARTI VAR!

Örgün ve Yaygın Eğitim alanındaki kişilerin bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere yurtdışında açılmış olan kurslara katılma fırsatı sunar.

Leonardo Da Vinci Programı’nda yoktur.

KİMLER KATILIMCI OLABİLİR?

Öğretmenler, Öğrenciler ve Yetişkinler

ORTAKLIK KOMPOZİSYONU KİMLER BAŞVURUDA BULUNUR?

Kursu düzenleyen kurumdan kabul yazısı Bireysel Başvuru

NASIL BAŞVURULUR?

HAREKETLİLİK VE FAALİYET SON BAŞVURU TARİHİ

Avrupa Komisyonun veritabanına kayıtlı kurslar seçilerek ajansa başvurulur Hareketlilik: 1 – Faaliyet Süresi: 5 Gün – 6 Hafta 16 OCAK - 30 NİSAN - 17 EYLÜL

COMENIUS PROGRAMI

COMENIUS PROGRAMI DİL ŞARTI YOK!

OKUL ORTAKLIKLARI

Projenin odaklandığı konu kapsamında yapılacak çalışmalar aracılığıyla; öğrenci ve öğretmenlerin yetenek ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. 2 TARAFLI veya ÇOK TARAFLI Projeler Düzenlenebilir.

DİKKAT! 2 Taraflı Projelerde Öğrenci Zorunlu. 6+2 veya 20+4 hareketlilik yapılır!

KİMLER KATILIMCI OLABİLİR?

Öğretmenler, Öğrenciler

ORTAKLIK KOMPOZİSYONU KİMLER BAŞVURUDA BULUNUR?

Kursu düzenleyen kurumdan kabul yazısı Okul öncesi ve 1-2-3. Kademe örgün eğitim kurumları

NASIL BAŞVURULUR?

Her ortak kendi Ulusal Ajansına başvurur.

HAREKETLİLİK VE FAALİYET SON BAŞVURU TARİHİ

Hareketlilik: 4-8-12-24 21 Şubat

COMENIUS PROGRAMI

COMENIUS ASİSTANLIĞI

DİL ŞARTI KPDS 60 Öğretmen Adaylarının, yabancı dil, farklı ülkeler ve eğitim sistemleri hakkındaki bilgilerini artırmak ve öğretme becerilerini geliştirmektir.

KİMLER KATILIMCI OLABİLİR?

ORTAKLIK KOMPOZİSYONU

Öğretmen adayları. 3. Veya 4. Sınıf öğrencileri veya mezunlar Ortaklık yok

KİMLER BAŞVURUDA BULUNUR?

Bireysel Başvuru

NASIL BAŞVURULUR?

HAREKETLİLİK VE FAALİYET SON BAŞVURU TARİHİ

Başvuru Ulusal Ajansa yapılır. Ulusal Ajanslar kendi aralarında eşleştirme yapar.

13-45 Hafta 31 Ocak

COMENIUS PROGRAMI

BİREYSEL ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ

DİL ŞARTI YOK!

Öğrencilerin bir eğitim süresini yurtdışında bir okulda ve ev sahibi bir ailenin yanında ikamet ederek geçirmesine olanak sağlayan bir faaliyettir.

KİMLER KATILIMCI OLABİLİR?

Öğrenciler (En az 14 Yaşında)

ORTAKLIK KOMPOZİSYONU KİMLER BAŞVURUDA BULUNUR?

En az 1 Ev Sahibi Ortak Okul öncesi ve 1-2-3. Kademe örgün eğitim kurumları

NASIL BAŞVURULUR?

Gönderen Kuruluş kendi Ulusal Ajansına başvurur.

HAREKETLİLİK VE FAALİYET SON BAŞVURU TARİHİ

3-10 Ay 03 Aralık

COMENIUS PROGRAMI DİL ŞARTI

BÖLGESEL ORTAKLIKLAR - REGIO

YOK!

Okul eğitimi alanında görev ve sorumluluğu olan yerel ve bölgesel kuruluşlar arasındaki ortaklaşa çalışmaları ve bölgeler arası işbirliğini destekleyerek, eğitimde Avrupa boyutunu güçlendirmektir.

KİMLER KATILIMCI OLABİLİR?

ORTAKLIK KOMPOZİSYONU

Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve proje ortağı çalışanları Yerelden en az 1 ortak ve yurtdışından en az 1 ortak

KİMLER BAŞVURUDA BULUNUR?

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

NASIL BAŞVURULUR?

Koordinatör kendi Ulusal Ajansına başvurur.

HAREKETLİLİK VE FAALİYET SON BAŞVURU TARİHİ

Proje Süresi 2 Yıl 21 Şubat

GRUNDTVIG PROGRAMI

GRUNDTVIG PROGRAMI

ÖĞRENME ORTAKLIĞI

DİL ŞARTI YOK!

Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları projeleri, yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren kuruluşlar arasında küçük ölçekli işbirliği faaliyetleridir.

Hareketliliğin 24 olması durumunda katılımcıların 16'sı farklı öğreniciler olmalıdır.

KİMLER KATILIMCI OLABİLİR?

Yetişkin eğitimi aktörleri ve öğreniciler

ORTAKLIK KOMPOZİSYONU KİMLER BAŞVURUDA BULUNUR?

Türkiye dahil en az 3 ülke Örgün eğitim kurumu dışındaki tüzel kişiler

NASIL BAŞVURULUR?

Her ortak Ulusal Ajansına başvurur.

HAREKETLİLİK VE FAALİYET SON BAŞVURU TARİHİ

4-8-12-24 Hareketlilik 21 Şubat

GRUNDTVIG PROGRAMI DİL ŞARTI KPDS 50

GRUNDTVIG ASİSTANLIĞI

Mevcut görevi itibarıyla yetişkin eğitimi yapan kişiler veya gelecekte bu alanda görev alacak kişilerin, Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP)’na üye herhangi bir ülkedeki bir yetişkin eğitimi kuruluşunda Grundtvig Asistanı olarak görev yapmasıdır.

KİMLER KATILIMCI OLABİLİR?

Tüm Yetişkinler

ORTAKLIK KOMPOZİSYONU KİMLER BAŞVURUDA BULUNUR?

Bir Ev Sahibi Kurum ve bir Gönderen Kurum Bireysel Başvuru

NASIL BAŞVURULUR?

HAREKETLİLİK VE FAALİYET SON BAŞVURU TARİHİ

Kişi; bireysel olarak kendi Ulusal Ajansına başvuru yapar.

85 Gün – 45 Hafta 28 Mart

GRUNDTVIG PROGRAMI DİL ŞARTI YOK!

ÇALIŞMA GRUPLARI

Grundtvig Çalışma Grupları, yetişkin öğrenicilerin Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP)’na üye başka bir ülkede düzenlenen Çalışma Gruplarına (öğrenme faaliyetleri, eğitim atölyeleri ve seminerler gibi) katılmalarına imkan sağlayan bir faaliyettir.

KİMLER KATILIMCI OLABİLİR?

Tüm Yetişkinler (en az 10 en fazla 20 katılımcı)

ORTAKLIK KOMPOZİSYONU KİMLER BAŞVURUDA BULUNUR?

NASIL BAŞVURULUR?

HAREKETLİLİK VE FAALİYET SON BAŞVURU TARİHİ

Ortaklık Yok Örgün eğitim kurumu dışındaki tüzel kişiler. Veya katılmak üzere bireysel başvuru Ev sahibi kendi Ajansına başvurur. Bireysel olarak da katılımcı kendi Ajansına başvurabilir.

5-10 Gün (Yolculuk Hariç) 21 Şubat

GRUNDTVIG PROGRAMI

ZİYARET VE DEĞİŞİMLER

DİL ŞARTI KPDS 50 Yetişkin Eğitimi ile ilgili: İş Başı Eğitimi, Gözlem, Konferans Seminer, Fuar gibi etkinliklere katılım fırsatı sunar.

(Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti hariç!) KİMLER KATILIMCI OLABİLİR?

ORTAKLIK KOMPOZİSYONU

Yetişkin eğitimi alanında çalışan herkes EV SAHİBİ KURULUŞTAN KABUL BELGESİ (Konferans veya Seminer için Faaliyet Programı yeterli)

KİMLER BAŞVURUDA BULUNUR?

Bireysel Başvuru

NASIL BAŞVURULUR?

HAREKETLİLİK VE FAALİYET SON BAŞVURU TARİHİ

Kişi; bireysel olarak kendi Ulusal Ajansına başvuru yapar 1 Gün – 12 Hafta 16 OCAK - 30 NİSAN - 17 EYLÜL

GRUNDTVIG PROGRAMI DİL ŞARTI YOK!

GÖNÜLLÜ HİZMETİ

Grundtvig Çalışma Grupları, yetişkin öğrenicilerin Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP)’na üye başka bir ülkede düzenlenen Çalışma Gruplarına (öğrenme faaliyetleri, eğitim atölyeleri ve seminerler gibi) katılmalarına imkan sağlayan bir faaliyettir.

KİMLER KATILIMCI OLABİLİR?

50 Yaş üzeri yetişkinler

ORTAKLIK KOMPOZİSYONU KİMLER BAŞVURUDA BULUNUR?

NASIL BAŞVURULUR?

HAREKETLİLİK VE FAALİYET SON BAŞVURU TARİHİ

Farklı ülkelerden 2 ortak Örgün eğitim kurumu dışındaki tüzel kişiler. Veya katılmak üzere bireysel başvuru Her ortak kendi Ulusal Ajansına başvurur.

Her ortak bir diğerinden gönüllü alır.

3-8 Hafta 28 Mart

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI

ORTAKLIKLAR

DİL ŞARTI YOK!

"Leonardo Ortaklıkları" proje tabanlı bir faaliyettir. Ortaklık faaliyetinde ürün ya da çıktı amaçlı ve işbirliğini kuvvetlendirici nitelikte ortaklıklar oluşturulacak ve bu amaca yönelik çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmelidir.

KİMLER KATILIMCI OLABİLİR?

ORTAKLIK KOMPOZİSYONU KİMLER BAŞVURUDA BULUNUR?

Mesleki eğitim ve meslek grupları dahilindeki herkes Türkiye dahil en az 3 ülke (projede sessiz ortak bulunabilir) Türkiye'den en fazla 3 ortak olabilir.

MESLEKİ EĞİTİM KURUMLARI, İŞLETMELER, STK'LAR, ODALAR, KAMU KURUMLARI

NASIL BAŞVURULUR?

HER ORTAK KENDİ ULUSAL AJANSINA BAŞVURUR.

HAREKETLİLİK VE FAALİYET SON BAŞVURU TARİHİ

4-8-12-24 Hareketlilik 21 Şubat

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI

HAREKETLİLİK - IVT

DİL ŞARTI Meslekî eğitimle ilişkili olanların, belirli süre için AB’ye üye bir ülkedeki kurum/kuruluşa gönderilmesidir.

KİMLER KATILIMCI OLABİLİR?

Meslek lisesi, Mesleki eğitim merkezi öğrencileri

ORTAKLIK KOMPOZİSYONU KİMLER BAŞVURUDA BULUNUR?

NASIL BAŞVURULUR?

HAREKETLİLİK VE FAALİYET SON BAŞVURU TARİHİ

TÜRKİYE HARİÇ EN AZ 1 AB ÜYESİ ORTAK MESLEKİ EĞİTİM KURUMLARI, İŞLETMELER, STK'LAR, ODALAR, KAMU KURUMLARI GÖNDEREN KOORDİNATÖR KURULUŞ KENDİ ULUSAL AJANSINA BAŞVURUR.

2-39 Hafta 01 Şubat

YOK!

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI

HAREKETLİLİK - PLM

DİL ŞARTI Meslekî eğitimle ilişkili olanların, belirli süre için AB’ye üye bir ülkedeki kurum/kuruluşa gönderilmesidir.

KİMLER KATILIMCI OLABİLİR?

İşsizler, Çalışanlar, Tecrübesi az olanlar

ORTAKLIK KOMPOZİSYONU KİMLER BAŞVURUDA BULUNUR?

NASIL BAŞVURULUR?

HAREKETLİLİK VE FAALİYET SON BAŞVURU TARİHİ

TÜRKİYE HARİÇ EN AZ 1 AB ÜYESİ ORTAK MESLEKİ EĞİTİM KURUMLARI, İŞLETMELER, STK'LAR, ODALAR, KAMU KURUMLARI GÖNDEREN KOORDİNATÖR KURULUŞ KENDİ ULUSAL AJANSINA BAŞVURUR.

2-26 Hafta 01 Şubat

YOK!

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI

HAREKETLİLİK - VETPRO

DİL ŞARTI Meslekî eğitimle ilişkili olanların, belirli süre için AB’ye üye bir ülkedeki kurum/kuruluşa gönderilmesidir.

KİMLER KATILIMCI OLABİLİR?

ORTAKLIK KOMPOZİSYONU

Eğitimden sorumlu kişiler, meslekî eğitim planlayıcıları ve yöneticileri, öğretmenler vb.

TÜRKİYE HARİÇ EN AZ 1 AB ÜYESİ ORTAK

KİMLER BAŞVURUDA BULUNUR?

NASIL BAŞVURULUR?

HAREKETLİLİK VE FAALİYET SON BAŞVURU TARİHİ

MESLEKİ EĞİTİM KURUMLARI, İŞLETMELER, STK'LAR, ODALAR, KAMU KURUMLARI GÖNDEREN KOORDİNATÖR KURULUŞ KENDİ ULUSAL AJANSINA BAŞVURUR.

1-6 Hafta 01 Şubat

YOK!

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI DİL ŞARTI YOK!

YENİLİK TRANSFERİ

Yenilik Transferi, mesleki eğitim ve öğretimi geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla daha önceden yapılmış Leonardo da Vinci projeleri ya da başka yenilikçi proje sonuçlarının yeni ülkelere, ya da sektörlere transfer edilmesi amacıyla hazırlanan çok ortaklı projelerdir.

KİMLER KATILIMCI OLABİLİR?

Mesleki eğitim ve meslek grupları dahilindeki herkes

ORTAKLIK KOMPOZİSYONU

TÜRKİYE DAHİL EN AZ 2 ÜLKE

KİMLER BAŞVURUDA BULUNUR?

NASIL BAŞVURULUR?

MESLEKİ EĞİTİM KURUMLARI, İŞLETMELER, STK'LAR, ODALAR, KAMU KURUMLARI, ÜNİVERSİTELER YENİLİK TRANSFERİNİN YAPILACAĞI ÜLKE KENDİ ULUSAL AJANSINA BAŞVURUR

HAREKETLİLİK VE FAALİYET SON BAŞVURU TARİHİ

EN FAZLA 2 YIL 31 Ocak

www.ua.gov.tr