a prezentációt az alábbi linkről lehet letölteni

download report

Transcript a prezentációt az alábbi linkről lehet letölteni

A magyar mobilpiac
helyzete
Kiegészítés „A mobilszolgáltatásokra kijelölt
spektrumkészlet hasznosítására vonatkozó
rádióspektrum-stratégiai és frekvenciagazdálkodási
elvekről, ezen spektrumkészlet, valamint a 3700 MHz-es
frekvenciasáv hasznosításáról tartandó nyilvános
meghallgatásra” közzétett NMHH előkészítő
dokumentumhoz
A mobilpiac
• A magyar piac fejlett technológiájú, hasonló jellemzőkkel bír,
mind mobil hang mind mobil adatforgalom vonatkozásában,
mint a fejlett mobilpiacok
• A magyar piacon verseny van
• A magyar gazdaság fejlettségéhez, a háztartások
költéséhez mérten és a közterhekhez ellenére is a három
szolgáltató sokat költ beruházásokra
• A frekvencia nem csak a mobilinternethez hanem a hang
szolgáltatáshoz is szükséges
• A mobilinternet penetráció növekedése Európában a
frekvencia allokációk után indult be
• A hazai spektrum hatékony allokációjához a nemzetközi
példák részletes elemzésére is szükség lenne
2
Új generációs technológiák fejlődésében
Magyarország a fejlettebb országok növekedését
követi, amit elősegíthet egy kedvező szabályozási
környezetet
3G technológia penetrációja az
ügyfélbázisban - időeltolással
80%
80%
60%
60%
40%
20%
0%
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
Sweden
Germany
United Kingdom
Switzerland
Hungary
ORO
Average
% of mobile subscribers
% of mobile subscribers
3G technológia penetrációja az
ügyfélbázisban
40%
20%
0%
Year 1 Year 3 Year 5 Year 7 Year 9 Year 11 Year 13
Sweden
Germany
United Kingdom
Switzerland
Hungary
ORO
Average
Forrás: Aetha Consulting
3
Mobilszélessáv-ellátottság és GDP
indexek az EU átlaghoz képest
GDP index (2011; EU27 = 100)
Mobilszélessáv ellátottság index (2011; EU27 = 100)
300
250
Index (EU27 = 100)
200
Magyarország mobilszélessávellátottsága összhangban van
a gazdasági fejlettségével, sőt
több fejlettebb országot is
megelőzünk.
Az EU átlagot felhúzzák a
skandináv országok, ahol
extrém magas a
mobilszélessáv-ellátottság.
150
100
50
0
Források:
 MBB penetration: Digital Agenda for Europe (http://scoreboard.lod2.eu/data/digital_scoreboard_04_june_2012.xls)
 GDP per capita: Eurostat
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00114)
Mobil szélessáv = Dedikáltan mobilinternetezésre szánt előfizetések
4
Az árszínvonal alakulása
A távközlési szolgáltatások valamint egyes termékek és
szolgáltatások árainak alakulása reálértéken (2002=100)
180%
Csatornadíj
160%
Háztartási energia
140%
Közlekedési
szolgáltatás
Élelmiszerek
120%
100%
80%
Telefon, internet
60%
Tartós fogyasztási
cikkek
40%
20%
0%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Forrás: KSH
5
Reklámköltés a három
mobilszolgáltatónál
2 500
A költések
versenypiacra utalnak
2 000
M illió Ft
1 500
1 000
T-Mobile
Telenor
500
Vodafone
0
Források:
 Kantar Media / AdexSpot; MEC adatbázis
 Bázis: tarifaáras költés
6
A hazai mobilinternet piac EU27 összehasonlításban:
mobil adatkártya előfizetések 2012
2010: 15-dik hely
2012: 25-dik hely
Magyarország a
középmezőnyben van
7
A szektor bevételei bőven az EU
átlag alatt vannak
Az ARPM 40%-kal van
az EU átlag alatt
Az ARPU 40%-kal van
az EU átlag alatt
• Lényegesen alacsonyabb egy perc átlagos díja az EU
átlagnál, amiből részben következik, hogy az egy főre
eső átlagos bevétel is kevesebb.
8
Fizetőképes kereslet: egy főre jutó
kiadások alakulása
Lakásfenntartás, háztartási energia
180,000 Ft
160,000 Ft
140,000 Ft
133,499 Ft
120,000 Ft
100,000 Ft
80,000 Ft
60,000 Ft
48,049 Ft
45,408 Ft
40,000 Ft
20,000 Ft
0 Ft
Lakásfenntartás, háztartási energia
30%
189,353 Ft
Kiadások aránya az összkiadáson belül
Egy főre jutó éves bruttó kiadás összesen
200,000 Ft
Hírközlés
Hírközlés
24.1%
25%
20%
18.7%
15%
10%
6.5%
5.6%
5%
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zhc004.html )
• Miközben a háztartások rezsiköltségei jelentősen nőttek az
elmúlt években, ezalatt a távközlésre fordított kiadások
csökkentek
9
Mobilszolgáltatói adóterhek (TCMO)
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Forrás: Deloitte LLP, 2012
10
A szolgáltatók bevételarányos beruházásai magasan
az EU átlag fölöttiek
• A szolgáltatók bevételarányos beruházása a
hálózatfejlesztésben meghaladja az EU átlagot, amellyel
az EU átlagot magasan meghaladó minőségű hálózatot
építenek (hálózati elemek cseréje, LTE, U900)
11
4.50
4.50
1.80
4.00
4.00
1.60
3.50
3.50
1.40
3.00
3.00
1.20
2.50
2.50
1.00
2.00
2.00
0.80
1.50
1.50
0.60
1.00
1.00
0.40
0.50
0.50
0.20
-
1800 MHz
Netherlands
Italy
UK
Greece
Germany
Sweden
Denmark
Finland
Weighted average (EU15 except for…
Czech Republic
Belgium
Romania
Portugal
Ireland
Poland
France
Hungary
Spain
900 MHz
Netherlands
Italy
Greece
Germany
Austria
Sweden
Denmark
Finland
UK
Czech Republic
Weighted average (EU15 except for…
Belgium
Ireland
Portugal
Spain
Hungary
Romania
France
Poland
Netherlands
Italy
Greece
Germany
Austria
Sweden
Denmark
Finland
Czech Republic
UK
Belgium
Weighted average (EU15 except for…
Portugal
Ireland
Spain
France
Romania
Hungary
Poland
900, 1800, 2100MHz-es frekvencia használati díjak
(Euró cent/MHz/teljes népesség)
2100 MHz
Forrás: DotEcon, eNET
12
Hang szolgáltatásra is kell frekvencia
Egy előfizetésre jutó vezetékes és mobil hívások száma, 2006-2012 (db)
1,200
900
600
300
0
2006
2007
2008
2009
átlagos vezetékes hívásszám/vonal/év
2010
2011
2012
átlagos mobil hívásszám/vonal/év
Egy előfizetésre jutó vezetékes és mobil hívások ideje, 2006-2012 (perc/előfizetés)
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2006
2007
2008
átlagos vezetékes hívásidő/vonal/év
2009
2010
2011
2012
átlagos mobil hívásidő/előfizetés/év
Forrás: OSAP
13
A beltéri lefedettség 3 hónap alatt 25 százalékponttal
növekedett az újonnan kiosztott frekvenciablokk
felhasználásával egybefüggő frekvenciasáv esetén
„3G” lakossági beltéri lefedettség ellátottság minimum 120 Kbit/s letöltési sebességnél
• Azonnali beruházás és lefedettség növekedés történik jól
használható frekvenciablokk értékesítése esetén
• A mobilszolgáltatók 2004 óta kérték frekvenciák allokálását
• Hasonló fejlesztés egy új belépőnek évekbe telik
14
Köszönöm a figyelmet!
Kis Gergely - Partner
E-mail: [email protected]
15